Sri Gangadhara Stotram – ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಕ್ಷೀರಾಂಭೋನಿಧಿಮಂಥನೋದ್ಭವವಿಷಾತ್ ಸಂದಹ್ಯಮಾನಾನ್ ಸುರಾನ್
ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನವಲೋಕ್ಯ ಯಃ ಕರುಣಯಾ ಹಾಲಾಹಲಾಖ್ಯಂ ವಿಷಮ್ |
ನಿಃಶಂಕಂ ನಿಜಲೀಲಯಾ ಕಬಲಯನ್ಲೋಕಾನ್ರರಕ್ಷಾದರಾ-
-ದಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೧ ||

ಕ್ಷೀರಂ ಸ್ವಾದು ನಿಪೀಯ ಮಾತುಲಗೃಹೇ ಗತ್ವಾ ಸ್ವಕೀಯಂ ಗೃಹಂ
ಕ್ಷೀರಾಲಾಭವಶೇನ ಖಿನ್ನಮನಸೇ ಘೋರಂ ತಪಃ ಕುರ್ವತೇ |
ಕಾರುಣ್ಯಾದುಪಮನ್ಯವೇ ನಿರವಧಿಂ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಂ ದತ್ತವಾನ್
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೨ ||

ಮೃತ್ಯುಂ ವಕ್ಷಸಿ ತಾಡಯನ್ನಿಜಪದಧ್ಯಾನೈಕಭಕ್ತಂ ಮುನಿಂ
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮಪಾಲಯತ್ಕರುಣಯಾ ಲಿಂಗಾದ್ವಿನಿರ್ಗತ್ಯ ಯಃ |
ನೇತ್ರಾಂಭೋಜಸಮರ್ಪಣೇನ ಹರಯೇಽಭೀಷ್ಟಂ ರಥಾಂಗಂ ದದೌ
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೩ ||

ಓಢುಂ ದ್ರೋಣಜಯದ್ರಥಾದಿರಥಿಕೈಃ ಸೈನ್ಯಂ ಮಹತ್ಕೌರವಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಸಹಾಯವಂತಮಪಿ ತಂ ಭೀತಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹಾ |
ಪಾರ್ಥಂ ರಕ್ಷಿತವಾನಮೋಘವಿಷಯಂ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಮುದ್ಬೋಧಯನ್
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೪ ||

ಬಾಲಂ ಶೈವಕುಲೋದ್ಭವಂ ಪರಿಹಸತ್ಸ್ವಜ್ಞಾತಿಪಕ್ಷಾಕುಲಂ
ಖಿದ್ಯಂತಂ ತವ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪುಷ್ಪನಿಚಯಂ ದಾತುಂ ಸಮುದ್ಯತ್ಕರಮ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾನಮ್ಯ ವಿರಿಂಚಿರಮ್ಯನಗರೇ ಪೂಜಾಂ ತ್ವದೀಯಾಂ ಭಜನ್
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೫ ||

ಸಂತ್ರಸ್ತೇಷು ಪುರಾ ಸುರಾಸುರಭಯಾದಿಂದ್ರಾದಿಬೃಂದಾರಕೇ-
-ಽಶ್ವಾರೂಢೋ ಧರಣೀರಥಂ ಶ್ರುತಿಹಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಮುರಾರಿಂ ಶರಮ್ |
ರಕ್ಷನ್ಯಃ ಕೃಪಯಾ ಸಮಸ್ತವಿಬುಧಾನ್ ಜಿತ್ವಾ ಪುರಾರೀನ್ ಕ್ಷಣಾತ್
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೬ ||

ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಪಥೇ ಪರಾಙ್ಮುಖಮಪಿ ಪ್ರೋದ್ಯನ್ಮಹಾಪಾತಕಂ
ವಿಶ್ವಾಧೀಶಮಪತ್ಯಮೇವ ಗತಿರಿತ್ಯಾಲಾಪವಂತಂ ಸಕೃತ್ |
ರಕ್ಷನ್ಯಃ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧಿರಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಪುರಾ
ಹ್ಯಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೭ ||

ಗಾಂಗಂ ವೇಗಮವಾಪ್ಯ ಮಾನ್ಯವಿಬುಧೈಃ ಸೋಢುಂ ಪುರಾ ಯಾಚಿತೋ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಕ್ತಭಗೀರಥೇನ ವಿನತೋ ರುದ್ರೋ ಜಟಾಮಂಡಲೇ |
ಕಾರುಣ್ಯಾದವನೀತಲೇ ಸುರನದೀಮಾಪೂರಯತ್ಪಾವನೀಂ
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಯದೀಕ್ಷಿತವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗಂಗಾಧರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed