Neela Suktam – ನೀಲಾ ಸೂಕ್ತಮ್


ಓಂ ಗೃ॒ಣಾ॒ಹಿ॒ ।
ಘೃ॒ತವ॑ತೀ ಸವಿತ॒ರಾಧಿ॑ಪತ್ಯೈ॒: ಪಯ॑ಸ್ವತೀ॒ರನ್ತಿ॒ರಾಶಾ॑ನೋ ಅಸ್ತು ।
ಧ್ರು॒ವಾ ದಿ॒ಶಾಂ ವಿಷ್ಣು॑ಪ॒ತ್ನ್ಯಘೋ॑ರಾ॒ಽಸ್ಯೇಶಾ॑ನಾ॒ಸಹ॑ಸೋ॒ಯಾ ಮ॒ನೋತಾ᳚ ।

ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑-ರ್ಮಾತ॒ರಿಶ್ವೋ॒ತ ವಾ॒ಯುಸ್ಸ॑ನ್ಧುವಾ॒ನಾವಾತಾ॑ ಅ॒ಭಿ ನೋ॑ ಗೃಣನ್ತು ।
ವಿ॒ಷ್ಟ॒ಮ್ಭೋ ದಿ॒ವೋಧ॒ರುಣ॑: ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ಅ॒ಸ್ಯೇಶ್ಯಾ॑ನಾ॒ ಜಗ॑ತೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ಪತ್ನೀ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: