Sri Shani Ashtottara Shatanamavali – श्री शनि अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं शनैश्चराय नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ।
ओं शरण्याय नमः ।
ओं वरेण्याय नमः ।
ओं सर्वेशाय नमः ।
ओं सौम्याय नमः ।
ओं सुरवन्द्याय नमः ।
ओं सुरलोकविहारिणे नमः ।
ओं सुखासनोपविष्टाय नमः । १०

ओं सुन्दराय नमः ।
ओं घनाय नमः ।
ओं घनरूपाय नमः ।
ओं घनाभरणधारिणे नमः ।
ओं घनसारविलेपाय नमः ।
ओं खद्योताय नमः ।
ओं मन्दाय नमः ।
ओं मन्दचेष्टाय नमः ।
ओं महनीयगुणात्मने नमः ।
ओं मर्त्यपावनपदाय नमः । २०

ओं महेशाय नमः ।
ओं छायापुत्राय नमः ।
ओं शर्वाय नमः ।
ओं शरतूणीरधारिणे नमः ।
ओं चरस्थिरस्वभावाय नमः ।
ओं चञ्चलाय नमः ।
ओं नीलवर्णाय नमः ।
ओं नित्याय नमः ।
ओं नीलाञ्जननिभाय नमः ।
ओं नीलाम्बरविभूषाय नमः । ३०

ओं निश्चलाय नमः ।
ओं वेद्याय नमः ।
ओं विधिरूपाय नमः ।
ओं विरोधाधारभूमये नमः ।
ओं भेदास्पदस्वभावाय नमः ।
ओं वज्रदेहाय नमः ।
ओं वैराग्यदाय नमः ।
ओं वीराय नमः ।
ओं वीतरोगभयाय नमः ।
ओं विपत्परम्परेशाय नमः । ४०

ओं विश्ववन्द्याय नमः ।
ओं गृध्नवाहाय नमः ।
ओं गूढाय नमः ।
ओं कूर्माङ्गाय नमः ।
ओं कुरूपिणे नमः ।
ओं कुत्सिताय नमः ।
ओं गुणाढ्याय नमः ।
ओं गोचराय नमः ।
ओं अविद्यामूलनाशाय नमः ।
ओं विद्याऽविद्यास्वरूपिणे नमः । ५०

ओं आयुष्यकारणाय नमः ।
ओं आपदुद्धर्त्रे नमः ।
ओं विष्णुभक्ताय नमः ।
ओं वशिने नमः ।
ओं विविधागमवेदिने नमः ।
ओं विधिस्तुत्याय नमः ।
ओं वन्द्याय नमः ।
ओं विरूपाक्षाय नमः ।
ओं वरिष्ठाय नमः ।
ओं गरिष्ठाय नमः । ६०

ओं वज्राङ्कुशधराय नमः ।
ओं वरदाभयहस्ताय नमः ।
ओं वामनाय नमः ।
ओं ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः ।
ओं श्रेष्ठाय नमः ।
ओं मितभाषिणे नमः ।
ओं कष्टौघनाशकाय नमः ।
ओं पुष्टिदाय नमः ।
ओं स्तुत्याय नमः ।
ओं स्तोत्रगम्याय नमः । ७०

ओं भक्तिवश्याय नमः ।
ओं भानवे नमः ।
ओं भानुपुत्राय नमः ।
ओं भव्याय नमः ।
ओं पावनाय नमः ।
ओं धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः ।
ओं धनदाय नमः ।
ओं धनुष्मते नमः ।
ओं तनुप्रकाशदेहाय नमः ।
ओं तामसाय नमः । ८०

ओं अशेषजनवन्द्याय नमः ।
ओं विशेषफलदायिने नमः ।
ओं वशीकृतजनेशाय नमः ।
ओं पशूनां पतये नमः ।
ओं खेचराय नमः ।
ओं खगेशाय नमः ।
ओं घननीलाम्बराय नमः ।
ओं काठिन्यमानसाय नमः ।
ओं आर्यगणस्तुत्याय नमः ।
ओं नीलच्छत्राय नमः । ९०

ओं नित्याय नमः ।
ओं निर्गुणाय नमः ।
ओं गुणात्मने नमः ।
ओं निरामयाय नमः ।
ओं निन्द्याय नमः ।
ओं वन्दनीयाय नमः ।
ओं धीराय नमः ।
ओं दिव्यदेहाय नमः ।
ओं दीनार्तिहरणाय नमः ।
ओं दैन्यनाशकराय नमः । १००

ओं आर्यजनगण्याय नमः ।
ओं क्रूराय नमः ।
ओं क्रूरचेष्टाय नमः ।
ओं कामक्रोधकराय नमः ।
ओं कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः ।
ओं परिपोषितभक्ताय नमः ।
ओं परभीतिहराय नमः ।
ओं भक्तसङ्घमनोऽभीष्टफलदाय नमः । १०८

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Download Stotra Nidhi mobile app