Adivo Alladivo – अदिवो अल्लदिवो


अदिवो अल्लदिवो श्री हरिवासमु
पदिवेल शेषुल पडगलमयमु ॥ अदिवो ॥

अदे वेङ्कटाचल मखिलोन्नतमु
अदिवो ब्रह्मादुल कपुरूपमु
अदिवो नित्य निवास मखिल मुनुलकु
अदे चूडुडु अदे म्रोक्कुडु आनन्दमयमु ॥ अदिवो ॥

चेङ्गट नल्लदिवो शेषाचलमु
निङ्गिनुन्न देवतल निजवासमु
मुङ्गिट नल्लदिवो मूलनुन्न धनमु
बङ्गारु शिखराल बहु ब्रह्ममयमु ॥ अदिवो ॥

कैवल्यपदमु वेङ्कटनगमदिवो
श्रीवेङ्कटपतिकि सिरुलैनदि
भाविम्प सकल सम्पदरूप मदिवो
पावनमुल केल्ल पावनमयमु ॥ अदिवो ॥


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed