Sri Datta Nama Bhajanam – श्री दत्त नाम भजनम्


वेदपादनुततोषित दत्त ।
श्रावितशास्त्रविरोधक दत्त ।
सम्मतवेदशिरोमत दत्त ।
सम्पृष्टेश्वरसत्क्रिय दत्त ।
कर्मेट्तत्त्वज्ञापक दत्त ।
स्मृतितः सन्निधिकारक दत्त ।
सह्यमहीधरवासिन् दत्त ।
काशीगङ्गास्नायिन् दत्त ।
कमलापत्तनभिक्षुक दत्त ।
शाण्डिल्यानुग्राहक दत्त ।
योगाष्टाङ्गज्ञेश्वर दत्त ।
योगफलाभिज्ञेश्वर दत्त ॥ १ ॥

शिक्षितपातञ्जलप्रद दत्त ।
अर्पितसायुज्यामृत दत्त ।
विक्षेपावृतिवर्जित दत्त ।
असङ्ग अक्रिय अविकृत दत्त ।
स्वाश्रयशक्त्युद्बोधक दत्त ।
स्वैकांशाहितविश्वक दत्त ।
जीवेश्वरतास्वीकृत दत्त ।
व्यष्टिसमष्ट्यन्तर्गत दत्त ।
गुणतोरूपत्रयधर दत्त ।
नानाकर्मगतिप्रद दत्त ।
स्वभक्तमायानाशक दत्त ।
अनसूयात्र्याह्लादक दत्त ।
मत्स्याद्यवतारात्मक दत्त ।
प्रह्लादानुग्राहक दत्त ।
असुरसुरोरगशिक्षक दत्त ।
ज्ञानकाण्डसन्दर्शक दत्त ॥ २ ॥

नवविधभक्तिपरायण दत्त ।
स्वमन्त्रजापकतारक दत्त ।
योगभ्रष्टद्विजनुत दत्त ।
सतीमाहात्म्यप्रमुदित दत्त ।
सत्यनसूयात्र्यर्भक दत्त ।
कृतवीर्यानुग्राहक दत्त ।
जम्भाख्यासुरघातक दत्त ।
देवेन्द्राभीष्टार्पक दत्त ।
अर्जुनहृद्यवरप्रद दत्त ।
मोक्षेच्छ्वर्जुनसंस्तुत दत्त ।
शिल्पज्ञोद्गतिशंसक दत्त ।
कामशास्त्रविज्ञापक दत्त ।
सप्तग्रहविद्रावक दत्त ।
विष्णुदत्तवरदायक दत्त ।
कर्मविपाकाख्यापक दत्त ।
झुटिङ्गपीडाहारक दत्त ।
भीतप्राज्ञाह्लादक दत्त ॥ ३ ॥

श्रवणादिविधिद्योतक दत्त ।
सयोगविज्ञानार्पक दत्त ।
विमुक्तचर्याजल्पक दत्त ।
शक्तभक्तहितयोजक दत्त ।
भार्गवरामाह्लादक दत्त ।
अर्जुनसायुज्यप्रद दत्त ।
रेणुकाभीष्टार्थप्रद दत्त ।
पातितभूपकदम्बक दत्त ॥ ४ ॥

ऋतध्वजानुग्राहक दत्त ।
मदालसानुग्राहक दत्त ।
अलर्कराज्योत्कर्षक दत्त ।
अलर्कराज्यत्याजक दत्त ।
योगसिद्धिसन्दर्शक दत्त ।
योगसुचर्याभाषक दत्त ।
मृत्युलक्ष्मसञ्जल्पक दत्त ।
अलर्कगीतोत्तमगुण दत्त ।
विहितालर्कनृपाश्रय दत्त ॥ ५ ॥

आयुराजवरप्रद दत्त ।
नहुषाशेषारिष्टद दत्त ।
आयुःशोकद्रावक दत्त ।
इन्दुमतीहृद्धर्षक दत्त ।
प्रकटितनहुषसुतेजो दत्त ।
घातितहुण्डासुरबल दत्त ।
आयुर्लिप्सापूरक दत्त ।
यदुराजानुग्राहक दत्त ।
बहुगुरुतत्त्वग्राहक दत्त ।
श्रीयदुवंशाह्लादक दत्त ।
मन्वन्तरसत्कीर्तिग दत्त ।
सप्तद्वीपक्ष्माप्रिय दत्त ।
दिनकरवंशोत्कर्षक दत्त ।
हिमकरवंशोद्धारक दत्त ।
पूरितभक्तमनोरथ दत्त ।
उपासनाकाण्डप्रिय दत्त ॥ ६ ॥

देहाध्रौव्योद्बोधक दत्त ।
शरीरदोषादर्शक दत्त ।
तनुसाफल्यद्योतक दत्त ।
ऋचीकतप आख्यापक दत्त ।
भाषितसुन्दासुरमृत दत्त ।
जल्पितवैश्योत्तमगत दत्त ।
अभिहितविट्सुतदुर्गत दत्त ।
नानाधर्मद्योतक दत्त ।
निषेधविधिसन्दर्शक दत्त ।
वैष्णवधर्मादर्शक दत्त ।
सन्माहात्म्यद्योतक दत्त ।
माघस्नानख्यापक दत्त ।
भाषितराक्षसमोचन दत्त ।
सुकृतोत्सुकजनरोचक दत्त ॥ ७ ॥

सोमकीर्तिनृपतारक दत्त ।
अधर्मसाध्वसहारक दत्त ।
वर्णाश्रमवृषकारक दत्त ।
ब्रह्मचारिवृषबोधक दत्त ।
गृहस्थधर्मद्योतक दत्त ।
श्राद्धसुपद्धतिदर्शक दत्त ।
दर्शितसत्तिथिनिर्णय दत्त ।
कृतदुष्कर्मविनिर्णय दत्त ।
प्रायश्चित्तस्थापक दत्त ।
कर्मविपाकज्ञापक दत्त ।
सत्संसारद्योतक दत्त ।
वनस्थतप आदर्शक दत्त ।
पञ्चप्रलयासङ्गत दत्त ।
सम्मतसन्न्यासाश्रम दत्त ॥ ८ ॥

(स्वभक्तचित्ताह्लादक दत्त ।
सुकर्मयोगस्थापक दत्त ।)

इति दत्तपुराणे श्री दत्त भजनम् ।


इतर श्री दत्तात्रेय स्तोत्राणि पश्यतु |


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed