Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – śrī gaṇapati gakārāṣṭōttaraśatanāmāvalī


ōṁ gakārarūpāya namaḥ |
ōṁ gambījāya namaḥ |
ōṁ gaṇēśāya namaḥ |
ōṁ gaṇavanditāya namaḥ |
ōṁ gaṇanīyāya namaḥ |
ōṁ gaṇāya namaḥ |
ōṁ gaṇyāya namaḥ |
ōṁ gaṇanātītasadguṇāya namaḥ |
ōṁ gaganādikasr̥jē namaḥ | 9

ōṁ gaṅgāsutāya namaḥ |
ōṁ gaṅgāsutārcitāya namaḥ |
ōṁ gaṅgādharaprītikarāya namaḥ |
ōṁ gavīśēḍyāya namaḥ |
ōṁ gadāpahāya namaḥ |
ōṁ gadādharanutāya namaḥ |
ōṁ gadyapadyātmakakavitvadāya namaḥ |
ōṁ gajāsyāya namaḥ |
ōṁ gajalakṣmīvatē namaḥ | 18

ōṁ gajavājirathapradāya namaḥ |
ōṁ gañjānirataśikṣākr̥tayē namaḥ |
ōṁ gaṇitajñāya namaḥ |
ōṁ gaṇōttamāya namaḥ |
ōṁ gaṇḍadānāñcitāya namaḥ |
ōṁ gantrē namaḥ |
ōṁ gaṇḍōpalasamākr̥tayē namaḥ |
ōṁ gaganavyāpakāya namaḥ |
ōṁ gamyāya namaḥ | 27

ōṁ gamanādivivarjitāya namaḥ |
ōṁ gaṇḍadōṣaharāya namaḥ |
ōṁ gaṇḍabhramadbhramarakuṇḍalāya namaḥ |
ōṁ gatāgatajñāya namaḥ |
ōṁ gatidāya namaḥ |
ōṁ gatamr̥tyavē namaḥ |
ōṁ gatōdbhavāya namaḥ |
ōṁ gandhapriyāya namaḥ |
ōṁ gandhavāhāya namaḥ | 36

ōṁ gandhasindhurabr̥ndagāya namaḥ |
ōṁ gandhādipūjitāya namaḥ |
ōṁ gavyabhōktrē namaḥ |
ōṁ gargādisannutāya namaḥ |
ōṁ gariṣṭhāya namaḥ |
ōṁ garabhidē namaḥ |
ōṁ garvaharāya namaḥ |
ōṁ garalibhūṣaṇāya namaḥ |
ōṁ gaviṣṭhāya namaḥ | 45

ōṁ garjitārāvāya namaḥ |
ōṁ gabhīrahr̥dayāya namaḥ |
ōṁ gadinē namaḥ |
ōṁ galatkuṣṭhaharāya namaḥ |
ōṁ garbhapradāya namaḥ |
ōṁ garbhārbharakṣakāya namaḥ |
ōṁ garbhādhārāya namaḥ |
ōṁ garbhavāsiśiśujñānapradāya namaḥ |
ōṁ garutmattulyajavanāya namaḥ | 54

ōṁ garuḍadhvajavanditāya namaḥ |
ōṁ gayēḍitāya namaḥ |
ōṁ gayāśrāddhaphaladāya namaḥ |
ōṁ gayākr̥tayē namaḥ |
ōṁ gadādharāvatāriṇē namaḥ |
ōṁ gandharvanagarārcitāya namaḥ |
ōṁ gandharvagānasantuṣṭāya namaḥ |
ōṁ garuḍāgrajavanditāya namaḥ |
ōṁ gaṇarātrasamārādhyāya namaḥ | 63

ōṁ garhaṇāstutisāmyadhiyē namaḥ |
ōṁ gartābhanābhayē namaḥ |
ōṁ gavyūtidīrghatuṇḍāya namaḥ |
ōṁ gabhastimatē namaḥ |
ōṁ garhitācāradūrāya namaḥ |
ōṁ garuḍōpalabhūṣitāya namaḥ |
ōṁ gajārivikramāya namaḥ |
ōṁ gandhamūṣavājinē namaḥ |
ōṁ gataśramāya namaḥ | 72

ōṁ gavēṣaṇīyāya namaḥ |
ōṁ gahanāya namaḥ |
ōṁ gahanasthamunistutāya namaḥ |
ōṁ gavayacchidē namaḥ |
ōṁ gaṇḍakabhidē namaḥ |
ōṁ gahvarāpathavāraṇāya namaḥ |
ōṁ gajadantāyudhāya namaḥ |
ōṁ garjadripughnāya namaḥ |
ōṁ gajakarṇikāya namaḥ | 81

ōṁ gajacarmāmayacchētrē namaḥ |
ōṁ gaṇādhyakṣāya namaḥ |
ōṁ gaṇārcitāya namaḥ |
ōṁ gaṇikānartanaprītāya namaḥ |
ōṁ gacchatē namaḥ |
ōṁ gandhaphalīpriyāya namaḥ |
ōṁ gandhakādirasādhīśāya namaḥ |
ōṁ gaṇakānandadāyakāya namaḥ |
ōṁ garabhādijanurhartrē namaḥ | 90

ōṁ gaṇḍakīgāhanōtsukāya namaḥ |
ōṁ gaṇḍūṣīkr̥tavārāśayē namaḥ |
ōṁ garimālaghimādidāya namaḥ |
ōṁ gavākṣavatsaudhavāsinē namaḥ |
ōṁ garbhitāya namaḥ |
ōṁ garbhiṇīnutāya namaḥ |
ōṁ gandhamādanaśailābhāya namaḥ |
ōṁ gaṇḍabhēruṇḍavikramāya namaḥ |
ōṁ gaditāya namaḥ | 99

ōṁ gadgadārāvasaṁstutāya namaḥ |
ōṁ gahvarīpatayē namaḥ |
ōṁ gajēśāya namaḥ |
ōṁ garīyasē namaḥ |
ōṁ gadyēḍyāya namaḥ |
ōṁ gatabhidē namaḥ |
ōṁ gaditāgamāya namaḥ |
ōṁ garhaṇīyaguṇābhāvāya namaḥ |
ōṁ gaṅgādikaśucipradāya namaḥ | 108
ōṁ gaṇanātītavidyāśrībalāyuṣyādidāyakāya namaḥ |

iti śrī gaṇapati gakārāṣṭōttaraśatanāmāvalī |


See more śrī gaṇēśa stōtrāṇi for chanting. See more 108, 300 & 1000 nāmāvalī for chanting.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

error: Not allowed