Sundarakanda Sarga (Chapter) 34 – sundarakāṇḍa catustriṁśaḥ sargaḥ (34)

tasyāstadvacanaṁ śrutvā hanumānhariyūthapaḥ |
duḥkhādduḥkhābhibhūtāyāḥ sāntvamuttaramabravīt || 1 ||

ahaṁ rāmasya sandēśāddēvi dūtastavāgataḥ |
vaidēhi kuśalī rāmastvāṁ ca kauśalamabravīt || 2 ||

yō brāhmamastraṁ vēdāṁśca vēda vēdavidāṁ varaḥ |
sa tvāṁ dāśarathī rāmō dēvi kauśalamabravīt || 3 ||

lakṣmaṇaśca mahātējā bhartustē:’nucaraḥ priyaḥ |
kr̥tavān śōkasantaptaḥ śirasā tē:’bhivādanam || 4 ||

sā tayōḥ kuśalaṁ dēvī niśamya narasiṁhayōḥ |
prītisaṁhr̥ṣṭasarvāṅgī hanumantamathābravīt || 5 ||

kalyāṇī bata gāthēyaṁ laukikī pratibhāti mā |
ēti jīvantamānandō naraṁ varṣaśatādapi || 6 ||

tayā samāgatē tasminprītirutpāditā:’dbhutā |
parasparēṇa cālāpaṁ viśvastau tau pracakratuḥ || 7 ||

tasyāstadvacanaṁ śrutvā hanumānhariyūthapaḥ |
sītāyāḥ śōkadīnāyāḥ samīpamupacakramē || 8 ||

yathā yathā samīpaṁ sa hanumānupasarpati |
tathā tathā rāvaṇaṁ sā taṁ sītā pariśaṅkatē || 9 ||

ahō dhigduṣkr̥tamidaṁ kathitaṁ hi yadasya mē |
rūpāntaramupāgamya sa ēvāyaṁ hi rāvaṇaḥ || 10 ||

tāmaśōkasya śākhāṁ sā vimuktvā śōkakarśitā |
tasyāmēvānavadyāṅgī dharaṇyāṁ samupāviśat || 11 ||

hanumānapi duḥkhārtāṁ tāṁ dr̥ṣṭvā bhayamōhitām |
avandata mahābāhustatastāṁ janakātmajām |
sā cainaṁ bhayavitrastā bhūyō naivābhyudaikṣata || 12 ||

taṁ dr̥ṣṭvā vandamānaṁ tu sītā śaśinibhānanā |
abravīddīrghamucchvasya vānaraṁ madhurasvarā || 13 ||

māyāṁ praviṣṭō māyāvī yadi tvaṁ rāvaṇaḥ svayam |
utpādayasi mē bhūyaḥ santāpaṁ tanna śōbhanam || 14 ||

svaṁ parityajya rūpaṁ yaḥ parivrājakarūpadhr̥t |
janasthānē mayā dr̥ṣṭastvaṁ sa ēvāsi rāvaṇaḥ || 15 ||

upavāsakr̥śāṁ dīnāṁ kāmarūpa niśācara |
santāpayasi māṁ bhūyaḥ santaptāṁ tanna śōbhanam || 16 ||

athavā naitadēvaṁ hi yanmayā pariśaṅkitam |
manasō hi mama prītirutpannā tava darśanāt || 17 ||

yadi rāmasya dūtastvamāgatō bhadramastu tē |
pr̥cchāmi tvāṁ hariśrēṣṭha priyā rāmakathā hi mē || 18 ||

guṇānrāmasya kathaya priyasya mama vānara |
cittaṁ harasi mē saumya nadīkūlaṁ yathā rayaḥ || 19 ||

ahō svapnasya sukhatā yā:’hamēvaṁ cirāhr̥tā |
prēṣitaṁ nāma paśyāmi rāghavēṇa vanaukasam || 20 ||

svapnē:’pi yadyahaṁ vīraṁ rāghavaṁ sahalakṣmaṇam |
paśyēyaṁ nāvasīdēyaṁ svapnō:’pi mama matsarī || 21 ||

nāhaṁ svapnamimaṁ manyē svapnē dr̥ṣṭvā hi vānaram |
na śakyō:’bhyudayaḥ prāptuṁ prāptaścābhyudayō mama || 22 ||

kiṁ-nu syāccittamōhō:’yaṁ bhavēdvātagatistviyam |
unmādajō vikārō vā syādiyaṁ mr̥gatr̥ṣṇikā || 23 ||

athavā nāyamunmādō mōhō:’pyunmādalakṣaṇaḥ |
sambudhyē cāhamātmānamimaṁ cāpi vanaukasam || 24 ||

ityēvaṁ bahudhā sītā sampradhārya balābalam |
rakṣasāṁ kāmarūpatvānmēnē taṁ rākṣasādhipam || 25 ||

ētāṁ buddhiṁ tadā kr̥tvā sītā sā tanumadhyamā |
na prativyājahārātha vānaraṁ janakātmajā || 26 ||

sītāyāścintitaṁ buddhvā hanumānmārutātmajaḥ |
śrōtrānukūlairvacanaistadā tāṁ sampraharṣayat || 27 ||

āditya iva tējasvī lōkakāntaḥ śaśī yathā |
rājā sarvasya lōkasya dēvō vaiśravaṇō yathā || 28 ||

vikramēṇōpapannaśca yathā viṣṇurmahāyaśāḥ |
satyavādī madhuravāgdēvō vācaspatiryathā || 29 ||

rūpavānsubhagaḥ śrīmānkandarpa iva mūrtimān |
sthānakrōdhaḥ prahartā ca śrēṣṭhō lōkē mahārathaḥ || 30 ||

bāhucchāyāmavaṣṭabdhō yasya lōkō mahātmanaḥ || 31 ||

apakr̥ṣyāśramapadānmr̥garūpēṇa rāghavam |
śūnyē yēnāpanītā:’si tasya drakṣyasi yatphalam || 32 ||

na cirādrāvaṇaṁ saṅkhyē yō vadhiṣyati vīryavān |
rōṣapramuktairiṣubhirjvaladbhiriva pāvakaiḥ |
tēnāhaṁ prēṣitō dūtastvatsakāśamihāgataḥ || 33 ||

tvadviyōgēna duḥkhārtaḥ sa tvāṁ kauśalamabravīt || 34 ||

lakṣmaṇaśca mahātējāḥ sumitrānandavardhanaḥ |
abhivādya mahābāhuḥ sa tvāṁ kauśalamabravīt || 35 ||

rāmasya ca sakhā dēvi sugrīvō nāma vānaraḥ |
rājā vānaramukhyānāṁ sa tvāṁ kauśalamabravīt || 36 ||

nityaṁ smarati rāmastvāṁ sasugrīvaḥ salakṣmaṇaḥ || 37 ||

diṣṭyā jīvasi vaidēhi rākṣasīvaśamāgatā |
na cirāddrakṣyasē rāmaṁ lakṣmaṇaṁ ca mahābalam |
madhyē vānarakōṭīnāṁ sugrīvaṁ cāmitaujasam || 38 ||

ahaṁ sugrīvasacivō hanumānnāma vānaraḥ |
praviṣṭō nagarīṁ laṅkāṁ laṅghayitvā mahōdadhim || 39 ||

kr̥tvā mūrdhni padanyāsaṁ rāvaṇasya durātmanaḥ |
tvāṁ draṣṭumupayātō:’haṁ samāśritya parākramam || 40 ||

nāhamasmi tathā dēvi yathā māmavagacchasi |
viśaṅkā tyajyatāmēṣā śraddhatsva vadatō mama || 41 ||

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē catustriṁśaḥ sargaḥ || 34

sundarakāṇḍa pañcatriṁśaḥ sargaḥ (35)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: