Sundarakanda Sarga (Chapter) 59 – sundarakāṇḍa ēkōnaṣaṣṭitamaḥ sargaḥ (59)

ētadākhyāya tatsarvaṁ hanumānmārutātmajaḥ |
bhūyaḥ samupacakrāma vacanaṁ vaktumuttaram || 1 ||

saphalō rāghavōdyōgaḥ sugrīvasya ca sambhramaḥ |
śīlamāsādya sītāyā mama ca pravaṇaṁ manaḥ |
āryāyāḥ sadr̥śaṁ śīlaṁ sītāyāḥ plavagarṣabhāḥ || 2 ||

tapasā dhārayēllōkānkruddhō vā nirdahēdapi |
sarvathā:’tipravr̥ddhōsau rāvaṇō rākṣasādhipaḥ |
tasya tāṁ spr̥śatō gātraṁ tapasā na vināśitam || 3 ||

na tadagniśikhā kuryātsaṁspr̥ṣṭā pāṇinā satī |
janakasyātmajā kuryādyatkrōdhakaluṣīkr̥tā || 4 ||

jāmbavatpramukhānsarvānanujñāpya mahāharīn |
asminnēvaṁ-gatē kāryē bhavatāṁ ca nivēditē |
nyāyyaṁ sma saha vaidēhyā draṣṭuṁ tau pārthivātmajau || 5 ||

ahamēkō:’pi paryāptaḥ sarākṣasagaṇāṁ purīm |
tāṁ laṅkāṁ tarasā hantuṁ rāvaṇaṁ ca mahābalam || 6 ||

kiṁ punaḥ sahitō vīrairbalavadbhiḥ kr̥tātmabhiḥ |
kr̥tāstraiḥ plavagaiḥ śūrairbhavadbhirvijayaiṣibhiḥ || 7 ||

ahaṁ tu rāvaṇaṁ yuddhē sasainyaṁ sapurassaram |
sahaputraṁ vadhiṣyāmi sahōdarayutaṁ yudhi || 8 ||

brāhmamaindraṁ ca raudraṁ ca vāyavyaṁ vāruṇaṁ tathā |
yadi śakrajitō:’strāṇi durnirīkṣāṇi samyugē || 9 ||

tānyahaṁ vidhamiṣyāmi nihaniṣyāmi rākṣasān |
bhavatāmabhyanujñātō vikramō mē ruṇaddhi tam || 10 ||

mayā:’tulā visr̥ṣṭā hi śailavr̥ṣṭirnirantarā |
dēvānapi raṇē hanyātkiṁ punastānniśācarān |
[* bhavatāmananujñātō vikramō mē ruṇaddhi mām *] || 11 ||

sāgarōpyatiyādvēlāṁ mandaraḥ pracalēdapi |
na jāmbavantaṁ samarē kampayēdarivāhinī || 12 ||

sarvarākṣasasaṅghānāṁ rākṣasā yē ca pūrvakāḥ |
alamēkō vināśāya vīrō vālisutaḥ kapiḥ || 13 ||

plavagasyōruvēgēna nīlasya ca mahātmanaḥ |
mandarō:’pyavaśīryēta kiṁ punaryudhi rākṣasāḥ || 14 ||

sadēvāsurayakṣēṣu gandharvōragapakṣiṣu |
maindasya pratiyōddhāraṁ śaṁsata dvividasya vā || 15 ||

aśviputrau mahābhāgāvētau plavagasattamau |
ētayōḥ pratiyōddhāraṁ na paśyāmi raṇājirē || 16 ||

pitāmahavarōtsēkātparamaṁ darpamāsthitau |
amr̥taprāśināvētau sarvavānarasattamau || 17 ||

aśvinōrmānanārthaṁ hi sarvalōkapitāmahaḥ |
sarvāvadhyatvamatulamanayōrdattavānpurā || 18 ||

varōtsēkēna muktau ca pramathya mahatīṁ camūm |
surāṇāmamr̥taṁ vīrau pītavantau plavaṅgamau || 19 ||

ētāvēva hi saṅkruddhau savājirathakuñjarām |
laṅkāṁ nāśayituṁ śaktau sarvē tiṣṭhantu vānarāḥ || 20 ||

mayaiva nihatā laṅkā dagdhā bhasmīkr̥tā punaḥ |
rājamārgēṣu sarvatra nāma viśrāvitaṁ mayā || 21 ||

jayatyatibalō rāmō lakṣmaṇaśca mahābalaḥ |
rājā jayati sugrīvō rāghavēṇābhipālitaḥ || 22 ||

ahaṁ kōsalarājasya dāsaḥ pavanasambhavaḥ |
hanumāniti sarvatra nāma viśrāvitaṁ mayā || 23 ||

aśōkavanikāmadhyē rāvaṇasya durātmanaḥ |
adhastācchiṁśupāvr̥kṣē sādhvī karuṇamāsthitā || 24 ||

rākṣasībhiḥ parivr̥tā śōkasantāpakarśitā |
mēghalēkhāparivr̥tā candralēkhēva niṣprabhā || 25 ||

acintayantī vaidēhī rāvaṇaṁ baladarpitam |
pativratā ca suśrōṇī avaṣṭabdhā ca jānakī || 26 ||

anuraktā hi vaidēhī rāmaṁ sarvātmanā śubhā |
ananyacittā rāmē ca paulōmīva purandarē || 27 ||

tadēkavāsaḥ saṁvītā rajōdhvastā tathaiva ca |
śōkasantāpadīnāṅgī sītā bhartr̥hitē ratā || 28 ||

sā mayā rākṣasīmadhyē tarjyamānā muhurmuhuḥ |
rākṣasībhirvirūpābhirdr̥ṣṭā hi pramadāvanē || 29 ||

ēkavēṇīdharā dīnā bhartr̥cintāparāyaṇā |
adhaḥ śayyā vivarṇāṅgī padminīva himāgamē || 30 ||

rāvaṇādvinivr̥ttārthā martavyakr̥taniścayā |
kathañcinmr̥gaśābākṣī viśvāsamupapāditā || 31 ||

tataḥ sambhāṣitā caiva sarvamarthaṁ ca darśitā |
rāmasugrīvasakhyaṁ ca śrutvā prītimupāgatā || 32 ||

niyataḥ samudācārō bhaktirbhartari cōttamā |
yanna hanti daśagrīvaṁ sa mahātmā kr̥tāgasam |
nimittamātraṁ rāmastu vadhē tasya bhaviṣyati || 33 ||

sā prakr̥tyaiva tanvaṅgī tadviyōgācca karśitā |
pratipatpāṭhaśīlasya vidyēva tanutāṁ gatā || 34 ||

ēvamāstē mahābhāgā sītā śōkaparāyaṇā |
yadatra pratikartavyaṁ tatsarvamupapadyatām || 35 ||

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē ēkōnaṣaṣṭitamaḥ sargaḥ || 59

sundarakāṇḍa ṣaṣṭitamaḥ sargaḥ (60)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: