Sundarakanda Sarga (Chapter) 7 – sundarakāṇḍa saptama sargaḥ

sa vēśmajālaṁ balavān dadarśa
vyāsaktavaiḍūryasuvarṇajālam |
yathā mahatprāvr̥ṣi mēghajālaṁ
vidyutpinaddhaṁ sa vihaṅgajālam || 1

nivēśanānāṁ vividhāśca śālāḥ
pradhānaśaṅkhāyudhacāpaśālāḥ |
manōharāścā:’pi punarviśālāḥ
dadarśa vēśmādriṣu candraśālāḥ || 2

gr̥hāṇi nānāvasurājitāni
dēvāsuraiścā:’pi supūjitāni |
sarvaiśca dōṣaiḥ parivarjitāni
kapirdadarśa svabalārjitāni || 3

tāni prayatnābhisamāhitāni
mayēna sākṣādiva nirmitāni |
mahītalē sarvaguṇōttarāṇi
dadarśa laṅkādhipatērgr̥hāṇi || 4

tatō dadarśōcchritamēgharūpaṁ
manōharaṁ kāñcanacārurūpam |
rakṣō:’dhipasyā:’:’tmabalānurūpaṁ
gr̥hōttamaṁ hyapratirūparūpam || 5

mahītalē svargamiva prakīrṇaṁ
śriyā jvalantaṁ bahuratnakīrṇam |
nānātarūṇāṁ kusumāvakīrṇaṁ
girērivā:’graṁ rajasā:’vakīrṇam || 6

nārīpravēkairiva dīpyamānaṁ
taṭidbhirambhōdavadarcyamānam |
haṁsapravēkairiva vāhyamānaṁ
śriyā yutaṁ khē sukr̥tāṁ vimānam || 7

yathā nagāgraṁ bahudhātucitraṁ
yathā nabhaśca grahacandracitram |
dadarśa yuktīkr̥tamēghacitraṁ
vimānaratnaṁ bahuratnacitram || 8

mahī kr̥tā parvatarājipūrṇā
śailāḥ kr̥tā vr̥kṣavitānapūrṇāḥ |
vr̥kṣāḥ kr̥tāḥ puṣpavitānapūrṇāḥ
puṣpaṁ kr̥taṁ kēsarapatrapūrṇam || 9

kr̥tāni vēśmāni ca pāṇḍurāṇi
tathā supuṣpāṇyapi puṣkarāṇi |
punaśca padmāni sakēsarāṇi
dhanyāni citrāṇi tathā vanāni || 10

puṣpāhvayaṁ nāma virājamānaṁ
ratnaprabhābhiśca vivardhamānam |
vēśmōttamānāmapi cōccamānaṁ
mahākapistatra mahāvimānam || 11

kr̥tāśca vaiḍūryamayā vihaṅgāḥ
rūpyapravālaiśca tathā vihaṅgāḥ |
citrāśca nānā vasubhirbhujaṅgāḥ
jātyānurūpāsturagāḥ śubhāṅgāḥ || 12

pravālajāmbūnadapuṣpapakṣāḥ
salīlamāvarjitajihmapakṣāḥ |
kāmasya sākṣādiva bhānti pakṣāḥ
kr̥tā vihaṅgāḥ sumukhāḥ supakṣāḥ || 13

niyujyamānāstu gajāḥ suhastāḥ
sakēsarāścōtpalapatrahastāḥ |
babhūva dēvī ca kr̥tā suhastā
lakṣmīstathā padmini padmahastā || 14

itīva tadgr̥hamabhigamya śōbhanaṁ
savismayō nagamiva cāruśōbhanam |
punaśca tatparamasugandhi sundaraṁ
himātyayē nagamiva cārukandaram || 15

tataḥ sa tāṁ kapirabhipatya pūjitāṁ
caran purīṁ daśamukhabāhupālitām |
adr̥śya tāṁ janakasutāṁ supūjitāṁ
suduḥkhitaḥ patiguṇavēganirjitām || 16

tatastadā bahuvidhabhāvitātmanaḥ
kr̥tātmanō janakasutāṁ suvartmanaḥ |
apaśyatō:’bhavadatiduḥkhitaṁ manaḥ
sucakṣuṣaḥ pravicaratō mahātmanaḥ || 17

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē saptamaḥ sargaḥ || 7

sundarakāṇḍa aṣṭama sargaḥ(8)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: