Sri Vallabhesha Karavalamba Stotram – ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭೇಶ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಮಂಘ್ರಿಪದ್ಮಮಕರಂದಕುಲಾಮೃತಂ ತೇ
ನಿತ್ಯಂ ಭಜಂತಿ ದಿವಿ ಯತ್ಸುರಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ |
ಜ್ಞಾತ್ವಾಮೃತಂ ಚ ಕಣಶಸ್ತದಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮಾತೃಸೂನುಮಧುನಾ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಶಮನಂ ಕುರು ಮೇ ಗಣೇಶ |
ಮತ್ಸಂಕಟಂ ಚ ಸಕಲಂ ಹರ ವಿಘ್ನರಾಜ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨ ||

ಗಂಗಾಧರಾತ್ಮಜ ವಿನಾಯಕ ಬಾಲಮೂರ್ತೇ
ವ್ಯಾಧಿಂ ಜವೇನ ವಿನಿವಾರಯ ಫಾಲಚಂದ್ರ |
ವಿಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಮನಿಶಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೩ ||

ಗಣ್ಯಂ ಮದೀಯಭವನಂ ಚ ವಿಧಾಯ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಮದ್ದಾರಪುತ್ರತನಯಾನ್ ಸಹಜಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ |
ಆಗತ್ಯ ಚಾಶು ಪರಿಪಾಲಯ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೪ ||

ಣಾಕಾರಮಂತ್ರಘಟಿತಂ ತವ ಯಂತ್ರರಾಜಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸತತಂ ದಿಶ ಸಂಪದೋ ಮೇ |
ಉದ್ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಮತುಲಾಂ ಕವಿತಾಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೫ ||

ಪಾದಾದಿಕೇಶಮಖಿಲಂ ಸುಧಯಾ ಚ ಪೂರ್ಣಂ
ಕೋಶಾಗ್ನಿಪಂಚಕಮಿದಂ ಶಿವಭೂತಬೀಜಮ್ |
ತ್ವದ್ರೂಪವೈಭವಮಹೋ ಜನತಾ ನ ವೇತ್ತಿ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೬ ||

ತಾಪತ್ರಯಂ ಮಮ ಹರಾಮೃತದೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಪಾಪಂ ವ್ಯಪೋಹಯ ಗಜಾನನ ಚಾಪದೋ ಮೇ |
ದುಷ್ಟಂ ವಿಧಾತೃಲಿಖಿತಂ ಪರಿಮಾರ್ಜಯಾಶು
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೭ ||

ಯೇ ತ್ವಾಂ ವಿದಂತಿ ಶಿವಕಲ್ಪತರುಂ ಪ್ರಶಸ್ತಂ
ತೇಭ್ಯೋ ದದಾಸಿ ಕುಶಲಂ ನಿಖಿಲಾರ್ಥಲಾಭಮ್ |
ಮಹ್ಯಂ ತದೈವ ಸಕಲಂ ದಿಶ ವಕ್ರತುಂಡ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೮ ||

ನಾದಾಂತವೇದ್ಯಮಮಲಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಂ
ನಿತ್ಯಂ ಭಜೇ ವಿಬುಧ ಷಟ್ಪದಸೇವ್ಯಮಾನಮ್ |
ಸತ್ತಾಶಮಾದ್ಯಮಖಿಲಂ ದಿಶ ಮೇ ಗಣೇಶ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೯ ||

ಮೋದಾಮೃತೇನ ತವ ಮಾಂ ಸ್ನಪಯಾಶು ಬಾಲಂ
ಪಾಪಾಬ್ಧಿಪಂಕಲುಲಿತಂ ಚ ಸಹಾಯಹೀನಮ್ |
ವಸ್ತ್ರಾದಿಭೂಷಣಧನಾನಿ ಚ ವಾಹನಾದೀನ್
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೦ ||

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶದಶಕಂ ಹಠಯೋಗಸಾಧ್ಯಂ
ಹೇರಂಬ ತೇ ಭಗವತೀಶ್ವರ ಭೃಂಗನಾದಮ್ |
ಶೃತ್ವಾನಿಶಂ ಶ್ರುತಿವಿದಃ ಕುಲಯೋಗಿನೋ ಯೇ
ಭೂತಿಪ್ರದಂ ಭುವಿ ಜನಾಃ ಸುಧಿಯೋ ರಮಂತಾಮ್ || ೧೧ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed