Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ విద్యారణ్యాష్టోత్తరశతనామావళిః


ఓం విద్యారణ్యమహాయోగినే నమః |
ఓం మహావిద్యాప్రకాశకాయ నమః |
ఓం శ్రీవిద్యానగరోద్ధర్త్రే నమః |
ఓం విద్యారత్నమహోదధయే నమః |
ఓం రామాయణమహాసప్తకోటిమన్త్రప్రకాశకాయ నమః |
ఓం శ్రీదేవీకరుణాపూర్ణాయ నమః |
ఓం పరిపూర్ణమనోరథాయ నమః |
ఓం విరూపాక్షమహాక్షేత్రస్వర్ణవృష్టిప్రకల్పకాయ నమః |
ఓం వేదత్రయోల్లసద్భాష్యకర్త్రే నమః | ౯

ఓం తత్త్వార్థకోవిదాయ నమః |
ఓం భగవత్పాదనిర్ణీతసిద్ధాన్తస్థాపనప్రభవే నమః |
ఓం వర్ణాశ్రమవ్యవస్థాత్రే నమః |
ఓం నిగమాగమసారవిదే నమః |
ఓం శ్రీమత్కర్ణాటరాజ్యశ్రీసంపత్సింహాసనప్రదాయ నమః |
ఓం శ్రీమద్బుక్కమహీపాలరాజ్యపట్టాభిషేకకృతే నమః |
ఓం ఆచార్యకృతభాష్యాదిగ్రన్థవృత్తిప్రకల్పకాయ నమః |
ఓం సకలోపనిషద్భాష్యదీపికాదిప్రకాశకృతే నమః |
ఓం సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞాయ నమః | ౧౮

ఓం మన్త్రశాస్త్రాబ్ధిమన్థరాయ నమః |
ఓం విద్వన్మణిశిరఃశ్లాఘ్యబహుగ్రన్థవిధాయకాయ నమః |
ఓం సారస్వతసముద్ధర్త్రే నమః |
ఓం సారాసారవిచక్షణాయ నమః |
ఓం శ్రౌతస్మార్తసదాచారసంస్థాపనధురన్ధరాయ నమః |
ఓం వేదశాస్త్రబహిర్భూతదుర్మతాంబోధిశోషకాయ నమః |
ఓం దుర్వాదిగర్వదావాగ్నయే నమః |
ఓం ప్రతిపక్షేభకేసరిణే నమః |
ఓం యశోజైవాతృకజ్యోత్స్నాప్రకాశితదిగన్తరాయ నమః | ౨౭

ఓం అష్టాఙ్గయోగనిష్ణాతాయ నమః |
ఓం సాఙ్ఖ్యయోగవిశారదాయ నమః |
ఓం రాజాధిరాజసందోహపూజ్యమానపదాంబుజాయ నమః |
ఓం మహావైభవసమ్పన్నాయ నమః |
ఓం ఔదార్యశ్రీనివాసభువే నమః |
ఓం తిర్యగాన్దోలికాముఖ్యసమస్తబిరుదార్జకాయ నమః |
ఓం మహాభోగినే నమః |
ఓం మహాయోగినే నమః |
ఓం వైరాగ్యప్రథమాశ్రయాయ నమః | ౩౬

ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం పరమహంసాదిసద్గురవే నమః |
ఓం కరుణానిధయే నమః |
ఓం తపఃప్రభావనిర్ధూతదుర్వారకలివైభవాయ నమః |
ఓం నిరంతరశివధ్యానశోషితాఖిలకల్మషాయ నమః |
ఓం నిర్జితారాతిషడ్వర్గాయ నమః |
ఓం దారిద్ర్యోన్మూలనక్షమాయ నమః |
ఓం జితేన్ద్రియాయ నమః |
ఓం సత్యవాదినే నమః | ౪౫

ఓం సత్యసన్ధాయ నమః |
ఓం దృఢవ్రతాయ నమః |
ఓం శాన్తాత్మనే నమః |
ఓం సుచరిత్రాఢ్యాయ నమః |
ఓం సర్వభూతహితోత్సుకాయ నమః |
ఓం కృతకృత్యాయ నమః |
ఓం ధర్మశీలాయ నమః |
ఓం దాంతాయ నమః |
ఓం లోభవివర్జితాయ నమః | ౫౪

ఓం మహాబుద్ధయే నమః |
ఓం మహావీర్యాయ నమః |
ఓం మహాతేజసే నమః |
ఓం మహామనసే నమః |
ఓం తపోరాశయే నమః |
ఓం జ్ఞానరాశయే నమః |
ఓం కల్యాణగుణవారిధయే నమః |
ఓం నీతిశాస్త్రసముద్ధర్త్రే నమః |
ఓం ప్రాజ్ఞమౌలిశిరోమణయే నమః | ౬౩

ఓం శుద్ధసత్త్వమయాయ నమః |
ఓం ధీరాయ నమః |
ఓం దేశకాలవిభాగవిదే నమః |
ఓం అతీన్ద్రియజ్ఞాననిధయే నమః |
ఓం భూతభావ్యర్థకోవిదాయ నమః |
ఓం గుణత్రయవిభాగజ్ఞాయ నమః |
ఓం సన్యాసాశ్రమదీక్షితాయ నమః |
ఓం జ్ఞానాత్మకైకదణ్డాఢ్యాయ నమః |
ఓం కౌసుంభవసనోజ్జ్వలాయ నమః | ౭౨

ఓం రుద్రాక్షమాలికాధారిణే నమః |
ఓం భస్మోద్ధూలితదేహవతే నమః |
ఓం అక్షమాలాలసద్ధస్తాయ నమః |
ఓం త్రిపుణ్డ్రాఙ్కితమస్తకాయ నమః |
ఓం ధరాసురతపస్సమ్పత్ఫలాయ నమః |
ఓం శుభమహోదయాయ నమః |
ఓం చన్ద్రమౌలీశ్వరశ్రీమత్పాదపద్మార్చనోత్సుకాయ నమః |
ఓం శ్రీమచ్ఛఙ్కరయోగీన్ద్రచరణాసక్తమానసాయ నమః |
ఓం రత్నగర్భగణేశానప్రపూజనపరాయణాయ నమః | ౮౧

ఓం శారదాంబాదివ్యపీఠసపర్యాతత్పరాశయాయ నమః |
ఓం అవ్యాజకరుణామూర్తయే నమః |
ఓం ప్రజ్ఞానిర్జితగీష్పతయే నమః |
ఓం సుజ్ఞానసత్కృతజగతే నమః |
ఓం లోకానన్దవిధాయకాయ నమః |
ఓం వాణీవిలాసభవనాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మానన్దైకలోలుపాయ నమః |
ఓం నిర్మమాయ నమః |
ఓం నిరహంకారాయ నమః | ౯౦

ఓం నిరాలస్యాయ నమః |
ఓం నిరాకులాయ నమః |
ఓం నిశ్చింతాయ నమః |
ఓం నిత్యసంతుష్టాయ నమః |
ఓం నియతాత్మనే నమః |
ఓం నిరామయాయ నమః |
ఓం గురుభూమణ్డలాచార్యాయ నమః |
ఓం గురుపీఠప్రతిష్ఠితాయ నమః |
ఓం సర్వతన్త్రస్వతన్త్రాయ నమః | ౯౯

ఓం యన్త్రమన్త్రవిచక్షణాయ నమః |
ఓం శిష్టేష్టఫలదాత్రే నమః |
ఓం దుష్టనిగ్రహదీక్షితాయ నమః |
ఓం ప్రతిజ్ఞాతార్థనిర్వోఢ్రే నమః |
ఓం నిగ్రహానుగ్రహప్రభవే నమః |
ఓం జగత్పూజ్యాయ నమః |
ఓం సదానన్దాయ నమః |
ఓం సాక్షాచ్ఛఙ్కరరూపభృతే నమః |
ఓం మహాలక్ష్మీమహామన్త్రపురశ్చర్యాపరాయణాయ నమః | ౧౦౮


మరిన్ని శ్రీ గురు స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని అష్టోత్తరశతనామావళులు (108) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed