Kalabhairava Ashtakam in Telugu – కాలభైరవాష్టకం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది.]

దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రిపంకజం
వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిందుశేఖరం కృపాకరమ్ |
నారదాదియోగిబృందవందితం దిగంబరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౧ ||

భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం
నీలకంఠమీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనమ్ |
కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౨ ||

శూలటంకపాశదండపాణిమాదికారణం
శ్యామకాయమాదిదేవమక్షరం నిరామయమ్ |
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్రతాండవప్రియం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౩ ||

భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారువిగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థిరం సమస్తలోకవిగ్రహమ్ |
నిక్వణన్మనోజ్ఞహేమకింకిణీలసత్కటిం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౪ ||

ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం
కర్మపాశమోచకం సుశర్మదాయకం విభుమ్ |
స్వర్ణవర్ణకేశపాశశోభితాంగనిర్మలం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౫ ||

రత్నపాదుకాప్రభాభిరామపాదయుగ్మకం
నిత్యమద్వితీయమిష్టదైవతం నిరంజనమ్ |
మృత్యుదర్పనాశనం కరాలదంష్ట్రభూషణం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౬ ||

అట్టహాసభిన్నపద్మజాండకోశసంతతిం
దృష్టిపాతనష్టపాపజాలముగ్రశాసనమ్ |
అష్టసిద్ధిదాయకం కపాలమాలికాధరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౭ ||

భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తిదాయకం
కాశివాసిలోకపుణ్యపాపశోధకం విభుమ్ |
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్పతిం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || ౮ ||

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తిసాధకం విచిత్రపుణ్యవర్ధనమ్ |
శోకమోహదైన్యలోభకోపతాపనాశనం
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రిసన్నిధిం ధ్రువమ్ || ౯ ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

24 thoughts on “Kalabhairava Ashtakam in Telugu – కాలభైరవాష్టకం

 1. జై కాలభైరవ స్వామి.
  భయమును, భాదలను తొలగించి, భక్తిని, భుక్తిని, ముక్తిని ప్రసాదించే స్వామి.

 2. కాలభైరవ స్వామి మా కష్టాలు తొలిగించి భయమును బాధలు తొలిగించి భక్తి యుక్తి భుక్తిని ప్రసాదించి మధ్యలో తొలిగించబడిన నా ఉద్యోగం మరల ముక్తిని ప్రసాదించు స్వామి

 3. చిన్న సందేహం
  1) కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం
  2) కాళకాళమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం

  ఈ పై రెంటిలో ఇది సరి ఐనది

 4. కాల =కాళ
  sanskrit lo ళ అనే అక్షర మే లేదు,
  మన తెలుగు వారి అవగాహన లోపం కారణంగా

 5. excellent work. please change some words why because that words not benefit to who did sadana. 3rd-2nd line ” shyamakayamadideva Aksharam niramayam”,4th – 2nd line ” Samasthaloka Nigraham”, 5th-3rd line ” swarnavarna Mandalam” , 6th-3rd line ” Karaladramsta Mokshanam ” , 8th-3rd line ” Purathanam Jagathpetam” – Petam always good because we consider as our father, some persons did sadana as “Patem” it’s not good for every one .

 6. Ravi kumar kamella gaaru… Mi vudhyogam marala vachinadha? Leka meeru anukunna vudhyogam kante melemaina jariginadha? Konchem maatho share chesukondi.

 7. 5th shloka 3rd line shobhitanga “Mandalam” or Shibhitanga “Nirmalam”. Which is correct?

  6th Sholka 3rd like karaladamshtra “Bhushanam” or Karaladamshtram “Mokashanam”. which one is correct?

 8. भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं
  काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् ।
  नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं
  काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥८॥

స్పందించండి

error: Not allowed