Sri Sita Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామావళీ


[గమనిక: ఈ నామావళి “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఓం శ్రీసీతాయై నమః |
ఓం జానక్యై నమః |
ఓం దేవ్యై నమః |
ఓం వైదేహ్యై నమః |
ఓం రాఘవప్రియాయై నమః |
ఓం రమాయై నమః |
ఓం అవనిసుతాయై నమః |
ఓం రామాయై నమః |
ఓం రాక్షసాంతప్రకారిణ్యై నమః | ౯

ఓం రత్నగుప్తాయై నమః |
ఓం మాతులుంగ్యై నమః |
ఓం మైథిల్యై నమః |
ఓం భక్తతోషదాయై నమః |
ఓం పద్మాక్షజాయై నమః |
ఓం కంజనేత్రాయై నమః |
ఓం స్మితాస్యాయై నమః |
ఓం నూపురస్వనాయై నమః |
ఓం వైకుంఠనిలయాయై నమః | ౧౮

ఓం మాయై నమః |
ఓం శ్రియై నమః |
ఓం ముక్తిదాయై నమః |
ఓం కామపూరణ్యై నమః |
ఓం నృపాత్మజాయై నమః |
ఓం హేమవర్ణాయై నమః |
ఓం మృదులాంగ్యై నమః |
ఓం సుభాషిణ్యై నమః |
ఓం కుశాంబికాయై నమః | ౨౭

ఓం దివ్యదాయై నమః |
ఓం లవమాత్రే నమః |
ఓం మనోహరాయై నమః |
ఓం హనుమద్వందితపదాయై నమః |
ఓం ముగ్ధాయై నమః |
ఓం కేయూరధారిణ్యై నమః |
ఓం అశోకవనమధ్యస్థాయై నమః |
ఓం రావణాదికమోహిన్యై నమః |
ఓం విమానసంస్థితాయై నమః | ౩౬

ఓం సుభ్రువే నమః |
ఓం సుకేశ్యై నమః |
ఓం రశనాన్వితాయై నమః |
ఓం రజోరూపాయై నమః |
ఓం సత్త్వరూపాయై నమః |
ఓం తామస్యై నమః |
ఓం వహ్నివాసిన్యై నమః |
ఓం హేమమృగాసక్తచిత్తయై నమః |
ఓం వాల్మీక్యాశ్రమవాసిన్యై నమః | ౪౫

ఓం పతివ్రతాయై నమః |
ఓం మహామాయాయై నమః |
ఓం పీతకౌశేయవాసిన్యై నమః |
ఓం మృగనేత్రాయై నమః |
ఓం బింబోష్ఠ్యై నమః |
ఓం ధనుర్విద్యావిశారదాయై నమః |
ఓం సౌమ్యరూపాయై నమః
ఓం దశరథస్నుషాయ నమః |
ఓం చామరవీజితాయై నమః | ౫౪

ఓం సుమేధాదుహిత్రే నమః |
ఓం దివ్యరూపాయై నమః |
ఓం త్రైలోక్యపాలిన్యై నమః |
ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ధియే నమః |
ఓం లజ్జాయై నమః |
ఓం సరస్వత్యై నమః |
ఓం శాంత్యై నమః | ౬౩

ఓం పుష్ట్యై నమః |
ఓం క్షమాయై నమః |
ఓం గౌర్యై నమః |
ఓం ప్రభాయై నమః |
ఓం అయోధ్యానివాసిన్యై నమః |
ఓం వసంతశీతలాయై నమః |
ఓం గౌర్యై నమః |
ఓం స్నానసంతుష్టమానసాయై నమః |
ఓం రమానామభద్రసంస్థాయై నమః | ౭౨

ఓం హేమకుంభపయోధరాయై నమః |
ఓం సురార్చితాయై నమః |
ఓం ధృత్యై నమః |
ఓం కాంత్యై నమః |
ఓం స్మృత్యై నమః |
ఓం మేధాయై నమః |
ఓం విభావర్యై నమః |
ఓం లఘూదరాయై నమః |
ఓం వరారోహాయై నమః | ౮౧

ఓం హేమకంకణమండితాయై నమః |
ఓం ద్విజపత్న్యర్పితనిజభూషాయై నమః |
ఓం రాఘవతోషిణ్యై నమః |
ఓం శ్రీరామసేవానిరతాయై నమః |
ఓం రత్నతాటంకధారిణ్యై నమః |
ఓం రామవామాంకసంస్థాయై నమః |
ఓం రామచంద్రైకరంజన్యై నమః |
ఓం సరయూజలసంక్రీడాకారిణ్యై నమః |
ఓం రామమోహిన్యై నమః | ౯౦

ఓం సువర్ణతులితాయై నమః |
ఓం పుణ్యాయై నమః |
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః |
ఓం కళావత్యై నమః |
ఓం కలకంఠాయై నమః |
ఓం కంబుకంఠాయై నమః |
ఓం రంభోరవే నమః |
ఓం గజగామిన్యై నమః |
ఓం రామార్పితమనాయై నమః | ౯౯

ఓం రామవందితాయై నమః |
ఓం రామవల్లభాయై నమః |
ఓం శ్రీరామపదచిహ్నాంకాయై నమః |
ఓం రామరామేతిభాషిణ్యై నమః |
ఓం రామపర్యంకశయనాయై నమః |
ఓం రామాంఘ్రిక్షాలిణ్యై నమః |
ఓం వరాయై నమః |
ఓం కామధేన్వన్నసంతుష్టాయై నమః |
ఓం మాతులుంగకరేధృతాయై నమః |
ఓం దివ్యచందనసంస్థాయై నమః |
ఓం శ్రియై నమః |
ఓం మూలకాసురమర్దిన్యై నమః | ౧౧౧


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని అష్టోత్తరశతనామావళులు (108) చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed