Sri Dandapani Pancharatnam – ಶ್ರೀ ದಂಡಪಾಣಿ ಪಂಚರತ್ನಂ


ಚಂಡಪಾಪಹರಪಾದಸೇವನಂ
ಗಂಡಶೋಭಿವರಕುಂಡಲದ್ವಯಮ್ |
ದಂಡಿತಾಖಿಲಸುರಾರಿಮಂಡಲಂ
ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೧ ||

ಕಾಲಕಾಲತನುಜಂ ಕೃಪಾಲಯಂ
ಬಾಲಚಂದ್ರವಿಲಸಜ್ಜಟಾಧರಮ್ |
ಚೇಲಧೂತಶಿಶುವಾಸರೇಶ್ವರಂ
ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೨ ||

ತಾರಕೇಶಸದೃಶಾನನೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ತಾರಕಾರಿಮಖಿಲಾರ್ಥದಂ ಜವಾತ್ |
ತಾರಕಂ ನಿರವಧೇರ್ಭವಾಂಬುಧೇ-
-ರ್ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೩ ||

ತಾಪಹಾರಿನಿಜಪಾದಸಂಸ್ತುತಿಂ
ಕೋಪಕಾಮಮುಖವೈರಿವಾರಕಮ್ |
ಪ್ರಾಪಕಂ ನಿಜಪದಸ್ಯ ಸತ್ವರಂ
ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೪ ||

ಕಾಮನೀಯಕವಿನಿರ್ಜಿತಾಂಗಜಂ
ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಕರಾಂಬುಜಾರ್ಚಿತಮ್ |
ಕೋಮಲಾಂಗಮತಿಸುಂದರಾಕೃತಿಂ
ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೫ ||

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದಂಡಪಾಣಿ ಪಂಚರತ್ನಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: