Sundarakanda Sarga (Chapter) 61 – sundarakāṇḍa ēkaṣaṣṭitamaḥ sargaḥ (61)

tatō jāmbavatō vākyamagr̥hṇanta vanaukasaḥ |
aṅgadapramukhā vīrā hanūmāṁśca mahākapiḥ || 1 ||

prītimantastataḥ sarvē vāyuputrapurassarāḥ |
mahēndrādriṁ parityajya pupluvuḥ plavagarṣabhāḥ || 2 ||

mērumandarasaṅkāśā mattā iva mahāgajāḥ |
chādayanta ivākāśaṁ mahākāyā mahābalāḥ || 3 ||

sabhājyamānaṁ bhūtaistamātmavantaṁ mahābalam |
hanumantaṁ mahāvēgaṁ vahanta iva dr̥ṣṭibhiḥ || 4 ||

rāghavē cārthanirvr̥ttiṁ kartuṁ ca paramaṁ yaśaḥ |
samādhāya samr̥ddhārthāḥ karmasiddhibhirunnatāḥ || 5 ||

priyākhyānōnmukhāḥ sarvē sarvē yuddhābhinandinaḥ |
sarvē rāmapratīkārē niścitārthā manasvinaḥ || 6 ||

plavamānāḥ khamāplutya tatastē kānanaukasaḥ |
nandanōpamamāsēdurvanaṁ drumalatāyutam || 7 ||

yattanmadhuvanaṁ nāma sugrīvasyābhirakṣitam |
adhr̥ṣyaṁ sarvabhūtānāṁ sarvabhūtamanōharam || 8 ||

yadrakṣati mahāvīryaḥ sadā dadhimukhaḥ kapiḥ |
mātulaḥ kapimukhyasya sugrīvasya mahātmanaḥ || 9 ||

tē tadvanamupāgamya babhūvuḥ paramōtkaṭāḥ |
vānarā vānarēndrasya manaḥkāntatamaṁ mahat || 10 ||

tatastē vānarā hr̥ṣṭā dr̥ṣṭvā madhuvanaṁ mahat |
kumāramabhyayācanta madhūni madhupiṅgalāḥ || 11 ||

tataḥ kumārastānvr̥ddhāñjāmbavatpramukhānkapīn |
anumānya dadau tēṣāṁ nisargaṁ madhubhakṣaṇē || 12 ||

[* adhikaślōkāḥ –
tē nisr̥ṣṭāḥ kumārēṇa dhīmatā vālisūnunā |
harayaḥ samapadyanta drumānmadhukarākulān || 13 |
bhakṣayanta sugandhīni mūlāni ca phalāni ca |
jagmuḥ praharṣaṁ tē sarvē babhūvuśca madōtkaṭāḥ || 14 ||
*]

tataścānumatāḥ sarvē samprahr̥ṣṭā vanaukasaḥ |
muditāḥ prēritāścāpi pranr̥tyantō:’bhavaṁstataḥ || 15 ||

gāyanti kēcitpraṇamanti kēci-
-nnr̥tyanti kēcitprahasanti kēcit |
patanti kēcidvicaranti kēci-
-tplavanti kēcitpralapanti kēcit || 16 ||

parasparaṁ kēcidupāśrayantē
parasparaṁ kēcidupākramantē |
parasparaṁ kēcidupabruvantē
parasparaṁ kēcidupāramantē || 17 ||

drumāddrumaṁ kēcidabhidravantē
kṣitau nagāgrānnipatanti kēcit |
mahītalātkēcidudīrṇavēgā
mahādrumāgrāṇyabhisampatanti || 18 ||

gāyantamanyaḥ prahasannupaiti
hasantamanyaḥ prarudannupaiti |
rudantamanyaḥ praṇudannupaiti
nudantamanyaḥ praṇadannupaiti || 19 ||

samākulaṁ tatkapisainyamāsī-
-nmadhuprapānōtkaṭasattvacēṣṭam |
na cātra kaścinna babhūva mattō
na cātra kaścinna babhūva tr̥ptaḥ || 20 ||

tatō vanaṁ tatparibhakṣyamāṇaṁ
drumāṁśca vidhvaṁsitapatrapuṣpān |
samīkṣya kōpāddadhivaktranāmā
nivārayāmāsa kapiḥ kapīṁstān || 21 ||

sa taiḥ pravr̥ddhaiḥ paribhartsyamānō
vanasya gōptā harivīravr̥ddhaḥ |
cakāra bhūyō matimugratējā
vanasya rakṣāṁ prati vānarēbhyaḥ || 22 ||

uvāca kāṁścitparuṣāṇi dhr̥ṣṭa-
-masaktamanyāṁśca talairjaghāna |
samētya kaiścitkalahaṁ cakāra
tathaiva sāmnōpajagāma kāṁścit || 23 ||

sa tairmadātsamparivārya vākyai-
-rbalācca tēna prativāryamāṇaiḥ |
pradharṣitastyaktabhayaiḥ samētya
prakr̥ṣyatē cāpyanavēkṣya dōṣam || 24 ||

nakhaistudantō daśanairdaśanta-
-stalaiśca pādaiśca samāpayantaḥ |
madātkapiṁ taṁ kapayaḥ samagrā
mahāvanaṁ nirviṣayaṁ ca cakruḥ || 25 ||

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē ēkaṣaṣṭitamaḥ sargaḥ || 61

sundarakāṇḍa dviṣaṣṭitamaḥ sargaḥ (62)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: