Sri Krishna Ashtottara Shatanamavali – श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामवलिः

ओं श्री कृष्णाय नमः ।
ओं कमलानाथाय नमः ।
ओं वासुदेवाय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं वसुदेवात्मजाय नमः ।
ओं पुण्याय नमः ।
ओं लीलामानुषविग्रहाय नमः ।
ओं श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ।
ओं यशोदावत्सलाय नमः ।
ओं हरये नमः ॥ १० ॥

ओं चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशङ्खाद्यायुधाय नमः ।
ओं देवकीनन्दनाय नमः ।
ओं श्रीशाय नमः ।
ओं नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः ।
ओं यमुनावेगसंहारिणे नमः ।
ओं बलभद्रप्रियानुजाय नमः ।
ओं पूतनाजीवितहराय नमः ।
ओं शकटासुरभञ्जनाय नमः ।
ओं नन्दव्रजजनानन्दिने नमः ॥ २० ॥

ओं सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
ओं नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः ।
ओं नवनीतनटाय नमः ।
ओं अनघाय नमः ।
ओं नवनीतनवाहारिणे नमः ।
ओं मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः ।
ओं षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः ।
ओं त्रिभङ्गिने नमः ।
ओं मधुराकृतये नमः ।
ओं शुकवागमृताब्धीन्दवे नमः ।
ओं गोविन्दाय नमः ॥ ३० ॥

ओं योगिनाम्पतये नमः ।
ओं वत्सवाटचराय नमः ।
ओं अनन्ताय नमः ।
ओं धेनुकासुरभञ्जनाय नमः ।
ओं तृणीकृततृणावर्ताय नमः ।
ओं यमलार्जुनभञ्जनाय नमः ।
ओं उत्तालतालभेत्रे नमः ।
ओं गोपगोपीश्वराय नमः ।
ओं योगिने नमः ।
ओं कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः ॥ ४० ॥

ओं इलापतये नमः ।
ओं परञ्ज्योतिषे नमः ।
ओं यादवेन्द्राय नमः ।
ओं यदूद्वहाय नमः ।
ओं वनमालिने नमः ।
ओं पीतवासिने नमः ।
ओं पारिजातापहारकाय नमः ।
ओं गोवर्धनाचलोद्धर्त्रे नमः ।
ओं गोपालाय नमः ।
ओं सर्वपालकाय नमः ॥ ५० ॥

ओं अजाय नमः ।
ओं निरञ्जनाय नमः ।
ओं कामजनकाय नमः ।
ओं कञ्जलोचनाय नमः ।
ओं मधुघ्ने नमः ।
ओं मधुरानाथाय नमः ।
ओं द्वारकानायकाय नमः ।
ओं बलिने नमः ।
ओं बृन्दावनान्तसञ्चारिणे नमः ।
ओं तुलसीदामभूषणाय नमः ॥ ६० ॥

ओं स्यमन्तकमणिहर्त्रे नमः ।
ओं नरनारायणात्मकाय नमः ।
ओं कुब्जाकृष्णाम्बरधराय नमः ।
ओं मायिने नमः ।
ओं परमपूरुषाय नमः ।
ओं मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः ।
ओं संसारवैरिणे नमः ।
ओं कंसारये नमः ।
ओं मुरारये नमः ।
ओं नरकान्तकाय नमः ॥ ७० ॥

ओं अनादिब्रह्मचारिणे नमः ।
ओं कृष्णाव्यसनकर्षकाय नमः ।
ओं शिशुपालशिरच्छेत्रे नमः ।
ओं दुर्योधनकुलान्तकाय नमः ।
ओं विदुराक्रूरवरदाय नमः ।
ओं विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।
ओं सत्यवाचे नमः ।
ओं सत्यसङ्कल्पाय नमः ।
ओं सत्यभामारताय नमः ।
ओं जयिने नमः ॥ ८० ॥

ओं सुभद्रापूर्वजाय नमः ।
ओं जिष्णवे नमः ।
ओं भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः ।
ओं जगद्गुरुवे नमः ।
ओं जगन्नाथाय नमः ।
ओं वेणुनादविशारदाय नमः ।
ओं वृषभासुरविध्वंसिने नमः ।
ओं बाणासुरकरान्तकाय नमः ।
ओं युधिष्टिरप्रतिष्ठात्रे नमः ।
ओं बर्हिबर्हावतंसकाय नमः ॥ ९० ॥

ओं पार्थसारथये नमः ।
ओं अव्यक्ताय नमः ।
ओं गीतामृतमहोदध्ये नमः ।
ओं कालीयफणिमाणिक्यरञ्जितश्रीपदाम्बुजाय नमः ।
ओं दामोदराय नमः ।
ओं यज्ञभोक्त्रे नमः ।
ओं दानवेन्द्रविनाशकाय नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं परब्रह्मणे नमः ।
ओं पन्नगाशनवाहनाय नमः ॥ १०० ॥

ओं जलक्रीडासमासक्तगोपीवस्त्रापहारकाय नमः ।
ओं पुण्यश्लोकाय नमः ।
ओं तीर्थपादाय नमः ।
ओं वेदवेद्याय नमः ।
ओं दयानिधये नमः ।
ओं सर्वतीर्थात्मकाय नमः ।
ओं सर्वग्रहरूपिणे नमः ।
ओं परात्पराय नमः ॥ १०८ ॥


इतर १०८, ३००, १००० नामावल्यः पश्यतु ।


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: