Sri Krishna Dvadashanama Stotram – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶೃಣುಧ್ವಂ ಮುನಯಸ್ಸರ್ವೇ ಗೋಪಾಲಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಅನಂತಸ್ಯಾಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ನಾಮದ್ವಾದಶಕಸ್ತ್ವವಂ || ೧ ||

ಅರ್ಜುನಾಯ ಪುರಾ ಗೀತಂ ಗೋಪಾಲೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ |
ದ್ವಾರಕಾಯಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ಯಶೋದಾಯಾಶ್ಚ ಸನ್ನಿಧೌ || ೨ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಿವ್ಯದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಫಲ್ಗುನ ಋಷಿಃ – ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ – ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ – ಓಂ ಬೀಜಂ – ಸ್ವಾಹಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ – ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ೩ ||

ಜಾನುಭ್ಯಾಮಪಿ ಧಾವಂತಂ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮತಿಸುಂದರಂ |
ಸಕುಂಡಲಾಲಕಂ ಬಾಲಂ ಗೋಪಾಲಂ ಚಿಂತಯೇದುಷಃ || ೪ ||

ಪ್ರಥಮಂ ತು ಹರಿಂ ವಂದ್ಯಾದ್ದ್ವಿತೀಯಂ ಕೇಶವಂ ತಥಾ |
ತೃತೀಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಚತುರ್ಥಂ ವಾಮನಂ ತಥಾ || ೫ ||

ಪಂಚಮಂ ವೇದಗರ್ಭಂ ತು ಷಷ್ಠಂ ಚ ಮಧುಸೂದನಮ್ |
ಸಪ್ತಮಂ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ವರಾಹಂ ಚಾಽಷ್ಟಮಂ ತಥಾ || ೬ ||

ನವಮಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ದಶಮಂ ತು ಜನಾರ್ದನಮ್ |
ಕೃಷ್ಣಮೇಕಾದಶಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದ್ವಾದಶಂ ಶ್ರೀಧರಂ ತಥಾ || ೭ ||

ಏತಾದ್ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾನಿ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಫಲ್ಗುನ |
ಕಾಲತ್ರಯಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು || ೮ ||

ಚಾಂದ್ರಾಯಣಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಕನ್ಯಾದಾನಶತಸ್ಯ ಚ |
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ || ೯ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed