Sundarakanda Sarga (Chapter) 6 – sundarakāṇḍa ṣaṣṭhaḥ sargaḥ

sa nikāmaṁ vimānēṣu viṣaṇṇaḥ kāmarūpadhr̥k |
vicacāra punarlaṅkāṁ lāghavēna samanvitaḥ || 1

āsasādā:’tha lakṣmīvānrākṣasēndranivēśanam |
prākārēṇā:’rkavarṇēna bhāsvarēṇā:’bhisaṁvr̥tam || 2

rakṣitaṁ rākṣasairghōraiḥ siṁhairiva mahadvanam |
samīkṣamāṇō bhavanaṁ cakāśē kapikuñjaraḥ || 3

rūpyakōpahitaiścitraiḥ tōraṇairhēmabhūṣitaiḥ |
vicitrābhiśca kakṣyābhirdvāraiśca rucirairvr̥tam || 4

gajāsthitairmahāmātraiḥ śūraiśca vigataśramaiḥ |
upasthitamasaṁhāryairhayaiḥ syandanayāyibhiḥ || 5

siṁhavyāghratanutrāṇairdāntakāñcanarājataiḥ |
ghōṣavadbhirvicitraiśca sadā vicaritaṁ rathaiḥ || 6

bahuratnasamākīrṇaṁ parārthyāsanabhājanam |
mahārathasamāvāsaṁ mahārathamahāsvanam || 7

dr̥śyaiśca paramōdāraistaistaiśca mr̥gapakṣibhiḥ |
vividhairbahusāhasraiḥ paripūrṇaṁ samantataḥ || 8

vinītairantapālaiśca rakṣōbhiśca surakṣitam |
mukhyābhiśca varastrībhiḥ paripūrṇaṁ samantataḥ || 9

muditapramadāratnaṁ rākṣasēndranivēśanam |
varābharaṇasaṁhrādaiḥ samudrasvananisvanam || 10

tadrājaguṇasampannaṁ mukhyaiścāgarucandanaiḥ |
mahājanaiḥ samākīrṇaṁ siṁhairiva mahadvanam || 11

bhērīmr̥daṅgābhirutaṁ śaṅkhaghōṣanināditam |
nityārcitaṁ parvahutaṁ pūjitaṁ rākṣasaiḥ sadā || 12

samudramiva gambhīraṁ samudramiva nissvanam |
mahātmanō mahadvēśma mahāratnaparicchadam |
mahāratnasamākīrṇaṁ dadarśa sa mahākapiḥ || 13

virājamānaṁ vapuṣā gajāśvarathasaṅkulam |
laṅkābharaṇamityēva sō:’manyata mahākapiḥ || 14

cacāra hanumāṁstatra rāvaṇasya samīpataḥ || 15

gr̥hādgr̥haṁ rākṣasānāmudyānāni ca vānaraḥ |
vīkṣamāṇō hyasantrastaḥ prāsādāṁśca cacāra saḥ || 16

avaplutya mahāvēgaḥ prahastasya nivēśanam |
tatō:’nyatpupluvē vēśma mahāpārśvasya vīryavān || 17

atha mēghapratīkāśaṁ kumbhakarṇanivēśanam |
vibhīṣaṇasya ca tadā pupluvē sa mahākapiḥ || 18

mahōdarasya ca gr̥haṁ virūpākṣasya caiva hi |
vidyujjihvasya bhavanaṁ vidyunmālēstathaiva ca |
vajradaṁṣṭrasya ca tathā pupluvē sa mahākapiḥ || 19

śukasya ca mahātējāḥ sāraṇasya ca dhīmataḥ |
tathā cēndrajitō vēśma jagāma hariyūthapaḥ || 20

jambumālēḥ sumālēśca jagāma harisattamaḥ |
raśmikētōśca bhavanaṁ sūryaśatrōstathaiva ca || 21

vajrakāyasya ca tathā pupluvē sa mahākapiḥ |
dhūmrākṣasya ca sampātērbhavanaṁ mārutātmajaḥ || 22

vidyudrūpasya bhīmasya ghanasya vighanasya ca || 23

śukanāsasya vakrasya śaṭhasya vikaṭasya ca |
brahmakarṇasya daṁṣṭrasya rōmaśasya ca rakṣasaḥ || 24

yuddhōnmattasya mattasya dhvajagrīvasya nādinaḥ |
vidyujjihvēndrajihvānāṁ tathā hastimukhasya ca || 25

karālasya piśācasya śōṇitākṣasya caiva hi |
kramamāṇaḥ kramēṇaiva hanumānmārutātmajaḥ || 26

tēṣu tēṣu mahārhēṣu bhavanēṣu mahāyaśāḥ |
tēṣāmr̥ddhimatāmr̥ddhiṁ dadarśa sa mahākapiḥ || 27

sarvēṣāṁ samatikramya bhavanāni samantataḥ |
āsasādātha lakṣmīvān rākṣasēndranivēśanam || 28

rāvaṇasyōpaśāyinyō dadarśa harisattamaḥ |
vicaran hariśārdūlō rākṣasīrvikr̥tēkṣaṇāḥ || 29

śūlamudgarahastāśca śaktitōmaradhāriṇīḥ |
dadarśa vividhāngulmān tasya rakṣaḥ patērgr̥hē || 30

rākṣasāṁśca mahākāyānnānāpraharaṇōdyatān |
raktān śvētān sitāṁścaiva harīṁścāpi mahājavān || 31

kulīnān rūpasampannān gajānparagajārujān |
niṣṭhitān gajaśikṣāyāmairāvatasamānyudhi || 32

nihantr̥̄n parasainyānāṁ gr̥hē tasmin dadarśa saḥ |
kṣarataśca yathā mēghān sravataśca yathā girīn || 33

mēghastanitanirghōṣān durdharṣān samarē paraiḥ || 34

sahasraṁ vāhinīstatra jāmbūnadapariṣkr̥tāḥ |
hēmajālaparicchannāstaruṇādityasannibhāḥ |
dadarśa rākṣasēndrasya rāvaṇasya nivēśanē || 35

śibikā vividhākārāḥ sa kapirmārutātmajaḥ |
latāgr̥hāṇi citrāṇi citraśālāgr̥hāṇi ca || 36

krīḍāgr̥hāṇi cā:’nyāni dāruparvatakānapi |
kāmasya gr̥hakaṁ ramyaṁ divāgr̥hakamēva ca |
dadarśa rākṣasēndrasya rāvaṇasya nivēśanē || 37

sa mandaragiriprakhyaṁ mayūrasthānasaṅkulam |
dhvajayaṣṭibhirākīrṇaṁ dadarśa bhavanōttamam || 38

anēkaratnasaṅkīrṇaṁ nidhijālaṁ samantataḥ |
dhīraniṣṭhitakarmāntaṁ gr̥haṁ bhūtapatēriva || 39

arcirbhiścāpi ratnānāṁ tējasā rāvaṇasya ca |
virarājātha tadvēśma raśmivāniva raśmibhiḥ || 40

jāmbūnadamayānyēva śayanānyāsanāni ca |
bhājanāni ca mukhyāni dadarśa hariyūthapaḥ || 41

madhvāsavakr̥taklēdaṁ maṇibhājanasaṅkulam |
manōramamasambādhaṁ kubērabhavanaṁ yathā || 42

nūpurāṇāṁ ca ghōṣēṇa kāñcīnāṁ ninadēna ca |
mr̥daṅgatalaghōṣaiśca ghōṣavadbhirvināditam || 43

prāsādasaṅghātayutaṁ strīratnaśatasaṅkulam |
savyūḍhakakṣyaṁ hanūmān pravivēśa mahāgr̥ham || 44

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē ṣaṣṭhaḥ sargaḥ || 6

sundarakāṇḍa saptama sargaḥ(7)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: