Ratna dvayam – रत्नद्वयम्


न मेऽस्ति देहेन्द्रियबुद्धियोगो
न पुण्यलेशोऽपि न पापलेशः ।
क्षुधापिपासादि षडूर्मिदूरः
सदा विमुक्तोऽस्मि चिदेव केवलः ॥

अपाणिपादोऽहमवागचक्षु-
रप्राण एवास्म्यमनाह्यबुद्धिः ।
व्योमेव पूर्णोऽस्मि विनिर्मलोऽस्मि
सदैकरूपोऽस्मि चिदेव केवलः ॥


इतर विविध स्तोत्राणि पश्यतु ।


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: