Sundarakanda Sarga (Chapter) 10 – sundarakāṇḍa daśamaḥ sargaḥ

tatra divyōpamaṁ mukhyaṁ sphāṭikaṁ ratnabhūṣitam |
avēkṣamāṇō hanūmān dadarśa śayanāsanam || 1

dāntakāñcanacitrāṅgairvaiḍūryaiśca varāsanaiḥ |
mahārhastaraṇōpētairupapannaṁ mahādhanaiḥ || 2

tasya caikatamē dēśē sō:’gryamālāvibhūṣitam |
dadarśa pāṇḍuracchatraṁ tārādhipatisannibham || 3

jātarūpaparikṣiptaṁ citrabhānusamaprabham |
aśōkamālāvitataṁ dadarśa paramāsanam || 4

vālavyajanahastābhirvījyamānaṁ samantataḥ |
gandhaiśca vividhairjuṣṭaṁ varadhūpēna dhūpitam || 5

paramāstaraṇāstīrṇamāvikājinasaṁvr̥tam |
dāmabhirvaramālyānāṁ samantādupaśōbhitam || 6

tasmin jīmūtasaṅkāśaṁ pradīptōttamakuṇḍalam |
lōhitākṣaṁ mahābāhuṁ mahārajatavāsasam || 7

lōhitēnā:’nuliptāṅgaṁ candanēna sugandhinā |
sandhyāraktamivākāśē tōyadaṁ sataṭidgaṇam || 8

vr̥tamābharaṇairdivyaiḥ surūpaṁ kāmarūpiṇam |
savr̥kṣavanagulmāḍhyaṁ prasuptamiva mandaram || 9

krīḍitvōparataṁ rātrau varābharaṇabhūṣitam |
priyaṁ rākṣasakanyānāṁ rākṣasānāṁ sukhāvaham || 10

pītvā:’pyuparataṁ cāpi dadarśa sa mahākapiḥ |
bhāsvarē śayanē vīraṁ prasuptaṁ rākṣasādhipam || 11

niśśvasantaṁ yathā nāgaṁ rāvaṇaṁ vānararṣabhaḥ |
āsādya paramōdvignaḥ sō:’pāsarpatsubhītavat || 12

athārōhaṇamāsādya vēdikāntaramāśritaḥ |
suptaṁ rākṣasaśārdūlaṁ prēkṣatēsma mahākapiḥ || 13

śuśubhē rākṣasēndrasya svapataḥ śayanōttamam |
gandhahastini saṁviṣṭē yathā prasravaṇaṁ mahat || 14

kāñcanāṅgadanaddhau ca dadarśa sa mahātmanaḥ |
vikṣiptau rākṣasēndrasya bhujāvindradhvajōpamau || 15

airāvataviṣāṇāgrairāpīḍanakr̥tavraṇau |
vajrōllikhitapīnāṁsau viṣṇucakraparikṣatau || 16

pīnau samasujātāṁsau saṅgatau balasamyutau |
sulakṣaṇanakhāṅguṣṭhau svaṅgulītalalakṣitau || 17

saṁhatau parighākārau vr̥ttau karikarōpamau |
vikṣiptau śayanē śubhrē pañcaśīrṣāvivōragau || 18

śaśakṣatajakalpēna suśītēna sugandhinā |
candanēna parārthyēna svanuliptau svalaṅkr̥tau || 19

uttamastrīvimr̥ditau gandhōttamaniṣēvitau |
yakṣapannagagandharvadēvadānavarāviṇau || 20

dadarśa sa kapistasya bāhū śayanasaṁsthitau |
mandarasyāntarē suptau mahāhī ruṣitāviva || 21

tābhyāṁ sa paripūrṇābhyāṁ bhujābhyāṁ rākṣasēśvaraḥ |
śuśubhē:’calasaṅkāśaḥ śr̥ṅgābhyāmiva mandaraḥ || 22

cūtapunnāgasurabhirvakulōttamasamyutaḥ |
mr̥ṣṭānnarasasamyuktaḥ pānagandhapurassaraḥ || 23

tasya rākṣasasiṁhasya niścakrāma mahāmukhāt |
śayānasya viniśśvāsaḥ pūrayanniva tadgr̥ham || 24

muktāmaṇivicitrēṇa kāñcanēna virājitam |
mukuṭēnāpavr̥ttēna kuṇḍalōjjvalitānanam || 25

raktacandanadigdhēna tathā hārēṇa śōbhinā |
pīnāyataviśālēna vakṣasābhivirājitam || 26

pāṇḍarēṇāpaviddhēna kṣaumēṇa kṣatajēkṣaṇam |
mahārhēṇa susaṁvītaṁ pītēnōttamavāsasā || 27

māṣarāśi pratīkāśaṁ niśśvasantaṁ bhujaṅgavat |
gāṅgē mahati tōyāntē prasuptamiva kuñjaram || 28

caturbhiḥ kāñcanairdīpairdīpyamānacaturdiśam |
prakāśīkr̥tasarvāṅgaṁ mēghaṁ vidyudgaṇairiva || 29

pādamūlagatāścāpi dadarśa sumahātmanaḥ |
patnīḥ sa priyabhāryasya tasya rakṣaḥpatērgr̥hē || 30

śaśiprakāśavadanāścārukuṇḍalabhūṣitāḥ |
amlānamālyābharaṇā dadarśa hariyūthapaḥ || 31

nr̥ttavāditrakuśalā rākṣasēndrabhujāṅkagāḥ |
varābharaṇadhāriṇyō niṣaṇṇā dadr̥śē hariḥ || 32

vajravaiḍūryagarbhāṇi śravaṇāntēṣu yōṣitām |
dadarśa tāpanīyāni kuṇḍalānyaṅgadāni ca || 33

tāsāṁ candrōpamairvaktraiḥ śubhairlalitakuṇḍalaiḥ |
virarāja vimānaṁ tannabhastārāgaṇairiva || 34

madavyāyāmakhinnāstā rākṣasēndrasya yōṣitaḥ |
tēṣu tēṣvavakāśēṣu prasuptāstanumadhyamāḥ || 35

aṅgahāraistathaivānyā kōmalairnr̥ttaśālinī |
vinyastaśubhasarvāṅgī prasuptā varavarṇinī || 36

kācidvīṇāṁ pariṣvajya prasuptā samprakāśatē |
mahānadīprakīrṇēva nalinī pōtamāśritā || 37

anyā kakṣagatēnaiva maḍḍukēnāsitēkṣaṇā |
prasuptā bhāminī bhāti bālaputrēva vatsalā || 38

paṭahaṁ cārusarvāṅgī pīḍya śētē śubhastanī |
cirasya ramaṇaṁ labdhvā pariṣvajyēva bhāminī || 39

kācidvaṁśaṁ pariṣvajya suptā kamalalōcanā |
rahaḥ priyatamaṁ gr̥hya sakāmēva ca kāminī || 40

vipañcīṁ parigr̥hyānyā niyatā nr̥ttaśālinī |
nidrāvaśamanuprāptā sahakāntēva bhāminī || 41

anyā kanakasaṅkāśairmr̥dupīnairmanōramaiḥ |
mr̥daṅgaṁ paripīḍyāṅgaiḥ prasuptā mattalōcanā || 42

bhujapārśvāntarasthēna kakṣagēna kr̥śōdarī |
paṇavēna sahānindyā suptā madakr̥taśramā || 43

ḍiṇḍimaṁ parigr̥hyānyā tathaivāsaktaḍiṇḍimā |
prasuptā taruṇaṁ vatsamupagūhyēva bhāminī || 44

kācidāḍambaraṁ nārī bhujasamyōgapīḍitam |
kr̥tvā kamalapatrākṣī prasuptā madamōhitā || 45

kalaśīmapaviddhyānyā prasuptā bhāti bhāminī |
vasantē puṣpaśabalā mālēva parimārjitā || 46

pāṇibhyāṁ ca kucau kācitsuvarṇakalaśōpamau |
upagūhyābalā suptā nidrābalaparājitā || 47

anyā kamalapatrākṣī pūrṇēndu sadr̥śānanā |
anyāmāliṅgya suśrōṇīṁ prasuptā madavihvalā || 48

ātōdyāni vicitrāṇi pariṣvajya varastriyaḥ |
nipīḍya ca kucaiḥ suptāḥ kāminyaḥ kāmukāniva || 49

tāsāmēkāntavinyastē śayānāṁ śayanē śubhē |
dadarśa rūpasampannāmaparāṁ sa kapiḥ striyam || 50

muktāmaṇisamāyuktairbhūṣaṇaiḥ suvibhūṣitām |
vibhūṣayantīmiva tatsvaśriyā bhavanōttamam || 51

gaurīṁ kanakavarṇāṅgīmiṣṭāmantaḥpurēśvarīm |
kapirmandōdarīṁ tatra śayānāṁ cārurūpiṇīm || 52

sa tāṁ dr̥ṣṭvā mahābāhurbhūṣitāṁ mārutātmajaḥ |
tarkayāmāsa sītēti rūpayauvanasampadā || 53

harṣēṇa mahatā yuktō nananda hariyūthapaḥ || 54
[* dr̥ṣṭā sītēti hr̥ṣṭō:’bhūddīnaścāritradarśanāt | *]

āsphōṭayāmāsa cucumba pucchaṁ
nananda cikrīḍa jagau jagāma |
stambhānarōhannipapāta bhūmau
nidarśayan svāṁ prakr̥tiṁ kapīnām || 55

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē sundarakāṇḍē daśamaḥ sargaḥ || 10

sundarakāṇḍa ēkādaśa sargaḥ(11)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: