Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః


ఓం స్వవాగ్దేవతా సరిద్భక్తవిమలీకర్త్రే నమః |
ఓం శ్రీరాఘవేంద్రాయ నమః |
ఓం సకలప్రదాత్రే నమః |
ఓం క్షమా సురేంద్రాయ నమః |
ఓం స్వపాదభక్తపాపాద్రిభేదనదృష్టివజ్రాయ నమః |
ఓం హరిపాదపద్మనిషేవణాల్లబ్ధసర్వసంపదే నమః |
ఓం దేవస్వభావాయ నమః |
ఓం దివిజద్రుమాయ నమః | [ఇష్టప్రదాత్రే]
ఓం భవ్యస్వరూపాయ నమః | ౯

ఓం సుఖధైర్యశాలినే నమః |
ఓం దుష్టగ్రహనిగ్రహకర్త్రే నమః |
ఓం దుస్తీర్ణోపప్లవసింధుసేతవే నమః |
ఓం విద్వత్పరిజ్ఞేయమహావిశేషాయ నమః |
ఓం సంతానప్రదాయకాయ నమః |
ఓం తాపత్రయవినాశకాయ నమః |
ఓం చక్షుప్రదాయకాయ నమః |
ఓం హరిచరణసరోజరజోభూషితాయ నమః |
ఓం దురితకాననదావభూతాయ నమః | ౧౮

ఓం సర్వతంత్రస్వతంత్రాయ నమః |
ఓం శ్రీమధ్వమతవర్ధనాయ నమః |
ఓం సతతసన్నిహితాశేషదేవతాసముదాయాయ నమః |
ఓం శ్రీసుధీంద్రవరపుత్రకాయ నమః |
ఓం శ్రీవైష్ణవసిద్ధాంతప్రతిష్ఠాపకాయ నమః |
ఓం యతికులతిలకాయ నమః |
ఓం జ్ఞానభక్త్యాయురారోగ్య సుపుత్రాదివర్ధనాయ నమః |
ఓం ప్రతివాదిమాతంగ కంఠీరవాయ నమః |
ఓం సర్వవిద్యాప్రవీణాయ నమః | ౨౭

ఓం దయాదాక్షిణ్యవైరాగ్యశాలినే నమః |
ఓం రామపాదాంబుజాసక్తాయ నమః |
ఓం రామదాసపదాసక్తాయ నమః |
ఓం రామకథాసక్తాయ నమః |
ఓం దుర్వాదిద్వాంతరవయే నమః |
ఓం వైష్ణవేందీవరేందవే నమః |
ఓం శాపానుగ్రహశక్తాయ నమః |
ఓం అగమ్యమహిమ్నే నమః |
ఓం మహాయశసే నమః | ౩౬

ఓం శ్రీమధ్వమతదుగ్దాబ్ధిచంద్రమసే నమః |
ఓం పదవాక్యప్రమాణపారావార పారంగతాయ నమః |
ఓం యోగీంద్రగురవే నమః |
ఓం మంత్రాలయనిలయాయ నమః |
ఓం పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యాయ నమః |
ఓం సమగ్రటీకావ్యాఖ్యాకర్త్రే నమః |
ఓం చంద్రికాప్రకాశకారిణే నమః |
ఓం సత్యాదిరాజగురవే నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః | ౪౫

ఓం ప్రత్యక్షఫలదాయ నమః |
ఓం జ్ఞానప్రదాయ నమః |
ఓం సర్వపూజ్యాయ నమః |
ఓం తర్కతాండవవ్యాఖ్యాకర్త్రే నమః |
ఓం కృష్ణోపాసకాయ నమః |
ఓం కృష్ణద్వైపాయనసుహృదే నమః |
ఓం ఆర్యానువర్తినే నమః |
ఓం నిరస్తదోషాయ నమః |
ఓం నిరవద్యవేషాయ నమః | ౫౪

ఓం ప్రత్యర్ధిమూకత్వనిదానభాషాయ నమః |
ఓం యమనియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యానధారణ సమాధ్యష్టాంగయోగానుష్టాన నిష్టాయ నమః | [నియమాయ]
ఓం సాంగామ్నాయకుశలాయ నమః |
ఓం జ్ఞానమూర్తయే నమః |
ఓం తపోమూర్తయే నమః |
ఓం జపప్రఖ్యాతాయ నమః |
ఓం దుష్టశిక్షకాయ నమః |
ఓం శిష్టరక్షకాయ నమః |
ఓం టీకాప్రత్యక్షరార్థప్రకాశకాయ నమః | ౬౩

ఓం శైవపాషండధ్వాంత భాస్కరాయ నమః |
ఓం రామానుజమతమర్దకాయ నమః |
ఓం విష్ణుభక్తాగ్రేసరాయ నమః |
ఓం సదోపాసితహనుమతే నమః |
ఓం పంచభేదప్రత్యక్షస్థాపకాయ నమః |
ఓం అద్వైతమూలనికృంతనాయ నమః |
ఓం కుష్ఠాదిరోగనాశకాయ నమః |
ఓం అగ్రసంపత్ప్రదాత్రే నమః |
ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః | ౭౨

ఓం వాసుదేవచలప్రతిమాయ నమః |
ఓం కోవిదేశాయ నమః |
ఓం బృందావనరూపిణే నమః |
ఓం బృందావనాంతర్గతాయ నమః |
ఓం చతురూపాశ్రయాయ నమః |
ఓం నిరీశ్వరమత నివర్తకాయ నమః |
ఓం సంప్రదాయప్రవర్తకాయ నమః |
ఓం జయరాజముఖ్యాభిప్రాయవేత్రే నమః |
ఓం భాష్యటీకాద్యవిరుద్ధగ్రంథకర్త్రే నమః | ౮౧

ఓం సదాస్వస్థానక్షేమచింతకాయ నమః |
ఓం కాషాయచేలభూషితాయ నమః |
ఓం దండకమండలుమండితాయ నమః |
ఓం చక్రరూపహరినివాసాయ నమః |
ఓం లసదూర్ధ్వపుండ్రాయ నమః |
ఓం గాత్రధృత విష్ణుధరాయ నమః |
ఓం సర్వసజ్జనవందితాయ నమః |
ఓం మాయికర్మందిమతమర్దకాయ నమః |
ఓం వాదావల్యర్థవాదినే నమః | ౯౦

ఓం సాంశజీవాయ నమః |
ఓం మాధ్యమికమతవనకుఠారాయ నమః |
ఓం ప్రతిపదం ప్రత్యక్షరం భాష్యటీకార్థ (స్వారస్య) గ్రాహిణే నమః |
ఓం అమానుషనిగ్రహాయ నమః |
ఓం కందర్పవైరిణే నమః |
ఓం వైరాగ్యనిధయే నమః |
ఓం భాట్టసంగ్రహకర్త్రే నమః |
ఓం దూరీకృతారిషడ్వర్గాయ నమః |
ఓం భ్రాంతిలేశవిధురాయ నమః | ౯౯

ఓం సర్వపండితసమ్మతాయ నమః |
ఓం అనంతబృందావననిలయాయ నమః |
ఓం స్వప్నభావ్యర్థవక్త్రే నమః |
ఓం యథార్థవచనాయ నమః |
ఓం సర్వగుణసమృద్ధాయ నమః |
ఓం అనాద్యవిచ్ఛిన్న గురుపరంపరోపదేశ లబ్ధమంత్రజప్త్రే నమః |
ఓం ధృతసర్వద్రుతాయ నమః |
ఓం రాజాధిరాజాయ నమః |
ఓం గురుసార్వభౌమాయ నమః | ౧౦౮
ఓం శ్రీమూలరామార్చక శ్రీరాఘవేంద్ర యతీంద్రాయ నమః |

ఇతి శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళీ |


మరిన్ని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రాలు చూడండి.  మరిన్ని శ్రీ గురు స్తోత్రాలు చూడండి.మరిన్ని అష్టోత్తరశతనామావళులు (108) చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed