Sri Tripura sundari stotram 1 – శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం 1


ధ్యానం |
బాలార్కమండలాభాసాం చతుర్బాహాం త్రిలోచనామ్ |
పాశాంకుశ శరాఞ్శ్చాపాన్ ధారయంతీం శివాం భజే || ౧ ||

బాలార్కయుతతైజసాం త్రినయనాం రక్తాంబరోల్లాసినీం |
నానాలంకృతిరాజమానవపుషం బాలేందు యుక్ శేఖరాం |
హస్తైరిక్షుధనుః సృణిం సుమశరాం పాశం ముదాబిభ్రతీం
శ్రీచక్రస్థిత సుందరీం త్రిజగతామాధారభూతాం భజే || ౨ ||

పద్మరాగ ప్రతీకాశాం సునేత్రాం చంద్రశేఖరామ్
నవరత్నలసద్భూషాం భూషితాపాదమస్తకామ్ || ౩ ||

పాశాంకుశౌ పుష్ప శరాన్ దధతీం పుండ్రచాపకమ్
పూర్ణ తారుణ్య లావణ్య తరంగిత కళేబరామ్ || ౪ ||

స్వ సమానాకారవేషకామేశాశ్లేష సుందరామ్ |
చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే
కుచోన్నతే కుంకుమ రాగ శ్రోణే
పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణ హస్తే
నమస్తే జగదేక మాతః ||

స్తోత్రం ||
శ్రీం బీజే నాద బిందుద్వితయ శశి కళాకారరూపే స్వరూపే
మాతర్మే దేహి బుద్దిం జహి జహి జడతాం పాహిమాం దీన దీనమ్ |
అజ్ఞాన ధ్వాంత నాశక్షమరుచిరుచిర ప్రోల్లసత్పాద పద్మే
బ్రహ్మేశాద్యఃసురేంద్రైః సురగణ వినతైః సంస్తుతాం త్వాం నమామి || ౧ ||

కల్పో సంపరణ కల్పిత తాండవస్య
దేవస్య ఖండపరశోః పరభైరవస్య |
పాశాంకుశైక్షవశరాసన పుష్పబాణా
ససాక్షిణీ విజయతే తవ మూర్తిరేకా || ౨ ||

హ్రీంకారమేవ తవనామ గృణంతి యేవా
మాతః త్రికోణనిలయే త్రిపురే త్రినేత్రే |
త్వత్సంస్మృతౌ యమభటాభి భవం విహాయ
దీవ్యంతి నందన వనే సహలోకపాలైః || ౩ ||

ఋణాంకానల భానుమండలలసచ్ఛ్రీచక్రమధ్యేస్థితామ్
బాలార్కద్యుతి భాసురాం కరతలైః పాశాంకుశౌ బిభ్రతీం |
చాపం బాణమపి ప్రసన్నవదనాం కౌసుంభవస్త్రాన్వితాం
తాం త్వాం చంద్రకళావతంసముకుటాం చారుస్మితాం భావయే || ౪ ||

సర్వజ్ఞతాం సదసివాక్పటుతాం ప్రసూతే
దేవి త్వదంఘ్రి నరసిరుహయోః ప్రణామః |
కించిత్స్ఫురన్ముకుటముజ్వలమాతపత్రం
ద్వౌచామరే చ మహతీం వసుధాం దధాతి || ౫ ||

కళ్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభిః
లక్ష్మీ స్వయంవరణమంగళదీపకాభిః |
సేవాభిరంబ తవపాదసరోజమూలే
నాకారికిమ్మనసి భక్తిమతాం జనానాం || ౬ ||

శివశక్తిః కామః క్షితిరథరవిః శాంత కిరణః
స్మరో హంసః శక్రస్తదను చ పరామారహరయః |
అమీ హృల్లేఖాభిస్తి సృభిరవసానేషు ఘటితా
భజంతే వర్ణాస్తే తవజనని నామవయవతామ్ || ౭ ||

కదాకాలే మాతః కథయకలితా లక్తకరసం
పిబేయం విద్యార్ధీ తవ చరణ నిర్ణేజనజలం |
ప్రకృత్యా మూకానామపి చ కవితా కారణతయా
సదాధత్తే వాణీ ముఖకమల తాంబూల రసతామ్ || ౮ ||


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Tripura sundari stotram 1 – శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం 1

  1. నమస్తే. చాల చక్కని స్త్రోత్రాలనందించారు. వీలైతే శ్రీ బాలాంబికా స్తోత్రాలనుకూడా (హారితాయన మహర్షి విరచితం), అష్టోత్తరశత నామావళిని కూడా అందించండి.ధన్యవాదములు.

స్పందించండి

error: Not allowed