Tagged: Sahasranamam – సహస్రనామమ్

Sri Saraswati Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామావళీ >> ధ్యానం | శ్రీమచ్చందనచర్చితోజ్జ్వలవపుః శుక్లాంబరా మల్లికా- మాలాలాలిత కుంతలా ప్రవిలసన్ముక్తావలీశోభనా | సర్వజ్ఞాననిధానపుస్తకధరా రుద్రాక్షమాలాంకితా వాగ్దేవీ వదనాంబుజే వసతు మే త్రైలోక్యమాతా శుభా || శ్రీ నారద...

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలక్ష్మీనృసింహ దేవతా క్ష్రౌం ఇతి బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః నఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం మన్త్రరాజ శ్రీలక్ష్మీనృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః...

Sri Gayatri Sahasranama Stotram – శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం

  నారద ఉవాచ – భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద | శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతమ్ || ౧ || సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే | కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను...

Sri Krishna Sahasranama Stotram – శ్రీ కృష్ణ సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య పరాశర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీకృష్ణేతి బీజమ్, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శార్ఙ్గీతి కీలకం, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || న్యాసః పరాశరాయ ఋషయే నమః...

error: Not allowed