Sri Sita Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం సీతాయై నమః |
ఓం జానక్యై నమః |
ఓం దేవ్యై నమః |
ఓం వైదేహ్యై నమః |
ఓం రాఘవప్రియాయై నమః |
ఓం రమాయై నమః |
ఓం అవనిసుతాయై నమః |
ఓం రామాయై నమః |
ఓం రాక్షసాంతప్రకారిణ్యై నమః |
ఓం రత్నగుప్తాయై నమః | ౧౦

ఓం మాతులింగ్యై నమః |
ఓం మైథిల్యై నమః |
ఓం భక్తతోషదాయై నమః |
ఓం పద్మాక్షజాయై నమః |
ఓం కంజనేత్రాయై నమః |
ఓం స్మితాస్యాయై నమః |
ఓం నూపురస్వనాయై నమః |
ఓం వైకుంఠనిలయాయై నమః |
ఓం మాయై నమః |
ఓం శ్రియై నమః | ౨౦

ఓం ముక్తిదాయై నమః |
ఓం కామపూరణ్యై నమః |
ఓం నృపాత్మజాయై నమః |
ఓం హేమవర్ణాయై నమః |
ఓం మృదులాంగ్యై నమః |
ఓం సుభాషిణ్యై నమః |
ఓం కుశాంబికాయై నమః |
ఓం దివ్యదాయై నమః |
ఓం లవమాత్రే నమః |
ఓం మనోహరాయై నమః | ౩౦

ఓం హనుమద్వందితపదాయై నమః |
ఓం ముక్తాయై నమః |
ఓం కేయూరధారిణ్యై నమః |
ఓం అశోకవనమధ్యస్థాయై నమః |
ఓం రావణాదికమోహిన్యై నమః |
ఓం విమానసంస్థితాయై నమః |
ఓం సుభృవే నమః |
ఓం సుకేశ్యై నమః |
ఓం రశనాన్వితాయై నమః |
ఓం రజోరూపాయై నమః | ౪౦

ఓం సత్త్వరూపాయై నమః |
ఓం తామస్యై నమః |
ఓం వహ్నివాసిన్యై నమః |
ఓం హేమమృగాసక్తచిత్తయై నమః |
ఓం వాల్మీకాశ్రమవాసిన్యై నమః |
ఓం పతివ్రతాయై నమః |
ఓం మహామాయాయై నమః |
ఓం పీతకౌశేయవాసిన్యై నమః |
ఓం మృగనేత్రాయై నమః |
ఓం బింబోష్ఠ్యై నమః | ౫౦

ఓం ధనుర్విద్యావిశారదాయై నమః |
ఓం సౌమ్యరూపాయై నమః
ఓం దశరథస్తనుషాయ నమః |
ఓం చామరవీజితాయై నమః |
ఓం సుమేధాదుహిత్రే నమః |
ఓం దివ్యరూపాయై నమః |
ఓం త్రైలోక్యపాలిన్యై నమః |
ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ధియే నమః | ౬౦

ఓం లజ్జాయై నమః |
ఓం సరస్వత్యై నమః |
ఓం శాంత్యై నమః |
ఓం పుష్ట్యై నమః |
ఓం శమాయై నమః |
ఓం గౌర్యై నమః |
ఓం ప్రభాయై నమః |
ఓం అయోధ్యానివాసిన్యై నమః |
ఓం వసంతశీతలాయై నమః |
ఓం గౌర్యై నమః | ౭౦

ఓం స్నానసంతుష్టమానసాయై నమః |
ఓం రమానామభద్రసంస్థాయై నమః |
ఓం హేమకుంభపయోధరాయై నమః |
ఓం సురార్చితాయై నమః |
ఓం ధృత్యై నమః |
ఓం కాంత్యై నమః |
ఓం స్మృత్యై నమః |
ఓం మేధాయై నమః |
ఓం విభావర్యై నమః |
ఓం లఘూదరాయై నమః | ౮౦

ఓం వరారోహాయై నమః |
ఓం హేమకంకణమండితాయై నమః |
ఓం ద్విజపత్న్యర్పితనిజభూషాయై నమః |
ఓం రాఘవతోషిణ్యై నమః |
ఓం శ్రీరామసేవనరతాయై నమః |
ఓం రత్నతాటంకధారిణ్యై నమః |
ఓం రామవామాంకసంస్థాయై నమః |
ఓం రామచంద్రైకరంజిన్యై నమః |
ఓం సరయూజలసంక్రీడాకారిణ్యై నమః |
ఓం రామమోహిన్యై నమః | ౯౦

ఓం సువర్ణతులితాయై నమః |
ఓం పుణ్యాయై నమః |
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః |
ఓం కలావత్యై నమః |
ఓం కలకంఠాయై నమః |
ఓం కంబుకంఠాయై నమః |
ఓం రంభోరవే నమః |
ఓం గజగామిన్యై నమః |
ఓం రామార్పితమనసే నమః |
ఓం రామవందితాయై నమః | ౧౦౦

ఓం రామవల్లభాయై నమః |
ఓం శ్రీరామపదచిహ్నాంగాయై నమః |
ఓం రామరామేతిభాషిణ్యై నమః |
ఓం రామపర్యంకశయనాయై నమః |
ఓం రామాంఘ్రిక్షాలిణ్యై నమః |
ఓం వరాయై నమః |
ఓం కామధేన్వన్నసంతుష్టాయై నమః |
ఓం మాతులింగకరాధృతాయై నమః |
ఓం దివ్యచందనసంస్థాయై నమః |
ఓం మూలకాసురమర్దిన్యై నమః | ౧౧౦ ||


Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: