Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shatanamavali – देवीवैभवाश्चर्याष्टोत्तरशतनामावली


ओं परमानन्दलहर्यै नमः ।
ओं परचैतन्यदीपिकायै नमः ।
ओं स्वयम्प्रकाशकिरणायै नमः ।
ओं नित्यवैभवशालिन्यै नमः ।
ओं विशुद्धकेवलाखण्डसत्यकालात्मरूपिण्यै नमः ।
ओं आदिमध्यान्तरहितायै नमः ।
ओं महामायाविलासिन्यै नमः ।
ओं गुणत्रयपरिच्छेत्र्यै नमः ।
ओं सर्वतत्त्वप्रकाशिन्यै नमः । ९

ओं स्त्रीपुंसभावरसिकायै नमः ।
ओं जगत्सर्गादिलम्पटायै नमः ।
ओं अशेषनामरूपादिभेदच्छेदरविप्रभायै नमः ।
ओं अनादिवासनारूपायै नमः ।
ओं वासनोद्यत्प्रपञ्चिकायै नमः ।
ओं प्रपञ्चोपशमप्रौढायै नमः ।
ओं चराचरजगन्मय्यै नमः ।
ओं समस्तजगदाधारायै नमः ।
ओं सर्वसञ्जीवनोत्सुकायै नमः । १८

ओं भक्तचेतोमयानन्तस्वार्थवैभवविभ्रमायै नमः ।
ओं सर्वाकर्षणवश्यादिसर्वकर्मधुरन्धरायै नमः ।
ओं विज्ञानपरमानन्दविद्यायै नमः ।
ओं सन्तानसिद्धिदायै नमः ।
ओं आयुरारोग्यसौभाग्यबलश्रीकीर्तिभाग्यदायै नमः ।
ओं धनधान्यमणीवस्त्रभूषालेपनमाल्यदायै नमः ।
ओं गृहग्राममहाराज्यसाम्राज्यसुखदायिन्यै नमः ।
ओं सप्ताङ्गशक्तिसम्पूर्णसार्वभौमफलप्रदायै नमः ।
ओं ब्रह्मविष्णुशिवेन्द्रादिपदविश्राणनक्षमायै नमः । २७

ओं भुक्तिमुक्तिमहाभक्तिविरक्त्यद्वैतदायिन्यै नमः ।
ओं निग्रहानुग्रहाध्यक्षायै नमः ।
ओं ज्ञाननिर्द्वैतदायिन्यै नमः ।
ओं परकायप्रवेशादियोगसिद्धिप्रदायिन्यै नमः ।
ओं शिष्टसञ्जीवनप्रौढायै नमः ।
ओं दुष्टसंहारसिद्धिदायै नमः ।
ओं लीलाविनिर्मितानेककोटिब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ।
ओं एकस्यै नमः ।
ओं अनेकात्मिकायै नमः । ३६

ओं नानारूपिण्यै नमः ।
ओं अर्धाङ्गनेश्वर्यै नमः ।
ओं शिवशक्तिमय्यै नमः ।
ओं नित्यशृङ्गारैकरसप्रियायै नमः ।
ओं तुष्टायै नमः ।
ओं पुष्टायै नमः ।
ओं अपरिच्छिन्नायै नमः ।
ओं नित्ययौवनमोहिन्यै नमः ।
ओं समस्तदेवतारूपायै नमः । ४५

ओं सर्वदेवाधिदेवतायै नमः ।
ओं देवर्षिपितृसिद्धादियोगिनीभैरवात्मिकायै नमः ।
ओं निधिसिद्धिमणीमुद्रायै नमः ।
ओं शस्त्रास्त्रायुधभासुरायै नमः ।
ओं छत्रचामरवादित्रपताकाव्यजनाञ्चितायै नमः ।
ओं हस्त्यश्वरथपादातामात्यसेनासुसेवितायै नमः ।
ओं पुरोहितकुलाचार्यगुरुशिष्यादिसेवितायै नमः ।
ओं सुधासमुद्रमध्योद्यत्सुरद्रुमनिवासिन्यै नमः ।
ओं मणिद्वीपान्तरप्रोद्यत्कदम्बवनवासिन्यै नमः । ५४

ओं चिन्तामणिगृहान्तःस्थायै नमः ।
ओं मणिमण्टपमध्यगायै नमः ।
ओं रत्नसिंहासनप्रोद्यच्छिवमञ्चाधिशायिन्यै नमः ।
ओं सदाशिवमहालिङ्गमूलसङ्घट्‍टयोनिकायै नमः ।
ओं अन्योन्यालिङ्गसङ्घर्षकण्डूसङ्क्षुब्धमानसायै नमः ।
ओं कलोद्यद्बिन्दुकालिन्यातुर्यनादपरम्परायै नमः ।
ओं नादान्तानन्दसन्दोहस्वयंव्यक्तवचोऽमृतायै नमः ।
ओं कामराजमहातन्त्ररहस्याचारदक्षिणायै नमः ।
ओं मकारपञ्चकोद्भूतप्रौढान्तोल्लाससुन्दर्यै नमः । ६३

ओं श्रीचक्रराजनिलयायै नमः ।
ओं श्रीविद्यामन्त्रविग्रहायै नमः ।
ओं अखण्डसच्चिदानन्दशिवशक्तैक्यरूपिण्यै नमः ।
ओं त्रिपुरायै नमः ।
ओं त्रिपुरेशान्यै नमः ।
ओं महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
ओं त्रिपुरावासरसिकायै नमः ।
ओं त्रिपुराश्रीस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं महापद्मवनान्तस्थायै नमः । ७२

ओं श्रीमत्त्रिपुरमालिन्यै नमः ।
ओं महात्रिपुरसिद्धाम्बायै नमः ।
ओं श्रीमहात्रिपुराम्बिकायै नमः ।
ओं नवचक्रक्रमादेव्यै नमः ।
ओं महात्रिपुरभैरव्यै नमः ।
ओं श्रीमात्रे नमः ।
ओं ललितायै नमः ।
ओं बालायै नमः ।
ओं राजराजेश्वर्यै नमः । ८१

ओं शिवायै नमः ।
ओं उत्पत्तिस्थितिसंहारक्रमचक्रनिवासिन्यै नमः ।
ओं अर्धमेर्वात्मचक्रस्थायै नमः ।
ओं सर्वलोकमहेश्वर्यै नमः ।
ओं वल्मीकपुरमध्यस्थायै नमः ।
ओं जम्बूवननिवासिन्यै नमः ।
ओं अरुणाचलशृङ्गस्थायै नमः ।
ओं व्याघ्रालयनिवासिन्यै नमः ।
ओं श्रीकालहस्तिनिलयायै नमः । ९०

ओं काशीपुरनिवासिन्यै नमः ।
ओं श्रीमत्कैलासनिलयायै नमः ।
ओं द्वादशान्तमहेश्वर्यै नमः ।
ओं श्रीषोडशान्तमध्यस्थायै नमः ।
ओं सर्ववेदान्तलक्षितायै नमः ।
ओं श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागमकलेश्वर्यै नमः ।
ओं भूतभौतिकतन्मात्रदेवताप्राणहृन्मय्यै नमः ।
ओं जीवेश्वरब्रह्मरूपायै नमः ।
ओं श्रीगुणाढ्यायै नमः । ९९

ओं गुणात्मिकायै नमः ।
ओं अवस्थात्रयनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं वाग्रमोमामहीमय्यै नमः ।
ओं गायत्रीभुवनेशानीदुर्गाकाल्यादिरूपिण्यै नमः ।
ओं मत्स्यकूर्मवराहादिनानारूपविलासिन्यै नमः ।
ओं महायोगीश्वराराध्यायै नमः ।
ओं महावीरवरप्रदायै नमः ।
ओं सिद्धेश्वरकुलाराध्यायै नमः ।
ओं श्रीमच्चरणवैभवायै नमः । १०८

इति देवीवैभवाश्चर्याष्टोत्तरशतनामावली ।


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed