Aranya Kanda Sarga 4 – अरण्यकाण्ड चतुर्थः सर्गः (४)


॥ விராத⁴நிக²நநம் ॥

ஹ்ரியமாணௌ து தௌ த்³ருஷ்ட்வா வைதே³ஹீ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
உச்சை꞉ஸ்வரேண சுக்ரோஶ ப்ரக்³ருஹ்ய ஸுபு⁴ஜா பு⁴ஜௌ ॥ 1 ॥

ஏஷ தா³ஶரதீ² ராம꞉ ஸத்யவான் ஶீலவான் ஶுசி꞉ ।
ரக்ஷஸா ரௌத்³ரரூபேண ஹ்ரியதே ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 2 ॥

மாம் வ்ருகா ப⁴க்ஷயிஷ்யந்தி ஶார்தூ³ளா த்³வீபிநஸ்ததா² ।
மாம் ஹரோத்ஸ்ருஜ்ய காகுத்ஸ்தௌ² நமஸ்தே ராக்ஷஸோத்தம ॥ 3 ॥

தஸ்யாஸ்தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா வைதே³ஹ்யா ராமலக்ஷ்மணௌ ।
வேக³ம் ப்ரசக்ரதுர்வீரௌ வதே⁴ தஸ்ய து³ராத்மந꞉ ॥ 4 ॥

தஸ்ய ரோத்³ரஸ்ய ஸௌமித்ரிர்பா³ஹும் ஸவ்யம் ப³ப⁴ஞ்ஜ ஹ ।
ராமஸ்து த³க்ஷிணம் பா³ஹும் தரஸா தஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ॥ 5 ॥

ஸ ப⁴க்³நபா³ஹு꞉ ஸம்விக்³நோ நிபபாதாஶு ராக்ஷஸ꞉ ।
த⁴ரண்யாம் மேக⁴ஸங்காஶோ வஜ்ரபி⁴ந்ந இவாசல꞉ ॥ 6 ॥

முஷ்டிபி⁴ர்ஜாநுபி⁴꞉ பத்³பி⁴꞉ ஸூத³யந்தௌ து ராக்ஷஸம் ।
உத்³யம்யோத்³யம்ய சாப்யேநம் ஸ்த²ண்டி³லே நிஷ்பிபேஷது꞉ ॥ 7 ॥

ஸ வித்³தோ⁴ ப³ஹுபி⁴ர்பா³ணை꞉ க²ட்³கா³ப்⁴யாம் ச பரிக்ஷத꞉ ।
நிஷ்பிஷ்டோ ப³ஹுதா⁴ பூ⁴மௌ ந மமார ஸ ராக்ஷஸ꞉ ॥ 8 ॥

தம் ப்ரேக்ஷ்ய ராம꞉ ஸுப்⁴ருஶமவத்⁴யமசலோபமம் ।
ப⁴யேஷ்வப⁴யத³꞉ ஶ்ரீமாநித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 9 ॥

தபஸா புருஷவ்யாக்⁴ர ராக்ஷஸோ(அ)யம் ந ஶக்யதே ।
ஶஸ்த்ரேண யுதி⁴ நிர்ஜேதும் ராக்ஷஸம் நிக²நாவஹே ॥ 10 ॥

தச்ச்²ருத்வா ராக⁴வேணோக்தம் ராக்ஷஸ꞉ ப்ரஶ்ரிதம் வச꞉ ।
இத³ம் ப்ரோவாச காகுத்ஸ்த²ம் விராத⁴꞉ புருஷர்ஷப⁴ம் ॥ 11 ॥

ஹதோ(அ)ஹம் புருஷவ்யாக்⁴ர ஶக்ரதுல்யப³லேந வை ।
மயா து பூர்வம் த்வம் மோஹந்ந ஜ்ஞாத꞉ புருஷர்ஷப⁴꞉ ॥ 12 ॥

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா தாத ராமஸ்த்வம் விதி³தோ மயா । [ராம தாத]
வைதே³ஹீ ச மஹாபா⁴கா³ லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாயஶா꞉ ॥ 13 ॥

அபி ஶாபாத³ஹம் கோ⁴ராம் ப்ரவிஷ்டோ ராக்ஷஸீம் தநும் ।
தும்பு³ருர்நாம க³ந்த⁴ர்வ꞉ ஶப்தோ வைஶ்ரவணேந ஹ ॥ 14 ॥

ப்ரஸாத்³யமாநஶ்ச மயா ஸோ(அ)ப்³ரவீந்மாம் மஹாயஶா꞉ ।
யதா³ தா³ஶரதீ² ராமஸ்த்வாம் வதி⁴ஷ்யதி ஸம்யுகே³ ॥ 15 ॥

ததா³ ப்ரக்ருதிமாபந்நோ ப⁴வான் ஸ்வர்க³ம் க³மிஷ்யதி ।
இதி வைஶ்ரவணோ ராஜா ரம்பா⁴ஸக்தம் புரா(அ)நக⁴ ॥ 16 ॥

அநுபஸ்தீ²யமாநோ மாம் ஸங்க்ருத்³தோ⁴ வ்யாஜஹார ஹ ।
தவ ப்ரஸாதா³ந்முக்தோ(அ)ஹமபி⁴ஶாபாத்ஸுதா³ருணாத் ॥ 17 ॥

பு⁴வநம் ஸ்வம் க³மிஷ்யாமி ஸ்வஸ்தி வோ(அ)ஸ்து பரந்தப ।
இதோ வஸதி த⁴ர்மாத்மா ஶரப⁴ங்க³꞉ ப்ரதாபவான் ॥ 18 ॥

அத்⁴யர்த⁴யோஜநே தாத மஹர்ஷி꞉ ஸூர்யஸந்நிப⁴꞉ ।
தம் க்ஷிப்ரமபி⁴க³ச்ச² த்வம் ஸ தே ஶ்ரேயோ விதா⁴ஸ்யதி ॥ 19 ॥

அவடே சாபி மாம் ராம ப்ரக்ஷிப்ய குஶலீ வ்ரஜ ।
ரக்ஷஸாம் க³தஸத்த்வாநாமேஷ த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 20 ॥

அவடே யே நிதீ⁴யந்தே தேஷாம் லோகா꞉ ஸநாதநா꞉ ।
ஏவமுக்த்வா து காகுத்ஸ்த²ம் விராத⁴꞉ ஶரபீடி³த꞉ ॥ 21 ॥

ப³பூ⁴வ ஸ்வர்க³ஸம்ப்ராப்தோ ந்யஸ்ததே³ஹோ மஹாப³ல꞉ ।
தச்ச்²ருத்வா ராக⁴வோ வாக்யம் லக்ஷ்மணம் வ்யாதி³தே³ஶ ஹ ॥ 22 ॥

குஞ்ஜரஸ்யேவ ரௌத்³ரஸ்ய ராக்ஷஸஸ்யாஸ்ய லக்ஷ்மண ।
வநே(அ)ஸ்மின் ஸுமஹச்ச்²வப்⁴ரம் க²ந்யதாம் ரௌத்³ரகர்மண꞉ ॥ 23 ॥

இத்யுக்த்வா லக்ஷ்மணம் ராம꞉ ப்ரத³ர꞉ க²ந்யதாமிதி ।
தஸ்தௌ² விராத⁴மாக்ரம்ய கண்டே² பாதே³ந வீர்யவான் ॥ 24 ॥

தத꞉ க²நித்ரமாதா³ய லக்ஷ்மண꞉ ஶ்வப்⁴ரமுத்தமம் ।
அக²நத்பார்ஶ்வதஸ்தஸ்ய விராத⁴ஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 25 ॥

தம் முக்தகண்ட²ம் நிஷ்பிஷ்ய ஶங்குகர்ணம் மஹாஸ்வநம் ।
விராத⁴ம் ப்ராக்ஷிபச்ச்²வப்⁴ரே நத³ந்தம் பை⁴ரவஸ்வநம் ॥ 26 ॥

தமாஹவே நிர்ஜிதமாஶுவிக்ரமௌ
ஸ்தி²ராவுபௌ⁴ ஸம்யதி ராமலக்ஷ்மணௌ ।
மதா³ந்விதௌ சிக்ஷிபதுர்ப⁴யாவஹம்
நத³ந்தமுத்க்ஷிப்ய பி³லே து ராக்ஷஸம் ॥ 27 ॥

அவத்⁴யதாம் ப்ரேக்ஷ்ய மஹாஸுரஸ்ய தௌ
ஶிதேந ஶஸ்த்ரேண ததா³ நரர்ஷபௌ⁴ ।
ஸமர்த்²ய சாத்யர்த²விஶாரதா³வுபௌ⁴
பி³லே விராத⁴ஸ்ய வத⁴ம் ப்ரசக்ரது꞉ ॥ 28 ॥

ஸ்வயம் விராதே⁴ந ஹி ம்ருத்யுராத்மந꞉
ப்ரஸஹ்ய ராமேண வதா⁴ர்த²மீப்ஸித꞉ ।
நிவேதி³த꞉ காநநசாரிணா ஸ்வயம்
ந மே வத⁴꞉ ஶஸ்த்ரக்ருதோ ப⁴வேதி³தி ॥ 29 ॥

ததே³வ ராமேண நிஶம்ய பா⁴ஷிதம்
க்ருதா மதிஸ்தஸ்ய பி³லப்ரவேஶநே ।
பி³லம் ச ராமேண ப³லேந ரக்ஷஸா
ப்ரவேஶ்யமாநேந வநம் விநாதி³தம் ॥ 30 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டரூபாவிவ ராமலக்ஷ்மணௌ
விராத⁴முர்வ்யாம் ப்ரத³ரே நிகா²ய தம் । [நிஹத்ய தௌ]
நநந்த³துர்வீதப⁴யௌ மஹாவநே
ஶிலாபி⁴ரந்தர்த³த⁴துஶ்ச ராக்ஷஸம் ॥ 31 ॥

ததஸ்து தௌ கார்முகக²ட்³க³தா⁴ரிணௌ
நிஹத்ய ரக்ஷ꞉ பரிக்³ருஹ்ய மைதி²லீம் ।
விஜஹ்நதுஸ்தௌ முதி³தௌ மஹாவநே
தி³வி ஸ்தி²தௌ சந்த்³ரதி³வாகராவிவ ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 4 ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed