Narayaneeyam Dasakam 21 – నారాయణీయం ఏకవింశదశకమ్


ఏకవింశదశకమ్ (౨౧) – నవ వర్షాః తథా సప్తద్వీపాః | జంబూద్వీపాదిషు ఉపాసనాపద్ధతిః |

మధ్యోద్భవే భువ ఇలావృతనామ్ని వర్షే
గౌరీప్రధానవనితాజనమాత్రభాజి |
శర్వేణ మన్త్రనుతిభిః సుముపాస్యమానం
సఙ్కర్షణాత్మకమధీశ్వర సంశ్రయే త్వామ్ || ౨౧-౧ ||

భద్రాశ్వనామక ఇలావృతపూర్వవర్షే
భద్రశ్రవోభిరృషిభిః పరిణూయమానమ్ |
కల్పాన్తగూఢనిగమోద్ధరణప్రవీణం
ధ్యాయామి దేవ హయశీర్షతనుం భవన్తమ్ || ౨౧-౨ ||

ధ్యాయామి దక్షిణగతే హరివర్షవర్షే
ప్రాహ్లాదముఖ్యపురుషైః పరిషేవ్యమాణమ్ |
ఉత్తుఙ్గశాన్తధవలాకృతిమేకశుద్ధ-
జ్ఞానప్రదం నరహరిం భగవన్ భవన్తమ్ || ౨౧-౩ ||

వర్షే ప్రతీచి లలితాత్మని కేతుమాలే
లీలావిశేషలలితస్మితశోభనాఙ్గమ్ |
లక్ష్మ్యా ప్రజాపతిసుతైశ్చ నిషేవ్యమాణం
తస్యాః ప్రియాయ ధృతకామతనుం భజే త్వామ్ || ౨౧-౪ ||

రమ్యే హ్యుదీచి ఖలు రమ్యకనామ్ని వర్షే
తద్వర్షనాథమనువర్యసపర్యమాణమ్ |
భక్తైకవత్సలమమత్సరహృత్సు భాన్తం
మత్స్యాకృతిం భువననాథ భజే భవన్తమ్ || ౨౧-౫ ||

వర్షం హిరణ్మయసమాహ్వయమౌత్తరాహ-
మాసీనమద్రిధృతికర్మఠకామఠాఙ్గమ్ |
సంసేవతే పితృగణప్రవరోఽర్యమా యం
తం త్వాం భజామి భగవన్ పరచిన్మయాత్మన్ || ౨౧-౬ ||

కిం చోత్తరేషు కురుషు ప్రియయా ధరణ్యా
సంసేవితో మహితమన్త్రనుతిప్రభేదైః |
దంష్ట్రాగ్రఘృష్టఘనపృష్ఠగరిష్ఠవర్ష్మా
త్వం పాహి విజ్ఞనుత యజ్ఞవరాహమూర్తే || ౨౧-౭ ||

యామ్యాం దిశం భజతి కిమ్పురుషాఖ్యవర్షే
సంసేవితో హనుమతా దృఢభక్తిభాజా |
సీతాభిరామపరమాద్భుతరూపశాలీ
రామాత్మకః పరిలసన్పరిపాహి విష్ణో || ౨౧-౮ ||

శ్రీనారదేన సహ భారతఖణ్డముఖ్యై-
స్త్వం సాఙ్ఖ్యయోగనుతిభిః సముపాస్యమానః |
ఆకల్పకాలమిహ సాధుజనాభిరక్షీ
నారాయణో నరసఖః పరిపాహి భూమన్ || ౨౧-౯ ||

ప్లాక్షేఽర్కరూపమయి శాల్మల ఇన్దురూపం
ద్వీపే భజన్తి కుశనామని వహ్నిరూపమ్ |
క్రౌఞ్చేఽంబురూపమథ వాయుమయం చ శాకే
త్వాం బ్రహ్మరూపమయి పుష్కరనామ్ని లోకాః || ౨౧-౧౦ ||

సర్వైర్ధ్రువాదిభిరుడుప్రకరైర్గ్రహైశ్చ
పుచ్ఛాదికేష్వవయవేష్వభికల్ప్యమానైః |
త్వం శింశుమారవపుషా మహతాముపాస్యః
సన్ధ్యాసు రున్ధి నరకం మమ సిన్ధుశాయిన్ || ౨౧-౧౧ ||

పాతాలమూలభువి శేషతనుం భవన్తం
లోలైకకుణ్డలవిరాజిసహస్రశీర్షమ్ |
నీలాంబరం ధృతహలం భుజగాఙ్గనాభి-
ర్జుష్టం భజే హర గదాన్గురుగేహనాథ || ౨౧-౧౨ ||

ఇతి ఏకవింశదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed