Sri Kubera Ashtottara Shatanamavali – श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावलिः

:: Chant this in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

ओं कुबेराय नमः ।
ओं धनदाय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं यक्षेशाय नमः ।
ओं गुह्यकेश्वराय नमः ।
ओं निधीशाय नमः ।
ओं शङ्करसखाय नमः ।
ओं महालक्ष्मीनिवासभुवे नमः ।
ओं महापद्मनिधीशाय नमः ।
ओं पूर्णाय नमः ॥ १० ॥

ओं पद्मनिधीश्वराय नमः ।
ओं शङ्खाख्यनिधिनाथाय नमः ।
ओं मकराख्यनिधिप्रियाय नमः ।
ओं सुकच्छपनिधीशाय नमः ।
ओं मुकुन्दनिधिनायकाय नमः ।
ओं कुण्डाक्यानिधिनाथाय नमः ।
ओं नीलनित्याधिपाय नमः ।
ओं महते नमः ।
ओं वरनिधिदीपाय नमः । (वरनित्याधिपाय नमः) ।
ओं पूज्याय नमः ॥ २० ॥

ओं लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः ।
ओं इलपिलापत्याय नमः ।
ओं कोशाधीशाय नमः ।
ओं कुलोधीशाय नमः ।
ओं अश्वारूढाय नमः ।
ओं विश्ववन्द्याय नमः ।
ओं विशेषज्ञाय नमः ।
ओं विशारदाय नमः ।
ओं नलकूबरनाथाय नमः ।
ओं मणिग्रीवपित्रे नमः ॥ ३० ॥

ओं गूढमन्त्राय नमः ।
ओं वैश्रवणाय नमः ।
ओं चित्रलेखामनःप्रियाय नमः ।
ओं एकपिङ्गाय नमः ।
ओं अलकाधीशाय नमः ।
ओं बौलस्थाय नमः ।
ओं नरवाहनाय नमः ।
ओं कैलासशैलनिलयाय नमः ।
ओं राज्यदाय नमः ।
ओं रावणाग्रजाय नमः ॥ ४० ॥

ओं चित्रचैत्ररथाय नमः ।
ओं उद्यानविहाराय नमः ।
ओं सुकुतूहलाय नमः ।
ओं महोत्साहाय नमः ।
ओं महाप्राज्ञाय नमः ।
ओं सदापुष्पकवाहनाय नमः ।
ओं सार्वभौमाय नमः ।
ओं अङ्गनाथाय नमः ।
ओं सोमाय नमः ।
ओं सौम्यादिकेश्वराय नमः ॥ ५० ॥

ओं पुण्यात्मने नमः ।
ओं पुरुहूत श्रियै नमः ।
ओं सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः ।
ओं नित्यकीर्तये नमः ।
ओं नीतिवेत्रे नमः ।
ओं लङ्काप्राक्धननायकाय नमः ।
ओं यक्षाय नमः ।
ओं परमशान्तात्मने नमः ।
ओं यक्षराजाय नमः ।
ओं यक्षिणीवृताय नमः ॥ ६० ॥

ओं किन्नरेशाय नमः ।
ओं किम्पुरुषाय नमः ।
ओं नाथाय नमः ।
ओं खड्गायुधाय नमः ।
ओं वशिने नमः ।
ओं ईशानदक्षपार्श्वस्थाय नमः ।
ओं वायुवामसमाश्रयाय नमः ।
ओं धर्ममार्गनिरताय नमः ।
ओं धर्मसम्मुखसंस्थिताय नमः ।
ओं नित्येश्वराय नमः ॥ ७० ॥

ओं धनाध्यक्षाय नमः ।
ओं अष्टलक्ष्मी आश्रितालयाय नमः ।
ओं मनुष्यधर्मिणे नमः ।
ओं सकृताय नमः ।
ओं कोशलक्ष्मी समाश्रिताय नमः ।
ओं धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः ।
ओं धान्यलक्ष्मी निवासभुवे नमः ।
ओं अश्वलक्ष्मी सदावासाय नमः ।
ओं गजलक्ष्मी स्थिरालयाय नमः ।
ओं राज्यलक्ष्मी जन्मगेहाय नमः ॥ ८० ॥

ओं धैर्यलक्ष्मी कृपाश्रयाय नमः ।
ओं अखण्डैश्वर्य सम्युक्ताय नमः ।
ओं नित्यानन्दाय नमः ।
ओं सुखाश्रयाय नमः । (सागराश्रयाय नमः) ।
ओं नित्यतृप्ताय नमः ।
ओं निधिधात्रे नमः ।
ओं निराश्रयाय नमः ।
ओं निरुपद्रवाय नमः ।
ओं नित्यकामाय नमः ।
ओं निराकाङ्क्षाय नमः ॥ ९० ॥

ओं निरुपाधिकवासभुवे नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं सर्वगुणोपेताय नमः ।
ओं सर्वज्ञाय नमः ।
ओं सर्वसम्मताय नमः ।
ओं सर्वाणिकरुणापात्राय नमः ।
ओं सदानन्दकृपालयाय नमः ।
ओं गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः ।
ओं सौगन्धिकुसुमप्रियाय नमः ।
ओं स्वर्णनगरीवासाय नमः ॥ १०० ॥

ओं निधिपीठसमाश्रयाय नमः ।
ओं महामेरूत्तरस्थायने नमः ।
ओं महर्षिगणसंस्तुताय नमः ।
ओं तुष्टाय नमः ।
ओं शूर्पणका ज्येष्ठाय नमः ।
ओं शिवपूजरताय नमः ।
ओं अनघाय नमः ।
ओं राजयोग समायुक्ताय नमः ।
ओं राजशेखर पूजकाय नमः ।
ओं राजराजाय नमः ॥ १०८ ॥

इति श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावलि सम्पूर्णम् ॥


इतर १०८, ३००, १००० नामावल्यः पश्यतु ।

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Not allowed
%d bloggers like this: