Sundarakanda Sarga (Chapter) 4 – sundarakāṇḍa caturtha sargaḥ (4)

sa nirjitya purīṁ śrēṣṭhāṁ laṅkāṁ tāṁ kāmarūpiṇīm |
vikramēṇa mahātējā hanūmān kapisattamaḥ || 1

advārēṇa mahābāhuḥ prākāramabhipupluvē |
niśi laṅkāṁ mahāsatvō vivēśa kapikuñjaraḥ || 2

praviśya nagarīṁ laṅkāṁ kapirājahitaṅkaraḥ |
cakrē:’tha pādaṁ savyaṁ ca śatrūṇāṁ sa tu mūrdhani || 3

praviṣṭaḥ sattvasampannō niśāyāṁ mārutātmajaḥ |
sa mahāpathamāsthāya muktāpuṣpavirājitam || 4

sēvitāṁ rākṣasairbhīmairbalibhiḥ śastrapāṇibhiḥ |
tatastu tāṁ purīṁ laṅkāṁ ramyāmabhiyayau kapiḥ || 5

hasitōtkr̥ṣṭaninadaistūryaghōṣapurassaraiḥ |
vajrāṅkuśanikāśaiśca vajrajālavibhūṣitaiḥ |
gr̥hamēdhaiḥ purī ramyā babhāsē dyaurivāmbudaiḥ || 6

prajajvāla tadā laṅkā rakṣōgaṇagr̥haiḥ śubhaiḥ |
sitābhrasadr̥śaiścitraiḥ padmasvastikasaṁsthitaiḥ |
vardhamānagr̥haiścāpi sarvataḥ suvibhūṣitā || 7

[* gr̥hamukhyaiḥ purī ramyā babhāsē dyaurivāmbudaiḥ | *]

tāṁ citramālyābharaṇāṁ kapirājahitaṅkaraḥ |
rāghavārthē caran śrīmān dadarśa ca nananda ca || 8

bhavanādbhavanaṁ gacchan dadarśa pavanātmajaḥ |
vividhākr̥tirūpāṇi bhavanāni tatastataḥ || 9

śuśrāva madhuraṁ gītaṁ tristhānasvarabhūṣitam |
strīṇāṁ madasamr̥ddhānāṁ divicāpsarasāmiva || 10

śuśrāva kāñcīninadaṁ nūpurāṇāṁ ca nisvanam |
sōpānaninadāṁścaiva bhavanēṣu mahātmanām || 11

āsphōṭitaninādāṁśca kṣvēlitāṁśca tatastataḥ |
śuśrāva japatāṁ tatra mantrān rakṣōgr̥hēṣu vai || 12

svādhyāyaniratāṁścaiva yātudhānān dadarśa saḥ |
rāvaṇastava samyuktān garjatō rākṣasānapi || 13

rājamārgaṁ samāvr̥tya sthitaṁ rakṣōbalaṁ mahat |
dadarśa madhyamē gulmē rāvaṇasya carān bahūn || 14

dīkṣitān jaṭilānmuṇḍān gōjināmbara vāsasaḥ |
darbhamuṣṭipraharaṇānagni kuṇḍāyudhāṁstathā || 15

kūṭamudgarapāṇīṁśca daṇḍāyudhadharānapi |
ēkākṣānēkakarṇāṁśca lambōdarapayōdharān || 16

karālānbhugnavaktrāṁśca vikaṭānvāmanāṁstathā |
dhanvinaḥ khaḍginaścaiva śataghnīmusalāyudhān || 17

parighōttamahastāṁśca vicitrakavacōjjvalān |
nātisthūlānnātikr̥śānnātidīrghātihrasvakān || 18

nātigaurānnātikr̥ṣṇānnātikubjānna vāmanān |
virūpānbahurūpāṁśca surūpāṁśca suvarcasaḥ || 19

dhvajīn patākinaścaiva dadarśa vividhāyudhān |
śaktivr̥kṣāyudhāṁścaiva paṭ-ṭiśāśanidhāriṇaḥ || 20

kṣēpaṇī pāśahastāṁśca dadarśa sa mahākapiḥ |
sragviṇastvanuliptāṁśca varābharaṇabhūṣitān || 21

nānāvēṣasamāyuktān yathāsvairagatān bahūn |
tīkṣṇaśūladharāṁścaiva vajriṇaśca mahābalān || 22

śatasāhasramavyagraṁ ārakṣaṁ madhyamaṁ kapiḥ |
rakṣōdhipatinirdiṣṭaṁ dadarśāntaḥpurāgrataḥ || 23

sa tadā tadgr̥haṁ dr̥ṣṭvā mahāhāṭakatōraṇam |
rākṣasēndrasya vikhyātamadrimūrdhni pratiṣṭhitam || 24

puṇḍarīkāvataṁsābhiḥ parighābhiralaṅkr̥tam |
prākārāvr̥tamatyantaṁ dadarśa sa mahākapiḥ || 25

triviṣṭapanibhaṁ divyaṁ divyanādavināditam |
vājihēṣitasaṅghuṣṭaṁ nāditaṁ bhūṣaṇaistathā || 26

rathairyānairvimānaiśca tathā hayagajaiḥ śubhaiḥ |
vāraṇaiśca caturdantaiḥ śvētābhranicayōpamaiḥ || 27

bhūṣitaṁ ruciradvāraṁ mattaiśca mr̥gapakṣibhiḥ |
rakṣitaṁ sumahāvīryairyātudhānaiḥ sahasraśaḥ |
rākṣasādhipatērguptamāvivēśa mahākapiḥ || 28

sahēmajāmbūnadacakravālaṁ
mahārhamuktāmaṇibhūṣitāntam |
parārthyakālāgarucandanāktaṁ
sa rāvaṇāntaḥ puramāvivēśa || 29

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē caturthaḥ sargaḥ || 4

sundarakāṇḍa pañcama sargaḥ(5)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: