Category: 108

Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహాశాస్త్రే నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం మహాదేవసుతాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం లోకకర్త్రే నమః | ఓం లోకభర్త్రే నమః | ఓం లోకహర్త్రే నమః | ఓం పరాత్పరాయ నమః | ఓం త్రిలోకరక్షకాయ...

Sri Shiridi Sai Ashtottara Satanamavali – శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః | ఓం లక్ష్మీనారాయణాయ నమః | ఓం కృష్ణరామశివమారుత్యాదిరూపాయ నమః | ఓం శేషశాయినే నమః | ఓం గోదావరీతటశిరడీవాసినే నమః | ఓం భక్తహృదాలయాయ నమః | ఓం సర్వహృన్నిలయాయ నమః | ఓం భూతావాసాయ నమః | ఓం...

Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali – శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం నారసింహాయ నమః | ఓం మహాసింహాయ నమః | ఓం దివ్యసింహాయ నమః | ఓం మహాబలాయ నమః | ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం స్తంభజాయ నమః | ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః | ఓం రౌద్రాయ...

Sri Krishna Ashtottara Satanamavali – శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామవళిః

ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః | ఓం కమలానాథాయ నమః | ఓం వాసుదేవాయ నమః | ఓం సనాతనాయ నమః | ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః | ఓం పుణ్యాయ నమః | ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః | ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః | ఓం...

Sri Anjaneya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం ఆంజనేయాయ నమః | ఓం మహావీరాయ నమః | ఓం హనుమతే నమః | ఓం మారుతాత్మజాయ నమః | ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః | ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః | ఓం అశోకవనికాచ్ఛేత్రే నమః | ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః | ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే...

Sri Rama Ashtottara Satanamavali – శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామావళిః

ఓం శ్రీరామాయ నమః | ఓం రామభద్రాయ నమః | ఓం రామచంద్రాయ నమః | ఓం శాశ్వతాయ నమః | ఓం రాజీవలోచనాయ నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం రాజేంద్రాయ నమః | ఓం రఘుపుంగవాయ నమః | ఓం జానకీవల్లభాయ...

Sri Lakshmi Ashtottara Satanamavali – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం ప్రకృత్యై నమః | ఓం వికృత్యై నమః | ఓం విద్యాయై నమః | ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః | ఓం శ్రద్ధాయై నమః | ఓం విభూత్యై నమః | ఓం సురభ్యై నమః | ఓం పరమాత్మికాయై నమః | ఓం వాచే...

Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః | ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః | ఓం వృషద్దృగ్గోచరాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః | ఓం సదంజనగిరీశాయ నమః | ఓం వృషాద్రిపతయే నమః | ఓం మేరుపుత్రగిరీశాయ నమః | ఓం సరస్వామితటీజుషే నమః | ఓం...

Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali – శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శ్రీ విష్ణవే నమః ఓం జిష్ణవే నమః ఓం వషట్కారాయ నమః ఓం దేవదేవాయ నమః ఓం వృషాకవయే నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం దీనబంధవే నమః ఓం ఆదిదేవాయ నమః ఓం అదితేస్స్తుతాయ నమః ఓం పుండరీకాయ నమః || ౧౦ ||...

Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం సరస్వత్యై నమః | ఓం మహాభద్రాయై నమః | ఓం మహామాయాయై నమః | ఓం వరప్రదాయై నమః | ఓం శ్రీప్రదాయై నమః | ఓం పద్మనిలయాయై నమః | ఓం పద్మాక్ష్యై నమః | ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః | ఓం శివానుజాయై...

Sri Shiva Ashtottara satanamavali – శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శివాయ నమః | ఓం మహేశ్వరాయ నమః | ఓం శంభవే నమః | ఓం పినాకినే నమః | ఓం శశిశేఖరాయ నమః | ఓం వామదేవాయ నమః | ఓం విరూపాక్షాయ నమః | ఓం కపర్దినే నమః | ఓం నీలలోహితాయ...

Sri Durga Ashttotara satanamavali 2 – శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 2

ఓం దుర్గాయై నమః | ఓం శివాయై నమః | ఓం మహాలక్ష్మై నమః | ఓం మహాగౌర్యై నమః | ఓం చండికాయై నమః | ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః | ఓం సర్వలోకేశాయై నమః | ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయై నమః | ఓం సర్వతీర్థమయాయై...

Sri Durga Ashtottara satanamavali 1 – శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 1

ఓం సత్యై నమః | ఓం సాధ్వ్యై నమః | ఓం భవప్రీతాయై నమః | ఓం భవాన్యై నమః | ఓం భవమోచన్యై నమః | ఓం ఆర్యాయై నమః | ఓం దుర్గాయై నమః | ఓం జయాయై నమః | ఓం ఆద్యాయై...

Sri Subrahmanya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః 

ఓం స్కందాయ నమః | ఓం గుహాయ నమః | ఓం షణ్ముఖాయ నమః | ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః | ఓం ప్రభవే నమః | ఓం పింగళాయ నమః | ఓం కృత్తికాసూనవే నమః | ఓం శిఖివాహనాయ నమః | ఓం ద్విషడ్భుజాయ...

Sri Vighneshwara Ashtottara satanamavali-శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం వినాయకాయ నమః | ఓం విఘ్నరాజాయ నమః | ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః | ఓం గణేశ్వరాయ నమః | ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం పూతాయ నమః | ఓం దక్షాయ నమః | ఓం అధ్యక్షాయ...

Sri Lalitha ashtottara satanamavali – శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం-ఐం-హ్రీం-శ్రీం | రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమో నమః | హిమాచలమహావంశపావనాయై నమో నమః || ౧ || శంకరార్ధాంగసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః | లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమో నమః || ౨ || మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః | శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమో నమః || ౩ || సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమో...

error: Download Stotra Nidhi mobile app