Ganesha Divya Durga Stotram – శ్రీ గణేశ దివ్యదుర్గ స్తోత్రం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ |
వద శివ మహానాథ పార్వతీరమణేశ్వర |
దైత్యసంగ్రామవేలాయాం స్మరణీయం కిమీశ్వర || ౧ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు కృష్ణ ప్రవక్ష్యామి గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ |
గణేశదుర్గదివ్యం చ శృణు వక్ష్యామి భక్తితః || ౨ ||

త్రిపురవధవేలాయాం స్మరణీయం కిమీశ్వర |
దివ్యదుర్గప్రసాదేన త్రిపురాణాం వధః కృతః || ౩ ||

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ |
హేరంబస్య దుర్గమిదం వద త్వం భక్తవత్సల |

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు వత్స ప్రవక్ష్యామి దుర్గే వైనాయకం శుభమ్ || ౪ ||

సంగ్రామే చ శ్మశానే చ అరణ్యే చోరసంకటే |
నృపద్వారే జ్వరే ఘోరే యేనైవ ముచ్యతే భయాత్ || ౫ ||

ప్రాచ్యాం రక్షతు హేరంబః ఆగ్నేయ్యామగ్నితేజసా |
యామ్యాం లంబోదరో రక్షేత్ నైరృత్యాం పార్వతీసుతః || ౬ ||

ప్రతీచ్యాం వక్రతుండశ్చ వాయవ్యాం వరదప్రభుః |
గణేశః పాతు ఔదీచ్యాం ఈశాన్యామీశ్వరస్తథా || ౭ ||

ఊర్ధ్వం రక్షేద్ధూమ్రవర్ణో హ్యధస్తాత్పాపనాశనః |
ఏవం దశదిశో రక్షేత్ హేరంబో విఘ్ననాశనః || ౮ ||

హేరంబస్య దుర్గమిదం త్రికాలం యః పఠేన్నరః |
కోటిజన్మకృతం పాపం ఏకావృత్తేన నశ్యతి || ౯ ||

గణేశాంగారశేషేణ దివ్యదుర్గేణ మంత్రితమ్ |
లలాటం చర్చితం యేన త్రైలోక్యవశమానయేత్ || ౧౦ ||

మాత్రాగమసహస్రాణి సురాపానశతాని చ |
తత్ క్షణాత్తాని నశ్యంతి గణేశతీర్థవందనాత్ || ౧౧ ||

నైవేద్యం వక్తతుండస్య నరో భుంక్తే తు భక్తితః |
రాజ్యదానసహస్రాణి తేషాం ఫలమవాప్నుయాత్ || ౧౨ ||

కదాచిత్పఠ్యతే భక్త్యా హేరంబస్య ప్రసాదతః |
శాకినీ డాకినీ భూతప్రేత వేతాల రాక్షసాః || ౧౩ ||

బ్రహ్మరాక్షసకూష్మాండాః ప్రణశ్యంతి చ దూరతః |
భూర్జే వా తాడపత్రే వా దుర్గహేరంబమాలిఖేత్ || ౧౪ ||

కరమూలే ధృతం యేన కరస్థాః సర్వసిద్ధయః |
ఏకమావర్తనం భక్త్యా పఠేన్నిత్యం తు యో నరః || ౧౫ ||

కల్పకోటిసహస్రాణి శివలోకే మహీయతే |
లింగదానసహస్రాణి పృథ్వీదానశతాని చ || ౧౬ ||

గజదానసహస్రం చ గణేశస్తవనాత్ ఫలమ్ || ౧౭ ||

ఇతి శ్రీపద్మపురాణే గణేశదివ్యదుర్గస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed