Sundarakanda Sarga (Chapter) 65 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ பஞ்சஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (65)


॥ சூடா³மணிப்ரதா³நம் ॥

தத꞉ ப்ரஸ்ரவணம் ஶைலம் தே க³த்வா சித்ரகாநநம் ।
ப்ரணம்ய ஶிரஸா ராமம் லக்ஷ்மணம் ச மஹாப³லம் ॥ 1 ॥

யுவராஜம் புரஸ்க்ருத்ய ஸுக்³ரீவமபி⁴வாத்³ய ச ।
ப்ரவ்ருத்திமத² ஸீதாயா꞉ ப்ரவக்துமுபசக்ரமு꞉ ॥ 2 ॥

ராவணாந்த꞉புரே ரோத⁴ம் ராக்ஷஸீபி⁴ஶ்ச தர்ஜநம் ।
ராமே ஸமநுராக³ம் ச யஶ்சாயம் ஸமய꞉ க்ருத꞉ ॥ 3 ॥

ஏததா³க்²யாந்தி தே ஸர்வே ஹரயோ ராமஸந்நிதௌ⁴ ।
வைதே³ஹீமக்ஷதாம் ஶ்ருத்வா ராமஸ்தூத்தரமப்³ரவீத் ॥ 4 ॥

க்வ ஸீதா வர்ததே தே³வீ கத²ம் ச மயி வர்ததே ।
ஏதந்மே ஸர்வமாக்²யாத வைதே³ஹீம் ப்ரதி வாநரா꞉ ॥ 5 ॥

ராமஸ்ய க³தி³தம் ஶ்ருத்வா ஹரயோ ராமஸந்நிதௌ⁴ ।
சோத³யந்தி ஹநூமந்தம் ஸீதாவ்ருத்தாந்தகோவித³ம் ॥ 6 ॥

ஶ்ருத்வா து வசநம் தேஷாம் ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
ப்ரணம்ய ஶிரஸா தே³வ்யை ஸீதாயை தாம் தி³ஶம் ப்ரதி ॥ 7 ॥

உவாச வாக்யம் வாக்யஜ்ஞ꞉ ஸீதாயா த³ர்ஶநம் யதா² ।
ஸமுத்³ரம் லங்க⁴யித்வா(அ)ஹம் ஶதயோஜநமாயதம் ॥ 8 ॥

அக³ச்ச²ம் ஜாநகீம் ஸீதாம் மார்க³மாணோ தி³த்³ருக்ஷயா ।
தத்ர லங்கேதி நக³ரீ ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ॥ 9 ॥

த³க்ஷிணஸ்ய ஸமுத்³ரஸ்ய தீரே வஸதி த³க்ஷிணே ।
தத்ர த்³ருஷ்டா மயா ஸீதா ராவணாந்த꞉புரே ஸதீ ॥ 10 ॥

ஸம்ந்யஸ்ய த்வயி ஜீவந்தீ ராமா ராம மநோரத²ம் ।
த்³ருஷ்டா மே ராக்ஷஸீமத்⁴யே தர்ஜ்யமாநா முஹுர்முஹு꞉ ॥ 11 ॥

ராக்ஷஸீபி⁴ர்விரூபாபீ⁴ ரக்ஷிதா ப்ரமதா³வநே ।
து³꞉க²மாபத்³யதே தே³வீ தவாது³꞉கோ²சிதா ஸதீ ॥ 12 ॥

ராவணாந்த꞉புரே ருத்³தா⁴ ராக்ஷஸீபி⁴꞉ ஸுரக்ஷிதா ।
ஏகவேணீத⁴ரா தீ³நா த்வயி சிந்தாபராயணா ॥ 13 ॥

அத⁴꞉ஶய்யா விவர்ணாங்கீ³ பத்³மிநீவ ஹிமாக³மே ।
ராவணாத்³விநிவ்ருத்தார்தா² மர்தவ்யக்ருதநிஶ்சயா ॥ 14 ॥

தே³வீ கத²ஞ்சித்காகுத்ஸ்த² த்வந்மநா மார்கி³தா மயா ।
இக்ஷ்வாகுவம்ஶவிக்²யாதிம் ஶநை꞉ கீர்தயதாநக⁴ ॥ 15 ॥

ஸா மயா நரஶார்தூ³ள விஶ்வாஸமுபபாதி³தா ।
தத꞉ ஸம்பா⁴ஷிதா தே³வீ ஸர்வமர்த²ம் ச த³ர்ஶிதா ॥ 16 ॥

ராமஸுக்³ரீவஸக்²யம் ச ஶ்ருத்வா ப்ரீதிமுபாக³தா ।
நியத꞉ ஸமுதா³சாரோ ப⁴க்திஶ்சாஸ்யாஸ்ததா² த்வயி ॥ 17 ॥

ஏவம் மயா மஹாபா⁴கா³ த்³ருஷ்டா ஜநகநந்தி³நீ ।
உக்³ரேண தபஸா யுக்தா த்வத்³ப⁴க்த்யா புருஷர்ஷப⁴ ॥ 18 ॥

அபி⁴ஜ்ஞாநம் ச மே த³த்தம் யதா² வ்ருத்தம் தவாந்திகே ।
சித்ரகூடே மஹாப்ராஜ்ஞ வாயஸம் ப்ரதி ராக⁴வ ॥ 19 ॥

விஜ்ஞாப்யஶ்ச நரவ்யாக்⁴ரோ ராமோ வாயுஸுத த்வயா ।
அகி²லேநேஹ யத்³த்³ருஷ்டமிதி மாமாஹ ஜாநகீ ॥ 20 ॥

அயம் சாஸ்மை ப்ரதா³தவ்யோ யத்நாத்ஸுபரிரக்ஷித꞉ ।
ப்³ருவதா வசநாந்யேவம் ஸுக்³ரீவஸ்யோபஶ்ருண்வத꞉ ॥ 21 ॥

ஏஷ சூடா³மணி꞉ ஶ்ரீமாந்மயா ஸுபரிரக்ஷித꞉ ।
மந꞉ஶிலாயாஸ்திலகோ க³ண்ட³பார்ஶ்வே நிவேஶித꞉ ॥ 22 ॥

த்வயா ப்ரநஷ்டே திலகே தம் கில ஸ்மர்துமர்ஹஸி ।
ஏஷ நிர்யாதித꞉ ஶ்ரீமாந்மயா தே வாரிஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 23 ॥

ஏதம் த்³ருஷ்ட்வா ப்ரமோதி³ஷ்யே வ்யஸநே த்வாமிவாநக⁴ ।
ஜீவிதம் தா⁴ரயிஷ்யாமி மாஸம் த³ஶரதா²த்மஜ ॥ 24 ॥

ஊர்த்⁴வம் மாஸாந்ந ஜீவேயம் ரக்ஷஸாம் வஶமாக³தா ।
இதி மாமப்³ரவீத்ஸீதா க்ருஶாங்கீ³ வரவர்ணிநீ ॥ 25 ॥ [த⁴ர்மசாரிணீ]

ராவணாந்த꞉புரே ருத்³தா⁴ ம்ருகீ³வோத்பு²ல்லலோசநா ।
ஏததே³வ மயாக்²யாதம் ஸர்வம் ராக⁴வ யத்³யதா² ।
ஸர்வதா² ஸாக³ரஜலே ஸந்தார꞉ ப்ரவிதீ⁴யதாம் ॥ 26 ॥

தௌ ஜாதாஶ்வாஸௌ ராஜபுத்ரௌ விதி³த்வா
தச்சாபி⁴ஜ்ஞாநம் ராக⁴வாய ப்ரதா³ய ।
தே³வ்யா சாக்²யாதம் ஸர்வமேவாநுபூர்வ்யா-
-த்³வாசா ஸம்பூர்ணம் வாயுபுத்ர꞉ ஶஶம்ஸ ॥ 27 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 65 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷட்ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (66)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed