Saptarishi Sloka – सप्तर्षि स्मरणम्


कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः ।

जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः ।

 

ओं सप्त ऋषिभ्यो नमः ।


इतर विविध स्तोत्राणि पश्यतु । इतर श्री गुरु स्तोत्राणि पश्यतु ।

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: