Brahmadi Deva Krita Mahadeva Stuti – ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಸ್ತುತಿಃ (ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವ ಕೃತಂ)


ದೇವಾ ಊಚುಃ –
ನಮೋ ಭವಾಯ ಶರ್ವಾಯ ರುದ್ರಾಯ ವರದಾಯ ಚ |
ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಿತ್ಯಮುಗ್ರಾಯ ಚ ಕಪರ್ದಿನೇ || ೧ ||

ಮಹಾದೇವಾಯ ಭೀಮಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ವಿಶಾಂಪತೇ |
ಈಶ್ವರಾಯ ಭಗಘ್ನಾಯ ನಮಸ್ತ್ವಂಧಕಘಾತಿನೇ || ೨ ||

ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಭೀಮಾಯ ವೇಧಸಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಕುಮಾರಶತ್ರುವಿಘ್ನಾಯ ಕುಮಾರಜನನಾಯ ಚ || ೩ ||

ವಿಲೋಹಿತಾಯ ಧೂಮ್ರಾಯ ಧರಾಯ ಕ್ರಥನಾಯ ಚ |
ನಿತ್ಯಂ ನೀಲಶಿಖಂಡಾಯ ಶೂಲಿನೇ ದಿವ್ಯಶಾಲಿನೇ || ೪ ||

ಉರಗಾಯ ಸುನೇತ್ರಾಯ ಹಿರಣ್ಯವಸುರೇತಸೇ |
ಅಚಿಂತ್ಯಾಯಾಂಬಿಕಾಭರ್ತ್ರೇ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ಚ || ೫ ||

ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ಚಂಡಾಯ ಜಟಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ |
ತಪ್ಯಮಾನಾಯ ಸಲಿಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯಾಜಿತಾಯ ಚ || ೬ ||

ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ವಿಶ್ವಸೃಜೇ ವಿಶ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ದಿವ್ಯಸೇವ್ಯಾಯ ಪ್ರಭವೇ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ || ೭ ||

ಅಭಿಗಮ್ಯಾಯ ಕಾಮ್ಯಾಯ ಸವ್ಯಾಪಾರಾಯ ಸರ್ವದಾ |
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನೇ ತುಭ್ಯಂ ದಿಶ ಮೇ ಜನ್ಮನೋ ಗತಿಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಕೃತ ಮಹಾದೇವಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed