Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe – जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते


जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते
जनविमोचना कृष्णा जन्ममोचना
गरुडवाहना कृष्णा गोपिकापते
नयनमोहना कृष्णा नीरजेक्षणा ॥

सुजनबांधवा कृष्णा सुंदराकृते
मदनकोमला कृष्णा माधवा हरे
वसुमतीपते कृष्णा वासवानुजा
वरगुणाकरा कृष्णा वैष्णवाकृते ॥

सुरुचिनानना कृष्णा शौर्यवारिधे
मुरहरा विभो कृष्णा मुक्तिदायका
विमलपालका कृष्णा वल्लभीपते
कमललोचना कृष्णा काम्यदायका ॥

विमलगात्रने कृष्णा भक्तवत्सला
चरणपल्लवं कृष्णा करुणकोमलं
कुवलयेक्षणा कृष्णा कोमलाकृते
तव पदांबुजं कृष्णा शरणमाश्रये ॥

भुवननायका कृष्णा पावनाकृते
गुणगणोज्वला कृष्णा नळिनलोचना
प्रणयवारिधे कृष्णा गुणगणाकरा
श्यामसोदरा कृष्णा दीनवत्सला ॥

कामसुंदरा कृष्णा पाहि सर्वदा
नरकनाशना कृष्णा नरसहायका
देवकीसुता कृष्णा कारुण्यांबुधे
कंसनाशना कृष्णा द्वारकास्थिता ॥

पावनात्मका कृष्णा देहि मंगळं
त्वत्पदांबुजं कृष्णा श्यामकोमलं
भक्तवत्सला कृष्णा काम्यदायका
पालिशन्ननू कृष्णा श्रीहरी नमो ॥

भक्तदासना कृष्णा हरसुनी सदा
कादुनिंतिना कृष्णा सलहयाविभो
गरुडवाहना कृष्णा गोपिकापते
नयनमोहना कृष्णा नीरजेक्षणा ॥

जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते
जनविमोचना कृष्णा जन्ममोचना
गरुडवाहना कृष्णा गोपिकापते
नयनमोहना कृष्णा नीरजेक्षणा ॥


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: