Sri Lalitha ashtottara satanamavali – श्री ललिताष्टोत्तरशतनामावली


ओं ऐं ह्रीं श्रीम् ।

रजताचलशृङ्गाग्रमध्यस्थायै नमः ।
हिमाचलमहावंशपावनायै नमः ।
शङ्करार्धाङ्गसौन्दर्यशरीरायै नमः ।
लसन्मरकतस्वच्छविग्रहायै नमः ।
महातिशयसौन्दर्यलावण्यायै नमः ।
शशाङ्कशेखरप्राणवल्लभायै नमः ।
सदापञ्चदशात्मैक्यस्वरूपायै नमः ।
वज्रमाणिक्यकटककिरीटायै नमः ।
कस्तूरीतिलकोल्लासिनिटिलायै नमः । ९

भस्मरेखाङ्कितलसन्मस्तकायै नमः ।
विकचाम्भोरुहदललोचनायै नमः ।
शरच्चाम्पेयपुष्पाभनासिकायै नमः ।
लसत्काञ्चनताटङ्कयुगलायै नमः ।
मणिदर्पणसङ्काशकपोलायै नमः ।
ताम्बूलपूरितस्मेरवदनायै नमः ।
सुपक्वदाडिमीबीजरदनायै नमः ।
कम्बुपूगसमच्छायकन्धरायै नमः ।
स्थूलमुक्ताफलोदारसुहारायै नमः । १८

गिरीशबद्धमाङ्गल्यमङ्गलायै नमः ।
पद्मपाशाङ्कुशलसत्कराब्जायै नमः ।
पद्मकैरवमन्दारसुमालिन्यै नमः ।
सुवर्णकुम्भयुग्माभसुकुचायै नमः ।
रमणीयचतुर्बाहुसम्युक्तायै नमः ।
कनकाङ्गदकेयूरभूषितायै नमः ।
बृहत्सौवर्णसौन्दर्यवसनायै नमः ।
बृहन्नितम्बविलसज्जघनायै नमः ।
सौभाग्यजातशृङ्गारमध्यमायै नमः । २७

दिव्यभूषणसन्दोहरञ्जितायै नमः ।
पारिजातगुणाधिक्यपदाब्जायै नमः ।
सुपद्मरागसङ्काशचरणायै नमः ।
कामकोटिमहापद्मपीठस्थायै नमः ।
श्रीकण्ठनेत्रकुमुदचन्द्रिकायै नमः ।
सचामररमावाणीवीजितायै नमः ।
भक्तरक्षणदाक्षिण्यकटाक्षायै नमः ।
भूतेशालिङ्गनोद्भूतपुलकाङ्ग्यै नमः ।
अनङ्गजनकापाङ्गवीक्षणायै नमः । ३६

ब्रह्मोपेन्द्रशिरोरत्नरञ्जितायै नमः ।
शचीमुख्यामरवधूसेवितायै नमः ।
लीलाकल्पितब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ।
अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमः ।
एकातपत्रसाम्राज्यदायिकायै नमः ।
सनकादिसमाराध्यपादुकायै नमः ।
देवर्षिभिः स्तूयमानवैभवायै नमः ।
कलशोद्भवदुर्वासः पूजितायै नमः ।
मत्तेभवक्त्रषड्वक्त्रवत्सलायै नमः । ४५

चक्रराजमहायन्त्रमध्यवर्त्यै नमः ।
चिदग्निकुण्डसम्भूतसुदेहायै नमः ।
शशाङ्कखण्डसम्युक्तमकुटायै नमः ।
मत्तहंसवधूमन्दगमनायै नमः ।
वन्दारुजनसन्दोहवन्दितायै नमः ।
अन्तर्मुखजनानन्दफलदायै नमः ।
पतिव्रताङ्गनाभीष्टफलदायै नमः ।
अव्याजकरुणापूरपूरितायै नमः ।
नितान्तसच्चिदानन्दसम्युक्तायै नमः । ५४

सहस्रसूर्यसम्युक्तप्रकाशायै नमः ।
रत्नचिन्तामणिगृहमध्यस्थायै नमः ।
हानिवृद्धिगुणाधिक्यरहितायै नमः ।
महापद्माटवीमध्यनिवासायै नमः ।
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तीनां साक्षिभूत्यै नमः ।
महापापौघपापानां विनाशिन्यै नमः ।
दुष्टभीतिमहाभीतिभञ्जनायै नमः ।
समस्तदेवदनुजप्रेरिकायै नमः ।
समस्तहृदयाम्भोजनिलयायै नमः । ६३

अनाहतमहापद्ममन्दिरायै नमः ।
सहस्रारसरोजातवासितायै नमः ।
पुनरावृत्तिरहितपुरस्थायै नमः ।
वाणीगायत्रीसावित्रीसन्नुतायै नमः ।
रमाभूमिसुताराध्यपदाब्जायै नमः ।
लोपामुद्रार्चितश्रीमच्चरणायै नमः ।
सहस्ररतिसौन्दर्यशरीरायै नमः ।
भावनामात्रसन्तुष्टहृदयायै नमः ।
सत्यसम्पूर्णविज्ञानसिद्धिदायै नमः । ७२

श्रीलोचनकृतोल्लासफलदायै नमः ।
श्रीसुधाब्धिमणिद्वीपमध्यगायै नमः ।
दक्षाध्वरविनिर्भेदसाधनायै नमः ।
श्रीनाथसोदरीभूतशोभितायै नमः ।
चन्द्रशेखरभक्तार्तिभञ्जनायै नमः ।
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तचैतन्यायै नमः ।
नामपारायणाभीष्टफलदायै नमः ।
सृष्टिस्थितितिरोधानसङ्कल्पायै नमः ।
श्रीषोडशाक्षरीमन्त्रमध्यगायै नमः । ८१

अनाद्यन्तस्वयम्भूतदिव्यमूर्त्यै नमः ।
भक्तहंसपरीमुख्यवियोगायै नमः ।
मातृमण्डलसम्युक्तललितायै नमः ।
भण्डदैत्यमहासत्त्वनाशनायै नमः ।
क्रूरभण्डशिरश्छेदनिपुणायै नमः ।
धात्र्यच्युतसुराधीशसुखदायै नमः ।
चण्डमुण्डनिशुम्भादिखण्डनायै नमः ।
रक्ताक्षरक्तजिह्वादिशिक्षणायै नमः ।
महिषासुरदोर्वीर्यनिग्रहायै नमः । ९०

अभ्रकेशमहोत्साहकारणायै नमः ।
महेशयुक्तनटनतत्परायै नमः ।
निजभर्तृमुखाम्भोजचिन्तनायै नमः ।
वृषभध्वजविज्ञानभावनायै नमः ।
जन्ममृत्युजरारोगभञ्जनायै नमः ।
विधेयमुक्तविज्ञानसिद्धिदायै नमः ।
कामक्रोधादिषड्वर्गनाशनायै नमः ।
राजराजार्चितपदसरोजायै नमः ।
सर्ववेदान्तसंसिद्धसुतत्त्वायै नमः । ९९

श्रीवीरभक्तविज्ञाननिधानायै नमः ।
अशेषदुष्टदनुजसूदनायै नमः ।
साक्षाच्छ्रीदक्षिणामूर्तिमनोज्ञायै नमः ।
हयमेधाग्रसम्पूज्यमहिमायै नमः ।
दक्षप्रजापतिसुतावेषाढ्यायै नमः ।
सुमबाणेक्षुकोदण्डमण्डितायै नमः ।
नित्ययौवनमाङ्गल्यमङ्गलायै नमः ।
महादेवसमायुक्तशरीरायै नमः ।
महादेवरतौत्सुक्यमहादेव्यै नमः । १०८

इति श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावली ।


इतर १०८, ३००, १००० नामावल्यः पश्यतु ।

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: