Vividha Gayatri Mantra – vividha gāyatrī mantrāḥ


tatpuru̍ṣāya vi̱dmahe̍ mahāde̱vāya̍ dhīmahi .
tanno̍ rudraḥ praco̱dayā̎t .. 1

tatpuru̍ṣāya vi̱dmahe̍ vakratu̱ṇḍāya̍ dhīmahi .
tanno̍ dantiḥ praco̱dayā̎t .. 2

tatpuru̍ṣāya vi̱dmahe̍ cakratu̱ṇḍāya̍ dhīmahi .
tanno̍ nandiḥ praco̱dayā̎t .. 3

tatpuru̍ṣāya vi̱dmahe̍ mahāse̱nāya̍ dhīmahi .
tannaḥ ṣaṇmukhaḥ praco̱dayā̎t .. 4

tatpuru̍ṣāya vi̱dmahe̍ suvarṇapa̱kṣāya̍ dhīmahi .
tanno̍ garuḍaḥ praco̱dayā̎t .. 5

ve̱dā̱tma̱nāya̍ vi̱dmahe̍ hiraṇyaga̱rbhāya̍ dhīmahi .
tanno̍ brahma praco̱dayā̎t .. 6

nā̱rā̱ya̱ṇāya̍ vi̱dmahe̍ vāsude̱vāya̍ dhīmahi .
tanno̍ viṣṇuḥ praco̱dayā̎t .. 7

va̱jra̱na̱khāya̍ vi̱dmahe̍ tīkṣṇada̱gmṣṭrāya̍ dhīmahi .
tanno̍ nārasigṃhaḥ praco̱dayā̎t .. 8

bhā̱ska̱rāya̍ vi̱dmahe̍ mahaddyutika̱rāya̍ dhīmahi .
tanno̍ ādityaḥ praco̱dayā̎t .. 9

vai̱śvā̱na̱rāya̍ vi̱dmahe̍ lālī̱lāya dhīmahi .
tanno̍ agniḥ praco̱dayā̎t .. 10

kā̱tyā̱ya̱nāya̍ vi̱dmahe̍ kanyaku̱māri̍ dhīmahi .
tanno̍ durgiḥ praco̱dayā̎t .. 11

caturmukhāya vi̱dmahe̍ kamaṇḍaludharāya dhīmahi .
tanno̍ brahmā praco̱dayā̎t .. 12

ādityāya vi̱dmahe̍ sahasrakiraṇāya dhīmahi .
tanno̍ bhānuḥ praco̱dayā̎t .. 13

pāvakāya vi̱dmahe̍ saptajihvāya dhīmahi .
tanno̍ vaiśvānaraḥ praco̱dayā̎t .. 14

mahāśūlinyai vi̱dmahe̍ mahādurgāyai dhīmahi .
tanno̍ bhagavatī praco̱dayā̎t .. 15

subhagāyai vi̱dmahe̍ kamalamālinyai dhīmahi .
tanno̍ gaurī praco̱dayā̎t .. 16

navakulāya vi̱dmahe̍ viṣadantāya dhīmahi .
tanno̍ sarpaḥ praco̱dayā̎t .. 17

ma̱hā̱de̱vyai ca̍ vi̱dmahe̍ viṣṇupa̱tnī ca̍ dhīmahi .
tanno̍ lakṣmīḥ praco̱dayā̎t .. 18


See more śrī gāyatrī stōtrāṇi for chanting.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

error: Not allowed