Narayaneeyam Dasakam 68 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್

ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೮) – ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಆಹ್ಲಾದಪ್ರಕಟನಮ್

ತವ ವಿಲೋಕನಾದ್ಗೋಪಿಕಾಜನಾಃ ಪ್ರಮದಸಙ್ಕುಲಾಃ ಪಙ್ಕಜೇಕ್ಷಣ |
ಅಮೃತಧಾರಯಾ ಸಮ್ಪ್ಲುತಾ ಇವ ಸ್ತಿಮಿತತಾಂ ದಧುಸ್ತ್ವತ್ಪುರೋಗತಾಃ || ೬೮-೧ ||

ತದನು ಕಾಚನ ತ್ವತ್ಕರಾಂಬುಜಂ ಸಪದಿ ಗೃಹ್ಣತೀ ನಿರ್ವಿಶಙ್ಕಿತಮ್ |
ಘನಪಯೋಧರೇ ಸಂವಿಧಾಯ ಸಾ ಪುಲಕಸಂವೃತಾ ತಸ್ಥುಷೀ ಚಿರಮ್ || ೬೮-೨ ||

ತವ ವಿಭೋ ಪುರಾ ಕೋಮಲಂ ಭುಜಂ ನಿಜಗಲಾನ್ತರೇ ಪರ್ಯವೇಷ್ಟಯತ್ |
ಗಲಸಮುದ್ಗತಂ ಪ್ರಾಣಮಾರುತಂ ಪ್ರತಿನಿರುನ್ಧತೀವಾತಿಹರ್ಷುಲಾ || ೬೮-೩ ||

ಅಪಗತತ್ರಪಾ ಕಾಪಿ ಕಾಮಿನೀ ತವ ಮುಖಾಂಬುಜಾತ್ಪೂಗಚರ್ವಿತಮ್ |
ಪ್ರತಿಗೃಹಯ್ಯ ತದ್ವಕ್ತ್ರಪಙ್ಕಜೇ ನಿದಧತೀ ಗತಾ ಪೂರ್ಣಕಾಮತಾಮ್ || ೬೮-೪ ||

ವಿಕರುಣೋ ವನೇ ಸಂವಿಹಾಯ ಮಾಮಪಗತೋಽಸಿ ಕಾ ತ್ವಾಮಿಹ ಸ್ಪೃಶೇತ್ |
ಇತಿ ಸರೋಷಯಾ ತಾವದೇಕಯಾ ಸಜಲಲೋಚನಂ ವೀಕ್ಷಿತೋ ಭವಾನ್ || ೬೮-೫ ||

ಇತಿ ಮುದಾಕುಲೈರ್ವಲ್ಲವೀಜನೈಃ ಸಮಮುಪಾಗತೋ ಯಾಮುನೇ ತಟೇ |
ಮೃದುಕುಚಾಂಬರೈಃ ಕಲ್ಪಿತಾಸನೇ ಘುಸೃಣಭಾಸುರೇ ಪರ್ಯಶೋಭಥಾಃ || ೬೮-೬ ||

ಕತಿವಿಧಾ ಕೃಪಾ ಕೇಽಪಿ ಸರ್ವತೋ ಧೃತದಯೋದಯಾಃ ಕೇಚಿದಾಶ್ರಿತೇ |
ಕತಿಚಿದೀದೃಶಾ ಮಾದೃಶೇಷ್ವಪೀತ್ಯಭಿಹಿತೋ ಭವಾನ್ವಲ್ಲವೀಜನೈಃ || ೬೮-೭ ||

ಅಯಿ ಕುಮಾರಿಕಾ ನೈವ ಶಙ್ಕ್ಯತಾಂ ಕಠಿನತಾ ಮಯಿ ಪ್ರೇಮಕಾತರೇ |
ಮಯಿ ತು ಚೇತಸೋ ವೋಽನುವೃತ್ತಯೇ ಕೃತಮಿದಂ ಮಯೇತ್ಯೂಚಿವಾನ್ಭವಾನ್ || ೬೮-೮ ||

ಅಯಿ ನಿಶಮ್ಯತಾಂ ಜೀವವಲ್ಲಭಾಃ ಪ್ರಿಯತಮೋ ಜನೋ ನೇದೃಶೋ ಮಮ |
ತದಿಹ ರಮ್ಯತಾಂ ರಮ್ಯಯಾಮಿನೀಷ್ವನುಪರೋಧಮಿತ್ಯಾಲಪೋ ವಿಭೋ || ೬೮-೯ ||

ಇತಿ ಗಿರಾಧಿಕಂ ಮೋದಮೇದುರೈರ್ವ್ರಜವಧೂಜನೈಃ ಸಾಕಮಾರಮನ್ |
ಕಲಿತಕೌತುಕೋ ರಾಸಖೇಲನೇ ಗುರುಪುರೀಪತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಗದಾತ್ || ೬೮-೧೦ ||

ಇತಿ ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed