Sri Venugopala Ashtakam – ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲಾಷ್ಟಕಂ


ಕಲಿತಕನಕಚೇಲಂ ಖಂಡಿತಾಪತ್ಕುಚೇಲಂ
ಗಳಧೃತವನಮಾಲಂ ಗರ್ವಿತಾರಾತಿಕಾಲಮ್ |
ಕಲಿಮಲಹರಶೀಲಂ ಕಾಂತಿಧೂತೇನ್ದ್ರನೀಲಂ
ವಿನಮದವನಶೀಲಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲಮೀಡೇ || ೧ ||

ವ್ರಜಯುವತಿವಿಲೋಲಂ ವಂದನಾನಂದಲೋಲಂ
ಕರಧೃತಗುರುಶೈಲಂ ಕಂಜಗರ್ಭಾದಿಪಾಲಮ್ |
ಅಭಿಮತಫಲದಾನಂ ಶ್ರೀಜಿತಾಮರ್ತ್ಯಸಾಲಂ
ವಿನಮದವನಶೀಲಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲಮೀಡೇ || ೨ ||

ಘನತರಕರುಣಾಶ್ರೀಕಲ್ಪವಲ್ಲ್ಯಾಲವಾಲಂ
ಕಲಶಜಲಧಿಕನ್ಯಾಮೋದಕಶ್ರೀಕಪೋಲಮ್ |
ಪ್ಲುಷಿತವಿನತಲೋಕಾನಂತದುಷ್ಕರ್ಮತೂಲಂ
ವಿನಮದವನಶೀಲಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲಮೀಡೇ || ೩ ||

ಶುಭದಸುಗುಣಜಾಲಂ ಸೂರಿಲೋಕಾನುಕೂಲಂ
ದಿತಿಜತತಿಕರಾಲಂ ದಿವ್ಯದಾರಾಯಿತೇಲಮ್ | [** ಸರ್ವದಾಧಾರಿತೇಲಮ್ **]
ಮೃದುಮಧುರವಚಃಶ್ರೀ ದೂರಿತಶ್ರೀರಸಾಲಂ
ವಿನಮದವನಶೀಲಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲಮೀಡೇ || ೪ ||

ಮೃಗಮದತಿಲಕಶ್ರೀಮೇದುರಸ್ವೀಯಫಾಲಂ
ಜಗದುದಯಲಯಸ್ಥಿತ್ಯಾತ್ಮಕಾತ್ಮೀಯಖೇಲಮ್ |
ಸಕಲಮುನಿಜನಾಳೀಮಾನಸಾಂತರ್ಮರಾಳಂ
ವಿನಮದವನಶೀಲಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲಮೀಡೇ || ೫ ||

ಅಸುರಹರಣಖೇಲನಂ ನಂದಕೋತ್ಕ್ಷೇಪಲೀಲಂ
ವಿಲಸಿತಶರಕಾಲಂ ವಿಶ್ವಪೂರ್ಣಾಂತರಾಳಮ್ |
ಶುಚಿರುಚಿರಯಶಶ್ಶ್ರೀಧಿಕ್ಕೃತ ಶ್ರೀಮೃಣಾಲಂ
ವಿನಮದವನಶೀಲಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲಮೀಡೇ || ೬ ||

ಸ್ವಪರಿಚರಣಲಬ್ಧ ಶ್ರೀಧರಾಶಾಧಿಪಾಲಂ
ಸ್ವಮಹಿಮಲವಲೀಲಾಜಾತವಿಧ್ಯಂಡಗೋಳಮ್ |
ಗುರುತರಭವದುಃಖಾನೀಕ ವಾಃಪೂರಕೂಲಂ
ವಿನಮದವನಶೀಲಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲಮೀಡೇ || ೭ ||

ಚರಣಕಮಲಶೋಭಾಪಾಲಿತ ಶ್ರೀಪ್ರವಾಳಂ
ಸಕಲಸುಕೃತಿರಕ್ಷಾದಕ್ಷಕಾರುಣ್ಯ ಹೇಲಮ್ |
ರುಚಿವಿಜಿತತಮಾಲಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಪುಣ್ಯಮೂಲಂ
ವಿನಮದವನಶೀಲಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲಮೀಡೇ || ೮ ||

ಶ್ರೀವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೃಪಾಲವಾಲಾಂ
ಶ್ರೀರುಕ್ಮಿಣೀಲೋಲಸುವರ್ಣಚೇಲಾಂ |
ಕೃತಿಂ ಮಮ ತ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ
ಸ್ರಜಂ ಯಥಾ ಮಾಂ ಕುರು ದುಃಖದೂರಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed