Sundarakanda Sarga (Chapter) 21 – sundarakāṇḍa ēkaviṁśaḥ sargaḥ (21)

tasya tadvacanaṁ śrutvā sītā raudrasya rakṣasaḥ |
ārtā dīnasvarā dīnaṁ pratyuvāca śanairvacaḥ || 1 ||

duḥkhārtā rudatī sītā vēpamānā tapasvinī |
cintayantī varārōhā patimēva pativratā |
tr̥ṇamantarataḥ kr̥tvā pratyuvāca śucismitā || 2 ||

nivartaya manō mattaḥ svajanē kriyatāṁ manaḥ |
na māṁ prārthayituṁ yuktaṁ susiddhimiva pāpakr̥t || 3 ||

akāryaṁ na mayā kāryamēkapatnyā vigarhitam |
kulaṁ samprāptayā puṇyaṁ kulē mahati jātayā || 4 ||

ēvamuktvā tu vaidēhī rāvaṇaṁ taṁ yaśasvinī |
rākṣasaṁ pr̥ṣṭhataḥ kr̥tvā bhūyō vacanamabravīt || 5 ||

nāhamaupayikī bhāryā parabhāryā satī tava |
sādhudharmamavēkṣasva sādhu sādhuvrataṁ cara || 6 ||

yathā tava tathā:’nyēṣāṁ dārā rakṣyā niśācara |
ātmānamupamāṁ kr̥tvā svēṣu dārēṣu ramyatām || 7 ||

atuṣṭaṁ svēṣu dārēṣu capalaṁ calitēndriyam |
nayanti nikr̥tiprajñaṁ paradārāḥ parābhavam || 8 ||

iha santō na vā santi satō vā nānuvartasē |
tathāhi viparītā tē buddhirācāravarjitā || 9 ||

vacō mithyāpraṇītātmā pathyamuktaṁ vicakṣaṇaiḥ |
rākṣasānāmabhāvāya tvaṁ vā na vratipadyasē || 10 ||

akr̥tātmānamāsādya rājānamanayē ratam |
samr̥ddhāni vinaśyanti rāṣṭrāṇi nagarāṇi ca || 11 ||

tathēyaṁ tvāṁ samāsādya laṅkā ratnaughasaṅkulā |
aparādhāttavaikasya nacirādvinaśiṣyati || 12 ||

svakr̥tairhanyamānasya rāvaṇā dīrghadarśinaḥ |
abhinandanti bhūtāni vināśē pāpakarmaṇaḥ || 13 ||

ēvaṁ tvāṁ pāpakarmāṇaṁ vakṣyanti nikr̥tā janāḥ |
diṣṭyaitadvyasanaṁ prāptō raudra ityēva harṣitāḥ || 14 ||

śakyā lōbhayituṁ nāhamaiśvaryēṇa dhanēna vā |
ananyā rāghavēṇāhaṁ bhāskarēṇa prabhā yathā || 15 ||

upadhāya bhujaṁ tasya lōkanāthasya satkr̥tam |
kathaṁ nāmōpadhāsyāmi bhujamanyasya kasyacit || 16 ||

ahamaupayīkī bhāryā tasyaiva vasudhāpatēḥ |
vratasnātasya dhīrasya vidyēva viditātmanaḥ || 17 ||

sādhu rāvaṇa rāmēṇa māṁ samānaya duḥkhitām |
vanē vāśitayā sārthaṁ karēṇvēva gajādhipam || 18 ||

mitramaupayikaṁ kartuṁ rāmaḥ sthānaṁ parīpsatā |
vadhaṁ cānicchatā ghōraṁ tvayā:’sau puruṣarṣabhaḥ || 19 ||

viditaḥ sa hi dharmajñaḥ śaraṇāgatavatsalaḥ |
tēna maitrī bhavatu tē yadi jīvitumicchasi || 20 ||

prasādayasva tvaṁ cainaṁ śaraṇāgatavatsalam |
māṁ cāsmai prayatō bhūtvā niryātayitumarhasi || 21 ||

ēvaṁ hi tē bhavētsvasti sampradāya raghūttamē |
anyathā tvaṁ hi kurvāṇō vadhaṁ prāpsyasi rāvaṇa || 22 ||

varjayēdvajramutsr̥ṣṭaṁ varjayēdantakaściram |
tvadvidhaṁ tu na saṅkruddhō lōkanāthaḥ sa rāghavaḥ || 23 ||

rāmasya dhanuṣaḥ śabdaṁ śrōṣyasi tvaṁ mahāsvanam |
śatakratuvisr̥ṣṭasya nirghōṣamaśanēriva || 24 ||

iha śīghraṁ suparvāṇō jvalitāsyā ivōragāḥ |
iṣavō nipatiṣyanti rāmalakṣmaṇalakṣaṇāḥ || 25 ||

rakṣāṁsi parinighnantaḥ puryāmasyāṁ samantataḥ |
asampātaṁ kariṣyanti patantaḥ kaṅkavāsasaḥ || 26 ||

rākṣasēndramahāsarpān sa rāmagaruḍō mahān |
uddhariṣyati vēgēna vainatēya ivōragān || 27 ||

apanēṣyati māṁ bhartā tvattaḥ śīghramarindamaḥ |
asurēbhyaḥ śriyaṁ dīptāṁ viṣṇustribhiriva kramaiḥ || 28 ||

janasthānē hatasthānē nihatē rakṣasāṁ balē |
aśaktēna tvayā rakṣaḥ kr̥tamētadasādhu vai || 29 ||

āśramaṁ tu tayōḥ śūnyaṁ praviśya narasiṁhayōḥ |
gōcaraṁ gatayōrbhrātrōrapanītā tvayā:’dhama || 30 ||

na hi gandhamupāghrāya rāmalakṣmaṇayōstvayā |
śakyaṁ sandarśanē sthātuṁ śunā śārdūlayōriva || 31 ||

tasya tē vigrahē tābhyāṁ yugagrahaṇamasthiram |
vr̥trasyēvēndrabāhubhyāṁ bāhōrēkasya nigrahaḥ || 32 ||

kṣipraṁ tava sa nāthō mē rāmaḥ saumitriṇā saha |
tōyamalpamivādityaḥ prāṇānādāsyatē śaraiḥ || 33 ||

giriṁ kubērasya gatōpadhāya vā
sabhāṁ gatō vā varuṇasya rājñaḥ |
asaṁśayaṁ dāśarathērna mōkṣyasē
mahādrumaḥ kālahatōśanēriva || 34 ||

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē ēkaviṁśaḥ sargaḥ | 21

sundarakāṇḍa dvāviṁśaḥ sargaḥ (22)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: