Sundarakanda Sarga (Chapter) 20 – sundarakāṇḍa viṁśaḥ sargaḥ (20)

sa tāṁ pativratāṁ dīnāṁ nirānandāṁ tapasvinīm |
sākārairmadhurairvākyairnyadarśayata rāvaṇaḥ || 1 ||

māṁ dr̥ṣṭvā nāganāsōru gūhamānā stanōdaram |
adarśanamivātmānaṁ bhayānnētuṁ tvamicchasi || 2 ||

kāmayē tvāṁ viśālākṣi bahumanyasva māṁ priyē |
sarvāṅgaguṇasampannē sarvalōkamanōharē || 3 ||

nēha kēcinmanuṣyā vā rākṣasāḥ kāmarūpiṇaḥ |
vyapasarpatu tē sītē bhayaṁ mattaḥ samutthitam || 4 ||

svadharmō rakṣasāṁ bhīru sarvathaiva na saṁśayaḥ |
gamanaṁ vā parastrīṇāṁ haraṇaṁ sampramathya vā || 5 ||

ēvaṁ caitadakāmāṁ tu na tvāṁ sprakṣyāmi maithili |
kāmaṁ kāmaḥ śarīrē mē yathākāmaṁ pravartatām || 6 ||

dēvi nēha bhayaṁ kāryaṁ mayi viśvasihi priyē |
praṇayasva ca tattvēna maivaṁ bhūḥ śōkalālasā || 7 ||

ēkavēṇī dharāśayyā dhyānam malinamambaram |
asthānē:’pyupavāsaśca naitānyaupayikāni tē || 8 ||

vicitrāṇi ca mālyāni candanānyagurūṇi ca |
vividhāni ca vāsāṁsi divyānyābharaṇāni ca || 9 ||

mahārhāṇi ca pānāni śayanānyāsanāni ca |
gītaṁ nr̥ttaṁ ca vādyaṁ ca labha māṁ prāpya maithili || 10 ||

strīratnamapi maivaṁ bhūḥ kuru gātrēṣu bhūṣaṇam |
māṁ prāpya hi kathaṁ nu syāstvamanarhā suvigrahē || 11 ||

idaṁ tē cāru sañjātaṁ yauvanaṁ vyativartatē |
yadatītaṁ punarnaiti srōtaḥ śīghramapāmiva || 12 ||

tvāṁ kr̥tvōparatō manyē rūpakartā sa viśvasr̥k |
na hi rūpōpamā tvanyā tavāsti śubhadarśanē || 13 ||

tvāṁ samāsādya vaidēhi rūpayauvanaśālinīm |
kaḥ pumānativartēta sākṣādapi pitāmahaḥ || 14 ||

yadyatpaśyāmi tē gātraṁ śītāṁśusadr̥śānanē |
tasmiṁstasminpr̥thuśrōṇi cakṣurmama nibadhyatē || 15 ||

bhava maithili bhāryā mē mōhamēnaṁ visarjaya |
bahvīnāmuttamastrīṇāmāhr̥tānāmitastataḥ |
sarvāsāmēva bhadraṁ tē mamāgramahiṣī bhava || 16 ||

lōkēbhyō yāni ratnāni sampramathyāhr̥tāni vai |
tāni mē bhīru sarvāṇi rājyaṁ caitadahaṁ ca tē || 17 ||

vijitya pr̥thivīṁ sarvāṁ nānānagaramālinīm |
janakāya pradāsyāmi tava hētōrvilāsini || 18 ||

nēha paśyāmi lōkē:’nyaṁ yō mē pratibalō bhavēt |
paśya mē sumahadvīryamapratidvandvamāhavē || 19 ||

asakr̥tsamyugē bhagnā mayā vimr̥ditadhvajāḥ |
aśaktāḥ pratyanīkēṣu sthātuṁ mama surāsurāḥ || 20 ||

icchayā kriyatāmadya pratikarma tavōttamam |
saprabhāṇyavasajyantāṁ tavāṅgē bhūṣaṇāni ca || 21 ||

sādhu paśyāmi tē rūpaṁ samyuktaṁ pratikarmaṇā |
pratikarmābhisamyuktā dākṣiṇyēna varānanē |
bhuṅkṣva bhōgānyathākāmaṁ piba bhīru ramasva ca || 22 ||

yathēṣṭaṁ ca prayaccha tvaṁ pr̥thivīṁ vā dhanāni ca |
lalasva mayi visrabdhā dhr̥ṣṭamājñāpayasva ca |
matrpasādāllalantyāśca lalantāṁ bāndhavāstava || 23 ||

r̥ddhiṁ mamānupaśya tvaṁ śriyaṁ bhadrē yaśaśca mē || 24 ||

kiṁ kariṣyasi rāmēṇa subhagē cīravāsasā |
nikṣiptavijayō rāmō gataśrīrvanagōcaraḥ || 25 ||

vratī sthaṇḍilaśāyī ca śaṅkē jīvati vā na vā |
na hi vaidēhi rāmastvāṁ draṣṭuṁ vā:’pyupalapsyatē |
purō balākairasitairmēghairjyōtsnāmivāvr̥tām || 26 ||

na cāpi mama hastāttvāṁ prāptumarhati rāghavaḥ |
hiraṇyakaśipuḥ kīrtimindrahastagatāmiva || 27 ||

cārusmitē cārudati cārunētrē vilāsini |
manō harasi mē bhīru suparṇaḥ pannagaṁ yathā || 28 ||

kliṣṭakauśēyavasanāṁ tanvīmapyanalaṅkr̥tām |
tvāṁ dr̥ṣṭvā svēṣu dārēṣu ratiṁ nōpalabhāmyaham || 29 ||

antaḥpuranivāsinyaḥ striyaḥ sarvaguṇānvitāḥ |
yāvantyō mama sarvāsāmaiśvaryaṁ kuru jānaki || 30 ||

mama hyasitakēśāntē trailōkyapravarāḥ striyaḥ |
tāstvāṁ paricariṣyanti śriyamapsarasō yathā || 31 ||

yāni vaiśravaṇē subhru ratnāni ca dhanāni ca |
tāni lōkāṁśca suśrōṇi māṁ ca bhuṅkṣva yathāsukham || 32 ||

na rāmastapasā dēvi na balēna na vikramaiḥ |
na dhanēna mayā tulyastējasā yaśasā:’pi vā || 33 ||

piba vihara ramasva bhuṅkṣva bhōgān
dhananicayaṁ pradiśāmi mēdinīṁ ca |
mayi lala lalanē yathāsukhaṁ tvaṁ
tvayi ca samētya lalantu bāndhavāstē || 34 ||

kusumitatarujālasantatāni
bhramarayutāni samudratīrajāni |
kanakavimalahārabhūṣitāṅgī
vihara mayā saha bhīru kānanāni || 35 ||

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē viṁśaḥ sargaḥ | 20

sundarakāṇḍa ēkaviṁśaḥ sargaḥ (21)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: