Arunachala Ashtakam – ಅರುಣಾಚಲಾಷ್ಟಕಂ


ದರ್ಶನಾದಭ್ರಸದಸಿ ಜನನಾತ್ಕಮಲಾಲಯೇ |
ಕಾಶ್ಯಾಂ ತು ಮರಣಾನ್ಮುಕ್ತಿಃ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲೇ || ೧ ||

ಕರುಣಾಪೂರಿತಾಪಾಂಗಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಮ್ |
ತರುಣೇಂದುಜಟಾಮೌಲಿಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಮ್ || ೨ ||

ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಸಹಸ್ರರಥಸೋಪೇತಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಮ್ || ೩ ||

ಕಾಂಚನಪ್ರತಿಮಾಭಾಸಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಮಾಂ ಚ ರಕ್ಷ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಮ್ || ೪ ||

ಬದ್ಧಚಂದ್ರಜಟಾಜೂಟಮರ್ಧನಾರೀಕಲೇಬರಮ್ |
ವರ್ಧಮಾನದಯಾಂಭೋಧಿಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಮ್ || ೫ ||

ಕಾಂಚನಪ್ರತಿಮಾಭಾಸಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಬದ್ಧವ್ಯಾಘ್ರಪುರೀಧ್ಯಾನಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಮ್ || ೬ ||

ಶಿಕ್ಷಯಾಖಿಲದೇವಾರಿ ಭಕ್ಷಿತಕ್ಷ್ವೇಲಕಂಧರಮ್ |
ರಕ್ಷಯಾಖಿಲಭಕ್ತಾನಾಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಮ್ || ೭ ||

ಅಷ್ಟಭೂತಿಸಮಾಯುಕ್ತಮಿಷ್ಟಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಶಿಷ್ಟಭಕ್ತಿಸಮಾಯುಕ್ತಾನ್ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಮ್ || ೮ ||

ವಿನಾಯಕಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸೇವಿತಮ್ |
ವಿಮಲಾರುಣಪಾದಾಬ್ಜಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಮ್ || ೯ ||

ಮಂದಾರಮಲ್ಲಿಕಾಜಾತಿಕುಂದಚಂಪಕಪಂಕಜೈಃ |
ಇಂದ್ರಾದಿಪೂಜಿತಾಂ ದೇವೀಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಮ್ || ೧೦ ||

ಸಂಪತ್ಕರಂ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಮ್ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಮುಖಾಂಭೋಜಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಮ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಅರುಣಾಚಲಾಷ್ಟಕಮ್ ||


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed