Tagged: Satakam – శతకమ్

Daya Shatakam – దయా శతకం

ప్రపద్యే తం గిరిం ప్రాయః శ్రీనివాసానుకంపయా | ఇక్షుసారస్రవంత్యేవ యన్మూర్త్యా శర్కరాయితమ్ || ౧ || విగాహే తీర్థబహులాం శీతలాం గురుసంతతిమ్ | శ్రీనివాసదయాంభోధిపరీవాహపరంపరామ్ || ౨ || కృతినః కమలావాసకారుణ్యైకాంతినో భజే...

error: Not allowed