Sri Chidambara Panchachamara Stotram – ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಪಂಚಚಾಮರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಕದಂಬಕಾನನಪ್ರಿಯಂ ಚಿದಂಬಯಾ ವಿಹಾರಿಣಂ
ಮದೇಭಕುಂಭಗುಂಫಿತಸ್ವಡಿಂಭಲಾಲನೋತ್ಸುಕಮ್ |
ಸದಂಭಕಾಮಖಂಡನಂ ಸದಂಬುವಾಹಿನೀಧರಂ
ಹೃದಂಬುಜೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಚಿದಂಬರಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೧ ||

ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಪೋಷಣಸ್ವಹಸ್ತಬದ್ಧಕಂಕಣಂ
ಪ್ರಶಸ್ತಕೀರ್ತಿವೈಭವಂ ನಿರಸ್ತಸಜ್ಜನಾಪದಮ್ |
ಕರಸ್ಥಮುಕ್ತಿಸಾಧನಂ ಶಿರಃಸ್ಥಚಂದ್ರಮಂಡನಂ
ಹೃದಂಬುಜೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಚಿದಂಬರಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೨ ||

ಜಟಾಕಿರೀಟಮಂಡಿತಂ ನಿಟಾಲಲೋಚನಾನ್ವಿತಂ
ಪಟೀಕೃತಾಷ್ಟದಿಕ್ತಟಂ ಪಟೀರಪಂಕಲೇಪನಮ್ |
ನಟೌಘಪೂರ್ವಭಾವಿನಂ ಕುಠಾರಪಾಶಧಾರಿಣಂ
ಹೃದಂಬುಜೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಚಿದಂಬರಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೩ ||

ಕುರಂಗಶಾಬಶೋಭಿತಂ ಚಿರಂ ಗಜಾನನಾರ್ಚಿತಂ
ಪುರಾಂಗನಾವಿಚಾರದಂ ವರಾಂಗರಾಗರಂಜಿತಮ್ |
ಖರಾಂಗಜಾತನಾಶಕಂ ತುರಂಗಮೀಕೃತಾಗಮಂ
ಹೃದಂಬುಜೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಚಿದಂಬರಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೪ ||

ಅಮಂದಭಾಗ್ಯಭಾಜನಂ ಸುಮಂದಹಾಸಸನ್ಮುಖಂ
ಸುಮಂದಮಂದಗಾಮಿನೀಗಿರೀಂದ್ರಕನ್ಯಕಾಧವಮ್ |
ಶಮಂ ದಮಂ ದಯಾಲುತಾಮಮಂದಯಂತಮಾತ್ಮನೋ
ಹೃದಂಬುಜೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಚಿದಂಬರಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೫ ||

ಕರೀಂದ್ರಚರ್ಮವಾಸಸಂ ಗಿರೀಂದ್ರಚಾಪಧಾರಿಣಂ
ಸುರೇಂದ್ರಮುಖ್ಯಪೂಜಿತಂ ಖಗೇಂದ್ರವಾಹನಪ್ರಿಯಮ್ |
ಅಹೀಂದ್ರಭೂಷಣೋಜ್ಜ್ವಲಂ ನಗೇಂದ್ರಜಾವಿಲಾಸಿನಂ
ಹೃದಂಬುಜೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಚಿದಂಬರಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೬ ||

ಮಲಾಪಹಾರಿಣೀತಟೇ ಸದಾ ವಿಲಾಸಕಾರಿಣಂ
ಬಲಾರಿಶಾಪಭಂಜನಂ ಲಲಾಮರೂಪಲೋಚನಮ್ |
ಲಸತ್ಫಣೀಂದ್ರಹಾರಿಣಂ ಜ್ವಲತ್ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಣಂ
ಹೃದಂಬುಜೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಚಿದಂಬರಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೭ ||

ಶಶಾಂಕಭಾನುವೀತಿಹೋತ್ರರಾಜಿತತ್ರಿಲೋಚನಂ
ವಿಶಾಲವಕ್ಷಸಂ ಸುದೀರ್ಘಬಾಹುದಂಡಮಂಡಿತಮ್ |
ದಿಗಂಬರೋಲ್ಲಸದ್ವಪುರ್ಧರಂ ಧರಾರಥಾನ್ವಿತಂ
ಹೃದಂಬುಜೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಚಿದಂಬರಂ ವಿಭಾವಯೇ || ೮ ||

ಸದಂತರಂಗಸಜ್ಜನೌಘಪಾಪಸಂಘನಾಶನೇ
ಮದಾಂಧಯುಕ್ತದುರ್ಜನಾಲಿಶಿಕ್ಷಣೇ ವಿಚಕ್ಷಣಃ |
ಚಿದಂಬರಾಖ್ಯಸದ್ಗುರುಸ್ವರೂಪಮೇತ್ಯ ಭೂತಲೇ
ಸದಾಶಿವೋ ವಿರಾಜತೇ ಸದಾ ಮುದಾನ್ವಿತೋ ಹರಃ || ೯ ||

ಚಿದಂಬರಾಖ್ಯಸದ್ಗುರೋರಿದಂ ಸದಾ ವಿಲಾಸಿನಂ
ಮುದಾ ಲಿಖಂತಿ ಯೇ ಸಕೃತ್ ಸದೋಪಮಾನಮಷ್ಟಕಮ್ |
ಸದಾ ವಸೇತ್ತದಾಲಯೇ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ತದಾನನೇ
ವಿಧಿಪ್ರಿಯಾ ಚ ನಿಶ್ಚಲಾ ಜಗದ್ಗುರೋರನುಗ್ರಹಾತ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಪಂಚಚಾಮರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed