Sundarakanda Sarga (Chapter) 27 – sundarakāṇḍa saptaviṁśaḥ sargaḥ (27)

ityuktāḥ sītayā ghōrā rākṣasyaḥ krōdhamūrchitāḥ |
kāścijjagmustadākhyātuṁ rāvaṇasya tarasvinaḥ || 1 ||

tataḥ sītāmupāgamya rākṣasyō ghōradarśanāḥ |
punaḥ paruṣamēkārthamanarthārthamathābruvan || 2 ||

adyēdānīṁ tavānāryē sītē pāpaviniścayē |
rākṣasyō bhakṣayiṣyanti māṁsamētadyathāsukham || 3 ||

sītāṁ tābhiranāryābhirdr̥ṣṭvā santarjitāṁ tadā |
rākṣasī trijaṭā vr̥ddhā śayānā vākyamabravīt || 4 ||

ātmānaṁ khādatānāryā na sītāṁ bhakṣayiṣyatha |
janakasya sutāmiṣṭāṁ snuṣāṁ daśarathasya ca || 5 ||

svapnō hyadya mayā dr̥ṣṭō dāruṇō rōmaharṣaṇaḥ |
rākṣasānāmabhāvāya bharturasyā bhavāya ca || 6 ||

ēvamuktāstrijaṭayā rākṣasyaḥ krōdhamūrchitāḥ |
sarvā ēvābruvanbhītāstrijaṭāṁ tāmidaṁ vacaḥ || 7 ||

kathayasva tvayā dr̥ṣṭaḥ svapnō:’yaṁ kīdr̥śō niśi || 8 ||

tāsāṁ śrutvā tu vacanaṁ rākṣasīnāṁ mukhāccyutam |
uvāca vacanaṁ kālē trijaṭā svapnasaṁśritam || 9 ||

gajadantamayīṁ divyāṁ śibikāmantarikṣagām |
yuktāṁ haṁsasahasrēṇa svayamāsthāya rāghavaḥ |
śuklamālyāmbaradharō lakṣmaṇēna sahāgataḥ || 10 ||

svapnē cādya mayā dr̥ṣṭā sītā śuklāmbarāvr̥tā |
sāgarēṇa parikṣiptaṁ śvētaṁ parvatamāsthitā |
rāmēṇa saṅgatā sītā bhāskarēṇa prabhā yathā || 11 ||

rāghavaśca mayā dr̥ṣṭaścaturdantaṁ mahāgajam |
ārūḍhaḥ śailasaṅkāśaṁ cacāra sahalakṣmaṇaḥ || 12 ||

tatastau naraśārdūlau dīpyamānau svatējasā |
śuklamālyāmbaradharau jānakīṁ paryupasthitau || 13 ||

tatastasya nagasyāgrē hyākāśasthasya dantinaḥ |
bhartrā parigr̥hītasya jānakī skandhamāśritā || 14 ||

bharturaṅkātsamutpatya tataḥ kamalalōcanā |
candrasūryau mayā dr̥ṣṭā pāṇinā parimārjatī || 15 ||

tatastābhyāṁ kumārābhyāmāsthitaḥ sa gajōttamaḥ |
sītayā ca viśālākṣyā laṅkāyā upari sthitaḥ || 16 ||

pāṇḍurarṣabhayuktēna rathēnāṣṭayujā svayam |
ihōpayātaḥ kākutsthaḥ sītayā saha bhāryayā || 17 ||

[* śuklamālyāmbaradharō lakṣmaṇēna sahāgataḥ |
tatōnyatra mayā dr̥ṣṭō rāmaḥ satyaparākramaḥ || 18 || *]

lakṣmaṇēna saha bhrātrā sītayā saha vīryavān |
āruhya puṣpakaṁ divyaṁ vimānaṁ sūryasannibham |
uttarāṁ diśamālōkya jagāma puruṣōttamaḥ || 19 ||

ēvaṁ svapnē mayā dr̥ṣṭō rāmō viṣṇuparākramaḥ |
lakṣmaṇēna saha bhrātrā sītayā saha bhāryayā || 20 ||

[** adhika ślōkāḥ –
sāṇḍaṁ tribhuvanaṁ sarvaṁ sarvataḥ sacarācaram |
sarvaṁ grastaṁ mayā dr̥ṣṭaṁ rāmēṇākliṣṭakarmaṇā ||

kṣīrōdadhijalē madhyē śvētaḥ śailaḥ samr̥cchritaḥ |
tasya mūrdhni tataḥ śvētaścaturdantō mahāgajaḥ |
tasya pr̥ṣṭē sthitaḥ śrīmānrāmō rājīvalōcanaḥ ||

tataḥ sītā samutpatya bharturaṅkāśritā tadā |
bāhubhyāṁ sampariṣvajya sampūrṇaṁ candramaṇḍalam ||

tatō:’nyatra mayā dr̥ṣṭō rāmō rājīvalōcanaḥ |
āsīnaḥ prāṅmukhaḥ śrīmānāsanē paramādbhutē ||

abhiṣiktastu kākutsthaḥ sarvadēvairnamaskr̥taḥ |
sabrahmarṣigaṇaiḥ sarvaiḥ sarvatīrthajalēna ca ||

śuklamālyāmbaradharā śuklamālyānulēpanā |
sādhu sā tatra suśrōṇī rarāja janakātmajā ||

tatō dēvāḥ sagandharvāḥ siddhāśca paramarṣayaḥ |
brahmāṇamagrataḥ kr̥tvā rāmaṁ tatra vavandirē ||

punarēva mayā dr̥ṣṭō rāmō ramayatāṁvaraḥ |
viṣṇurēva svayaṁ bhūtvā tasminnāstē varāsanē ||

paraṁ brahma paraṁ tvayaṁ paraṁ jñānaṁ paraṁ tapaḥ |
paraṁ bījaṁ paraṁ kṣētraṁ paraṁ kāraṇakāraṇam ||

śaṅkhacakragadaḥ śrīmānpuṇḍarīkāyatēkṣaṇaḥ |
śrīvatsavakṣā nityaśrīrajēyaḥ śāśvatō dhruvaḥ ||

ēvaṁbhūtō mahātējā rāmaḥ kamalalōcanaḥ |
sarvalōkēśvaraḥ śrīmānsasarja raghunandanaḥ ||

tatōmarēndrāḥ pitarō munīndrā
gandharvavidyādharapannagēndrāḥ |
kr̥tābhiṣēkaṁ parivārya rāmaṁ
pratuṣṭuvuḥ prāñjalayaḥ prahr̥ṣṭā ||

tatastu sarvāpsarasaḥ prahr̥ṣṭā
nr̥tyanti gāyanti samētya tatra |
vādyaṁ prakurvanti samētya śaṅkhā
vaṁśāśca vīṇā murajāśca bhēryaḥ ||
**]

na hi rāmō mahātējāḥ śōkyō jētuṁ surāsuraiḥ |
rākṣasairvā:’pi cānyairvā svargaḥ pāpajanairiva || 21 ||

rāvaṇaśca mayā dr̥ṣṭaḥ kṣitau tailasamukṣitaḥ |
raktavāsāḥ pibanmattaḥ karavīrakr̥tasrajaḥ || 22 ||

vimānātpuṣpakādadya rāvaṇaḥ patitō bhuvi |
kr̥ṣyamāṇaḥ striyā dr̥ṣṭō muṇḍaḥ kr̥ṣṇāmbaraḥ punaḥ || 23 ||

rathēna kharayuktēna raktamālyānulēpanaḥ |
pibaṁ-stailaṁ hasannr̥tyan bhrāntacittākulēndriyaḥ |
gardabhēna yayau śīghraṁ dakṣiṇāṁ diśamāsthitaḥ || 24 ||

punarēva mayā dr̥ṣṭō rāvaṇō rākṣasēśvaraḥ |
patitō:’vākchirā bhūmau gardabhādbhayamōhitaḥ |
sahasōtthāya sambhrāntō bhayārtō madavihvalaḥ || 25 ||

unmatta iva digvāsā durvākyaṁ pralapanbahu |
durgandhaṁ dussahaṁ ghōraṁ timiraṁ narakōpamam |
malapaṅkaṁ praviśyāśu magnastatra sa rāvaṇaḥ || 26 ||

[* prasthitō dakṣiṇāmāśāṁ praviṣṭaḥ kardamahradam | *]

kaṇṭhē baddhvā daśagrīvaṁ pramadā raktavāsinī |
kālī kardamaliptāṅgī diśaṁ yāmyāṁ prakarṣati || 27 ||

ēvaṁ tatra mayā dr̥ṣṭaḥ kumbhakarṇō niśācaraḥ |
rāvaṇasya sutāḥ sarvē dr̥ṣṭāstailasamukṣitāḥ || 28 ||

varāhēṇa daśagrīvaḥ śiṁśumārēṇa cēndrajit |
uṣṭrēṇa kumbhakarṇaśca prayātō dakṣiṇāṁ diśam || 29 ||

ēkastatra mayā dr̥ṣṭaḥ śvētacchatrō vibhīṣaṇaḥ |
śuklamālyāmbaradharaḥ śuklagandhānulēpanaḥ || 30 ||

śaṅkhadundubhinirghōṣairnr̥ttagītairalaṅkr̥taḥ |
āruhya śailasaṅkāśaṁ mēghastanitanissvanam |
caturdantaṁ gajaṁ divyamāstē tatra vibhīṣaṇaḥ || 31 ||

caturbhiḥ sacivaiḥ sārdhaṁ vaihāyasamupasthitaḥ || 32 ||

samājaśca mayā dr̥ṣṭō gītavāditraniḥsvanaḥ |
pibatāṁ raktamālyānāṁ rakṣasāṁ raktavāsasām || 33 ||

laṅkā cēyaṁ purī ramyā savājirathakuñjarā |
sāgarē patitā dr̥ṣṭā bhagnagōpuratōraṇā || 34 ||

laṅkā dr̥ṣṭā mayā svapnē rāvaṇēnābhirakṣitā |
dagdhā rāmasya dūtēna vānarēṇa tarasvinā || 35 ||

pītvā tailaṁ pranr̥ttāśca prahasantyō mahāsvanāḥ |
laṅkāyāṁ bhasmarūkṣāyāṁ praviṣṭā rākṣasastriyaḥ || 36 ||

kumbhakarṇādayaścēmē sarvē rākṣasapuṅgavāḥ |
raktaṁ nivasanaṁ gr̥hya praviṣṭā gōmayahradē || 37 ||

apagacchata naśyadhvaṁ sītāmāpa sa rāghavaḥ |
ghātayētparamāmarṣī sarvaiḥ sārdhaṁ hi rākṣasaiḥ || 38 ||

[* rāvaṇaṁ rāghavō ghōrē bhāryāhartāramāhavē | *]

priyāṁ bahumatāṁ bhāryāṁ vanavāsamanuvratām |
bhartsitāṁ tarjitāṁ vā:’pi nānumaṁsyati rāghavaḥ || 39 ||

tadalaṁ krūravākyairvaḥ sāntvamēvābhidhīyatām |
abhiyācāma vaidēhīmētaddhi mama rōcatē || 40 ||

yasyāmēvaṁvidhaḥ svapnō duḥkhitāyāṁ pradr̥śyatē |
sā duḥkhairvividhairmuktā priyaṁ prāpnōtyanuttamam || 41 ||

bhartsitāmapi yācadhvaṁ rākṣasyaḥ kiṁ vivakṣayā |
rāghavāddhi bhayaṁ ghōraṁ rākṣasānāmupasthitam || 42 ||

praṇipātaprasannā hi maithilī janakātmajā |
alamēṣā paritrātuṁ rākṣasyō mahātō bhayāt || 43 ||

api cāsyā viśālākṣyā na kiñcidupalakṣayē |
virūpamapi cāṅgēṣu susūkṣmamapi lakṣaṇam || 44 ||

chāyāvaiguṇyamātraṁ tu śaṅkē duḥkhamupasthitam |
aduḥkhārhāmimāṁ dēvīṁ vaihāyasamupasthitām || 45 ||

arthasiddhiṁ tu vaidēhyāḥ paśyāmyahamupasthitām |
rākṣasēndravināśaṁ ca vijayaṁ rāghavasya ca || 46 ||

nimittabhūtamētattu śrōtumasyā mahatpriyam |
dr̥śyatē ca sphuraccakṣuḥ padmapatramivāyatam || 47 ||

īṣacca hr̥ṣitō vā:’syā dakṣiṇāyā hyadakṣiṇaḥ |
akasmādēva vaidēhyā bāhurēkaḥ prakampatē || 48 ||

karēṇuhastapratimaḥ savyaścōruranuttamaḥ |
vēpamānaḥ sūcayati rāghavaṁ purataḥ sthitam || 49 ||

pakṣī ca śākhānilayaḥ prahr̥ṣṭaḥ
punaḥ punaścōttamasāntvavādī |
susvāgatāṁ vācamudīrayānaḥ
punaḥ punaścōdayatīva hr̥ṣṭaḥ || 50 ||

[* tatassā hrīmatī bālā bharturvijayaharṣitā |
avōcadyadi tattathyaṁ bhavēyaṁ śaraṇaṁ hi vaḥ || *]

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē saptaviṁśaḥ sargaḥ || 27

sundarakāṇḍa aṣṭāviṁśaḥ sargaḥ(28)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: