Sundarakanda Sarga (Chapter) 65 – sundarakāṇḍa pañcaṣaṣṭitamaḥ sargaḥ (65)

tataḥ prasravaṇaṁ śailaṁ tē gatvā citrakānanam |
praṇamya śirasā rāmaṁ lakṣmaṇaṁ ca mahābalam || 1 ||

yuvarājaṁ puraskr̥tya sugrīvamabhivādya ca |
pravr̥ttimatha sītāyāḥ pravaktumupacakramuḥ || 2 ||

rāvaṇāntaḥpurē rōdhaṁ rākṣasībhiśca tarjanam |
rāmē samanurāgaṁ ca yaścāyaṁ samayaḥ kr̥taḥ |
ētadākhyānti tē sarvē harayō rāmasannidhau || 3 ||

vaidēhīmakṣatāṁ śrutvā rāmastūttaramabravīt |
kva sītā vartatē dēvī kathaṁ ca mayi vartatē |
ētanmē sarvamākhyāta vaidēhīṁ prati vānarāḥ || 4 ||

rāmasya gaditaṁ śrutva harayō rāmasannidhau |
cōdayanti hanūmantaṁ sītāvr̥ttāntakōvidam || 5 ||

śrutvā tu vacanaṁ tēṣāṁ hanumānmārutātmajaḥ |
praṇamya śirasā dēvyai sītāyai tāṁ diśaṁ prati |
uvāca vākyaṁ vākyajñaḥ sītāyā darśanaṁ yathā || 6 ||

[* taṁ maṇiṁ kāñcanaṁ divyaṁ dīpyamānaṁ svatējasā |
dattvā rāmāya hanumāṁstataḥ prāñjalirabravīt || 7 ||
*]

samudraṁ laṅghayitvā:’haṁ śatayōjanamāyatam |
agacchaṁ jānakīṁ sītāṁ mārgamāṇō didr̥kṣayā || 8 ||

tatra laṅkēti nagarī rāvaṇasya durātmanaḥ |
dakṣiṇasya samudrasya tīrē vasati dakṣiṇē || 9 ||

tatra dr̥ṣṭā mayā sītā rāvaṇāntaḥ purē satī |
saṁ-nyasya tvayi jīvantī rāmā rāma manōratham || 10 ||

dr̥ṣṭā mē rākṣasīmadhyē tarjyamānā muhurmuhuḥ |
rākṣasībhirvirūpābhī rakṣitā pramadāvanē || 11 ||

duḥkhamāsādyatē dēvī tathā:’duḥkhōcitā satī || 12 ||

rāvaṇāntaḥpurē ruddhā rākṣasībhiḥ surakṣitā |
ēkavēṇīdharā dīnā tvayi cintāparāyaṇā || 13 ||

adhaḥśayyā vivarṇāṅgī padminīva himāgamē |
rāvaṇādvinivr̥ttārthā martavyakr̥taniścayā |
dēvī kathañcitkākutstha tvanmanā mārgitā mayā || 14 ||

ikṣvākuvaṁśavikhyātiṁ śanaiḥ kīrtayatā:’nagha |
sā mayā naraśārdūla viśvāsamupapāditā || 15 ||

tataḥ sambhāṣitā dēvī sarvamarthaṁ ca darśitā |
rāmasugrīvasakhyaṁ ca śrutvā prītimupāgatā || 16 ||

niyataḥ samudācārō bhaktiścāsyāstathā tvayi || 17 ||

ēvaṁ mayā mahābhāgā dr̥ṣṭā janakanandinī |
ugrēṇa tapasā yuktā tvadbhaktyā puruṣarṣabha || 18 ||

abhijñānaṁ ca mē dattaṁ yathā vr̥ttaṁ tavāntikē |
citrakūṭē mahāprājña vāyasaṁ prati rāghava || 19 ||

vijñāpyaśca naravyāghrō rāmō vāyusuta tvayā |
akhilēnēha yaddr̥ṣṭamiti māmāha jānakī || 20 ||

ayaṁ cāsmai pradātavyō yatnātsuparirakṣitaḥ |
bruvatā vacanānyēvaṁ sugrīvasyōpaśr̥ṇvataḥ || 21 ||

ēṣa cūḍāmaṇiḥ śrīmānmayā suparirakṣitaḥ |
manaḥśilāyāstilakō gaṇḍapārśvē nivēśitaḥ || 22 ||

tvayā prānaṣṭē tilakē taṁ kila smartumarhasi |
ēṣa niryātitaḥ śrīmānmayā tē vārisambhavaḥ || 23 ||

ētaṁ dr̥ṣṭvā pramōdiṣyē vyasanē tvāmivānagha |
jīvitaṁ dhārayiṣyāmi māsaṁ daśarathātmaja |
ūrdhvaṁ māsānna jīvēyaṁ rakṣasāṁ vaśamāgatā || 24 ||

iti māmabravītsītā kr̥śāṅgī dharmacāriṇī |
rāvaṇāntaḥpurē ruddhā mr̥gīvōtphullalōcanā || 25 ||

ētadēva mayākhyātaṁ sarvaṁ rāghava yadyathā |
sarvathā sāgarajalē santāraḥ pravidhīyatām || 26 ||

tau jātāśvāsau rājaputrau viditvā
taccābhijñānaṁ rāghavāya pradāya |
dēvyā cākhyātaṁ sarvamēvānupūrvyā-
-dvācā sampūrṇaṁ vāyuputraḥ śaśaṁsa || 27 ||

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē pañcaṣaṣṭitamaḥ sargaḥ || 65

sundarakāṇḍa ṣaṭṣaṣṭitamaḥ sargaḥ (66)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: