Sundarakanda Sarga (Chapter) 56 – sundarakāṇḍa ṣaṭpañcāśaḥ sargaḥ (56)

tatastu śiṁśupāmūlē jānakīṁ paryavasthitām |
abhivādyābravīddiṣṭyā paśyāmi tvāmihākṣatām || 1 ||

tatastaṁ prasthitaṁ sītā vīkṣamāṇā punaḥ punaḥ |
bhartr̥snēhānvitaṁ vākyaṁ hanumantamabhāṣata || 2 ||

kāmamasya tvamēvaikaḥ kāryasya parisādhanē |
paryāptaḥ paravīraghna yaśasyastē balōdayaḥ || 3 ||

śaraistu saṅkulāṁ kr̥tvā laṅkāṁ parabalārdanaḥ |
māṁ nayēdyadi kākutsthastattasya sadr̥śaṁ bhavēt || 4 ||

tadyathā tasya vikrāntamanurūpaṁ mahātmanaḥ |
bhavatyāhavaśūrasya tathā tvamupapādaya || 5 ||

tadarthōpahitaṁ vākyaṁ praśritaṁ hētusaṁhitam |
niśamya hanumāṁstasyā vākyamuttaramabravīt || 6 ||

kṣipramēṣyati kākutsthō haryr̥kṣapravarairvr̥taḥ |
yastē yudhi vijityārīñśōkaṁ vyapanayiṣyati || 7 ||

ēvamāśvāsya vaidēhīṁ hanumānmārutātmajaḥ |
gamanāya matiṁ kr̥tvā vaidēhīmabhyavādayat || 8 ||

tataḥ sa kapiśārdūlaḥ svāmisandarśanōtsukaḥ |
ārurōha giriśrēṣṭhamariṣṭamarimardanaḥ || 9 ||

tuṅgapadmakajuṣṭābhirnīlābhirvanarājibhiḥ |
sōttarīyamivāmbhōdaiḥ śr̥ṅgāntaravilambibhiḥ || 10 ||

bōdhyamānamiva prītyā divākarakaraiḥ śubhaiḥ |
unmiṣantamivōddhūtairlōcanairiva dhātubhiḥ || 11 ||

tōyaughanissvanairmandraiḥ prādhītamiva parvatam |
pragītamiva vispaṣṭairnānāprasravaṇasvanaiḥ || 12 ||

dēvadārubhiratyuccairūrdhvabāhumiva sthitam |
prapātajalanirghōṣaiḥ prākruṣṭamiva sarvataḥ || 13 ||

vēpamānamiva śyāmaiḥ kampamānaiḥ śaradghanaiḥ |
vēṇubhirmārutōddhūtaiḥ kūjantamiva kīcakaiḥ || 14 ||

niḥśvasantamivāmarṣādghōrairāśīviṣōttamaiḥ |
nīhārakr̥tagambhīrairdhyāyantamiva gahvaraiḥ || 15 ||

mēghapādanibhaiḥ pādaiḥ prakrāntamiva sarvataḥ |
jr̥mbhamāṇamivākāśē śikharairabhramālibhiḥ || 16 ||

kūṭaiśca bahudhākīrṇaiḥ śōbhitaṁ bahukandaraiḥ |
sālatālāśvakarṇaiśca vaṁśaiśca bahubhirvr̥tam || 17 ||

latāvitānairvitataiḥ puṣpavadbhiralaṅkr̥tam |
nānāmr̥gagaṇākīrṇaṁ dhātuniṣyandabhūṣitam || 18 ||

bahuprasravaṇōpētaṁ śilāsañcayasaṅkaṭam |
maharṣiyakṣagandharvakinnarōragasēvitam || 19 ||

latāpādapasaṅghātaṁ siṁhādhyuṣitakandaram |
vyāghrasaṅghasamākīrṇaṁ svādumūlaphaladrumam || 20 ||

tamārurōha hanumānparvataṁ pavanātmajaḥ |
rāmadarśanaśīghrēṇa praharṣēṇābhicōditaḥ || 21 ||

tēna pādatalākrāntā ramyēṣu girisānuṣu |
saghōṣāḥ samaśīryanta śilāścūrṇīkr̥tāstataḥ || 22 ||

sa tamāruhya śailēndraṁ vyavardhata mahākapiḥ |
dakṣiṇāduttaraṁ pāraṁ prārthayam̐llavaṇāmbhasaḥ || 23 ||

adhiruhya tatō vīraḥ parvataṁ pavanātmajaḥ |
dadarśa sāgaraṁ bhīmaṁ mīnōraganiṣēvitam || 24 ||

sa māruta ivākāśaṁ mārutasyātmasambhavaḥ |
prapēdē hariśārdūlō dakṣiṇāduttarāṁ diśam || 25 ||

sa tadā pīḍitastēna kapinā parvatōttamaḥ |
rarāsa saha tairbhūtaiḥ praviśanvasudhātalam |
kampamānaiśca śikharaiḥ patadbhirapi ca drumaiḥ || 26 ||

tasyōruvēgōnmathitāḥ pādapāḥ puṣpaśālinaḥ |
nipēturbhūtalē rugṇāḥ śakrāyudhahatā iva || 27 ||

kandarāntarasaṁsthānāṁ pīḍitānāṁ mahaujasām |
siṁhānāṁ ninadō bhīmō nabhō bhindansa śuśruvē || 28 ||

srastavyāviddhavasanā vyākulīkr̥tabhūṣaṇāḥ |
vidyādharyaḥ samutpētuḥ sahasā dharaṇīdharāt || 29 ||

atipramāṇā balinō dīptajihvā mahāviṣāḥ |
nipīḍitaśirōgrīvā vyavēṣṭanta mahāhayaḥ || 30 ||

kinnarōragagandharvayakṣavidyādharāstathā |
pīḍitaṁ taṁ nagavaraṁ tyaktvā gaganamāsthitāḥ || 31 ||

sa ca bhūmidharaḥ śrīmānbalinā tēna pīḍitaḥ |
savr̥kṣaśikharōdagraḥ pravivēśa rasātalam || 32 ||

daśayōjanavistārastriṁśadyōjanamucchritaḥ |
dharaṇyāṁ samatāṁ yātaḥ sa babhūva dharādharaḥ || 33 ||

sa lilaṅghayiṣurbhīmaṁ salīlaṁ lavaṇārṇavam |
kallōlāsphālavēlāntamutpapāta nabhō hariḥ || 34 ||

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē ṣaṭpañcāśaḥ sargaḥ || 56

sundarakāṇḍa saptapañcāśaḥ sargaḥ (57)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: