Kakaradi Sri Kali Sahasranamavali – kakārādi śrī kālī sahasranāmāvalī


ōṁ krīṁ kālyai namaḥ |
ōṁ krūṁ karālyai namaḥ |
ōṁ kalyāṇyai namaḥ |
ōṁ kamalāyai namaḥ |
ōṁ kalāyai namaḥ |
ōṁ kalāvatyai namaḥ |
ōṁ kalāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ kalāpūjyāyai namaḥ |
ōṁ kalātmikāyai namaḥ |
ōṁ kalādr̥ṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kalāpuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kalāmastāyai namaḥ |
ōṁ kalākarāyai namaḥ |
ōṁ kalākōṭisamābhāsāyai namaḥ |
ōṁ kalākōṭiprapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kalākarmāyai namaḥ |
ōṁ kalādhārāyai namaḥ |
ōṁ kalāpārāyai namaḥ |
ōṁ kalāgamāyai namaḥ |
ōṁ kalādhārāyai namaḥ | 20

ōṁ kamalinyai namaḥ |
ōṁ kakārāyai namaḥ |
ōṁ karuṇāyai namaḥ |
ōṁ kavyai namaḥ |
ōṁ kakāravarṇasarvāṅgyai namaḥ |
ōṁ kalākōṭiprabhūṣitāyai namaḥ |
ōṁ kakārakōṭiguṇitāyai namaḥ |
ōṁ kakārakōṭibhūṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ kakāravarṇahr̥dayāyai namaḥ |
ōṁ kakāramanumaṇḍitāyai namaḥ |
ōṁ kakāravarṇanilayāyai namaḥ |
ōṁ kakaśabdaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kakāravarṇamukuṭāyai namaḥ |
ōṁ kakāravarṇabhūṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ kakāravarṇarūpāyai namaḥ |
ōṁ kākaśabdaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kavīrāsphālanaratāyai namaḥ |
ōṁ kamalākarapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kamalākaranāthāyai namaḥ |
ōṁ kamalākararūpadhr̥ṣē namaḥ | 40

ōṁ kamalākarasiddhisthāyai namaḥ |
ōṁ kamalākarapāradāyai namaḥ |
ōṁ kamalākaramadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ kamalākaratōṣitāyai namaḥ |
ōṁ kathaṅkāraparālāpāyai namaḥ |
ōṁ kathaṅkāraparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kathaṅkārapadāntasthāyai namaḥ |
ōṁ kathaṅkārapadārthabhuvē namaḥ |
ōṁ kamalākṣyai namaḥ |
ōṁ kamalajāyai namaḥ |
ōṁ kamalākṣaprapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kamalākṣavarōdyuktāyai namaḥ |
ōṁ kakārāyai namaḥ |
ōṁ karburākṣarāyai namaḥ |
ōṁ karatārāyai namaḥ |
ōṁ karacchinnāyai namaḥ |
ōṁ karaśyāmāyai namaḥ |
ōṁ karārṇavāyai namaḥ |
ōṁ karapūjyāyai namaḥ |
ōṁ kararatāyai namaḥ | 60

ōṁ karadāyai namaḥ |
ōṁ karapūjitāyai namaḥ |
ōṁ karatōyāyai namaḥ |
ōṁ karāmarṣāyai namaḥ |
ōṁ karmanāśāyai namaḥ |
ōṁ karapriyāyai namaḥ |
ōṁ karaprāṇāyai namaḥ |
ōṁ karakajāyai namaḥ |
ōṁ karakāyai namaḥ |
ōṁ karakāntarāyai namaḥ |
ōṁ karakācalarūpāyai namaḥ |
ōṁ karakācalaśōbhinyai namaḥ |
ōṁ karakācalaputryai namaḥ |
ōṁ karakācalatōṣitāyai namaḥ |
ōṁ karakācalagēhasthāyai namaḥ |
ōṁ karakācalarakṣiṇyai namaḥ |
ōṁ karakācalasammānyāyai namaḥ |
ōṁ karakācalakāriṇyai namaḥ |
ōṁ karakācalavarṣāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ karakācalarañjitāyai namaḥ | 80

ōṁ karakācalakāntārāyai namaḥ |
ōṁ karakācalamālinyai namaḥ |
ōṁ karakācalabhōjyāyai namaḥ |
ōṁ karakācalarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ karāmalakasaṁsthāyai namaḥ |
ōṁ karāmalakasiddhidāyai namaḥ |
ōṁ karāmalakasampūjyāyai namaḥ |
ōṁ karāmalakatāriṇyai namaḥ |
ōṁ karāmalakakālyai namaḥ |
ōṁ karāmalakarōcinyai namaḥ |
ōṁ karāmalakamātrē namaḥ |
ōṁ karāmalakasēvinyai namaḥ |
ōṁ karāmalakabaddhyēyāyai namaḥ |
ōṁ karāmalakadāyinyai namaḥ |
ōṁ kañjanētrāyai namaḥ |
ōṁ kañjagatyai namaḥ |
ōṁ kañjasthāyai namaḥ |
ōṁ kañjadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kañjamālāpriyakaryai namaḥ |
ōṁ kañjarūpāyai namaḥ | 100

ōṁ kañjajāyai namaḥ |
ōṁ kañjajātyai namaḥ |
ōṁ kañjagatyai namaḥ |
ōṁ kañjahōmaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kañjamaṇḍalamadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ kañjābharaṇabhūṣitāyai namaḥ |
ōṁ kañjasammānaniratāyai namaḥ |
ōṁ kañjōtpattiparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kañjarāśisamākārāyai namaḥ |
ōṁ kañjāraṇyanivāsinyai namaḥ |
ōṁ karañjavr̥kṣamadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ karañjavr̥kṣavāsinyai namaḥ |
ōṁ karañjaphalabhūṣāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ karañjavanavāsinyai namaḥ |
ōṁ karañjamālābharaṇāyai namaḥ |
ōṁ karavālaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ karavālaprahr̥ṣṭātmanē namaḥ |
ōṁ karavālapriyāgatyai namaḥ |
ōṁ karavālapriyākanthāyai namaḥ |
ōṁ karavālavihāriṇyai namaḥ | 120

ōṁ karavālamayyai namaḥ |
ōṁ karmāyai namaḥ |
ōṁ karavālapriyaṅkaryai namaḥ |
ōṁ kabandhamālābharaṇāyai namaḥ |
ōṁ kabandharāśimadhyagāyai namaḥ |
ōṁ kabandhakūṭasaṁsthānāyai namaḥ |
ōṁ kabandhānantabhūṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ kabandhanādasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kabandhāsanadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kabandhagr̥hamadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ kabandhavanavāsinyai namaḥ |
ōṁ kabandhakāñcīkaraṇyai namaḥ |
ōṁ kabandharāśibhūṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ kabandhamālājayadāyai namaḥ |
ōṁ kabandhadēhavāsinyai namaḥ |
ōṁ kabandhāsanamānyāyai namaḥ |
ōṁ kapālamālyadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kapālamālāmadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ kapālavratatōṣitāyai namaḥ |
ōṁ kapāladīpasantuṣṭāyai namaḥ | 140

ōṁ kapāladīparūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kapāladīpavaradāyai namaḥ |
ōṁ kapālakajjalasthitāyai namaḥ |
ōṁ kapālamālājayadāyai namaḥ |
ōṁ kapālajapatōṣiṇyai namaḥ |
ōṁ kapālasiddhisaṁhr̥ṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kapālabhōjanōdyatāyai namaḥ |
ōṁ kapālavratasaṁsthānāyai namaḥ |
ōṁ kapālakamalālayāyai namaḥ |
ōṁ kavitvāmr̥tasārāyai namaḥ |
ōṁ kavitvāmr̥tasāgarāyai namaḥ |
ōṁ kavitvasiddhisaṁhr̥ṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kavitvādānakāriṇyai namaḥ |
ōṁ kavipūjyāyai namaḥ |
ōṁ kavigatyai namaḥ |
ōṁ kavirūpāyai namaḥ |
ōṁ kavipriyāyai namaḥ |
ōṁ kavibrahmānandarūpāyai namaḥ |
ōṁ kavitvavratatōṣitāyai namaḥ |
ōṁ kavimānasasaṁsthānāyai namaḥ | 160

ōṁ kavivāñchāprapūraṇyai namaḥ |
ōṁ kavikaṇṭhasthitāyai namaḥ |
ōṁ kaṁ hrīṁ kaṁ kaṁ kaṁ kavipūrtidāyai namaḥ |
ōṁ kajjalāyai namaḥ |
ōṁ kajjalādānamānasāyai namaḥ |
ōṁ kajjalapriyāyai namaḥ |
ōṁ kapālakajjalasamāyai namaḥ |
ōṁ kajjalēśaprapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kajjalārṇavamadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ kajjalānandarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kajjalapriyasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kajjalapriyatōṣiṇyai namaḥ |
ōṁ kapālamālābharaṇāyai namaḥ |
ōṁ kapālakarabhūṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ kapālakarabhūṣāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ kapālacakramaṇḍitāyai namaḥ |
ōṁ kapālakōṭinilayāyai namaḥ |
ōṁ kapāladurgakāriṇyai namaḥ |
ōṁ kapālagirisaṁsthānāyai namaḥ |
ōṁ kapālacakravāsinyai namaḥ | 180

ōṁ kapālapātrasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kapālārghyaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kapālārghyapriyaprāṇāyai namaḥ |
ōṁ kapālārghyavarapradāyai namaḥ |
ōṁ kapālacakrarūpāyai namaḥ |
ōṁ kapālarūpamātragāyai namaḥ |
ōṁ kadalyai namaḥ |
ōṁ kadalīrūpāyai namaḥ |
ōṁ kadalīvanavāsinyai namaḥ |
ōṁ kadalīpuṣpasamprītāyai namaḥ |
ōṁ kadalīphalamānasāyai namaḥ |
ōṁ kadalīhōmasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kadalīdarśanōdyatāyai namaḥ |
ōṁ kadalīgarbhamadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ kadalīvanasundaryai namaḥ |
ōṁ kadambapuṣpanilayāyai namaḥ |
ōṁ kadambavanamadhyagāyai namaḥ |
ōṁ kadambakusumāmōdāyai namaḥ |
ōṁ kadambavanatōṣiṇyai namaḥ |
ōṁ kadambapuṣpasampūjyāyai namaḥ | 200

ōṁ kadambapuṣpahōmadāyai namaḥ |
ōṁ kadambapuṣpamadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ kadambaphalabhōjinyai namaḥ |
ōṁ kadambakānanāntaḥsthāyai namaḥ |
ōṁ kadambācalavāsinyai namaḥ |
ōṁ kakṣapāyai namaḥ |
ōṁ kakṣapārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kakṣapāsanasaṁsthitāyai namaḥ |
ōṁ karṇapūrāyai namaḥ |
ōṁ karṇanāsāyai namaḥ |
ōṁ karṇāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ kālabhairavyai namaḥ |
ōṁ kalaprītāyai namaḥ |
ōṁ kalahadāyai namaḥ |
ōṁ kalahāyai namaḥ |
ōṁ kalahāturāyai namaḥ |
ōṁ karṇayakṣyai namaḥ |
ōṁ karṇavārtākathinyai namaḥ |
ōṁ karṇasundaryai namaḥ |
ōṁ karṇapiśācinyai namaḥ | 220

ōṁ karṇamañjaryai namaḥ |
ōṁ kavikakṣadāyai namaḥ |
ōṁ kavikakṣavirūpāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ kavikakṣasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kastūrīmr̥gasaṁsthānāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīmr̥garūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kastūrīmr̥gasantōṣāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīmr̥gamadhyagāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīrasanīlāṅgyai namaḥ |
ōṁ kastūrīgandhatōṣitāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīpūjakaprāṇāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīpūjakapriyāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīprēmasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīprāṇadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kastūrīpūjakānandāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīgandharūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kastūrīmālikārūpāyai namaḥ |
ōṁ kastūrībhōjanapriyāyai namaḥ |
ōṁ kastūrītilakānandāyai namaḥ |
ōṁ kastūrītilakapriyāyai namaḥ | 240

ōṁ kastūrīhōmasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kastūrītarpaṇōdyatāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīmārjanōdyuktāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīcakrapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīpuṣpasampūjyāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīcarvaṇōdyatāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīgarbhamadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīvastradhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kastūrikāmōdaratāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīvanavāsinyai namaḥ |
ōṁ kastūrīvanasaṁrakṣāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīprēmadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kastūrīśaktinilayāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīśaktikuṇḍagāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīkuṇḍasaṁsnātāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīkuṇḍamajjanāyai namaḥ |
ōṁ kastūrījīvasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kastūrījīvadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kastūrīparamāmōdāyai namaḥ |
ōṁ kastūrījīvanakṣamāyai namaḥ | 260

ōṁ kastūrījātibhāvasthāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīgandhacumbanāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīgandhasaṁśōbhāvirājitakapālabhuvē namaḥ |
ōṁ kastūrīmadanāntaḥsthāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīmadaharṣadāyai namaḥ |
ōṁ kastūryai namaḥ |
ōṁ kavitānāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīgr̥hamadhyagāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīsparśakaprāṇāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīnindakāntakāyai namaḥ |
ōṁ kastūryāmōdarasikāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīkrīḍanōdyatāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīdānaniratāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīvaradāyinyai namaḥ |
ōṁ kastūrīsthāpanāsaktāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīsthānarañjinyai namaḥ |
ōṁ kastūrīkuśalaprāṇāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīstutivanditāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīvandakārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kastūrīsthānavāsinyai namaḥ | 280

ōṁ kaharūpāyai namaḥ |
ōṁ kahāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ kahānandāyai namaḥ |
ōṁ kahātmabhuvē namaḥ |
ōṁ kahapūjyāyai namaḥ |
ōṁ kahātyākhyāyai namaḥ |
ōṁ kahahēyāyai namaḥ |
ōṁ kahātmikāyai namaḥ |
ōṁ kahamālāyai namaḥ |
ōṁ kaṇṭhabhūṣāyai namaḥ |
ōṁ kahamantrajapōdyatāyai namaḥ |
ōṁ kahanāmasmr̥tiparāyai namaḥ |
ōṁ kahanāmaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kahapārāyaṇaratāyai namaḥ |
ōṁ kahadēvyai namaḥ |
ōṁ kahēśvaryai namaḥ |
ōṁ kahahētavē namaḥ |
ōṁ kahānandāyai namaḥ |
ōṁ kahanādaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kahamātrē namaḥ | 300

ōṁ kahāntaḥsthāyai namaḥ |
ōṁ kahamantrāyai namaḥ |
ōṁ kahēśvaryai namaḥ |
ōṁ kahagēyāyai namaḥ |
ōṁ kahārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kahadhyānaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kahatantrāyai namaḥ |
ōṁ kahakahāyai namaḥ |
ōṁ kahacaryāparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kahācārāyai namaḥ |
ōṁ kahagatyai namaḥ |
ōṁ kahatāṇḍavakāriṇyai namaḥ |
ōṁ kahāraṇyāyai namaḥ |
ōṁ kaharatyai namaḥ |
ōṁ kahaśaktiparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kaharājyanatāyai namaḥ |
ōṁ karmasākṣiṇyai namaḥ |
ōṁ karmasundaryai namaḥ |
ōṁ karmavidyāyai namaḥ |
ōṁ karmagatyai namaḥ | 320

ōṁ karmatantraparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ karmamātrāyai namaḥ |
ōṁ karmagātrāyai namaḥ |
ōṁ karmadharmaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ karmarēkhānāśakartryai namaḥ |
ōṁ karmarēkhāvinōdinyai namaḥ |
ōṁ karmarēkhāmōhakaryai namaḥ |
ōṁ karmakīrtiparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ karmavidyāyai namaḥ |
ōṁ karmasārāyai namaḥ |
ōṁ karmādhārāyai namaḥ |
ōṁ karmabhuvē namaḥ |
ōṁ karmakāryai namaḥ |
ōṁ karmahāryai namaḥ |
ōṁ karmakautukasundaryai namaḥ |
ōṁ karmakālyai namaḥ |
ōṁ karmatārāyai namaḥ |
ōṁ karmacchinnāyai namaḥ |
ōṁ karmadāyai namaḥ |
ōṁ karmacāṇḍālinyai namaḥ | 340

ōṁ karmavēdamātrē namaḥ |
ōṁ karmabhuvē namaḥ |
ōṁ karmakāṇḍaratānantāyai namaḥ |
ōṁ karmakāṇḍānumānitāyai namaḥ |
ōṁ karmakāṇḍaparīṇāhāyai namaḥ |
ōṁ kamaṭhyai namaḥ |
ōṁ kamaṭhākr̥tyai namaḥ |
ōṁ kamaṭhārādhyahr̥dayāyai namaḥ |
ōṁ kamaṭhākaṇṭhasundaryai namaḥ |
ōṁ kamaṭhāsanasaṁsēvyāyai namaḥ |
ōṁ kamaṭhyai namaḥ |
ōṁ karmatatparāyai namaḥ |
ōṁ karuṇākarakāntāyai namaḥ |
ōṁ karuṇākaravanditāyai namaḥ |
ōṁ kaṭhōrāyai namaḥ |
ōṁ karamālāyai namaḥ |
ōṁ kaṭhōrakucadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kapardinyai namaḥ |
ōṁ kapaṭinyai namaḥ |
ōṁ kaṭhināyai namaḥ | 360

ōṁ kaṅkabhūṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ karabhōrvai namaḥ |
ōṁ kaṭhinadāyai namaḥ |
ōṁ karabhāyai namaḥ |
ōṁ karabhālayāyai namaḥ |
ōṁ kalabhāṣāmayyai namaḥ |
ōṁ kalpāyai namaḥ |
ōṁ kalpanāyai namaḥ |
ōṁ kalpadāyinyai namaḥ |
ōṁ kamalasthāyai namaḥ |
ōṁ kalāmālāyai namaḥ |
ōṁ kamalāsyāyai namaḥ |
ōṁ kvaṇatprabhāyai namaḥ |
ōṁ kakudminyai namaḥ |
ōṁ kaṣṭavatyai namaḥ |
ōṁ karaṇīyakathārcitāyai namaḥ |
ōṁ kacārcitāyai namaḥ |
ōṁ kacatanvai namaḥ |
ōṁ kacasundaradhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kaṭhōrakucasaṁlagnāyai namaḥ | 380

ōṁ kaṭisūtravirājitāyai namaḥ |
ōṁ karṇabhakṣapriyāyai namaḥ |
ōṁ kandāyai namaḥ |
ōṁ kathāyai namaḥ |
ōṁ kandagatyai namaḥ |
ōṁ kalyai namaḥ |
ōṁ kalighnyai namaḥ |
ōṁ kalidūtyai namaḥ |
ōṁ kavināyakapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kaṇakakṣāniyantryai namaḥ |
ōṁ kaścitkavivarārcitāyai namaḥ |
ōṁ kartryai namaḥ |
ōṁ kartr̥kābhūṣāyai namaḥ |
ōṁ kāriṇyai namaḥ |
ōṁ karṇaśatrupāyai namaḥ |
ōṁ karaṇēśyai namaḥ |
ōṁ karaṇapāyai namaḥ |
ōṁ kalavācāyai namaḥ |
ōṁ kalānidhyai namaḥ |
ōṁ kalanāyai namaḥ | 400

ōṁ kalanādhārāyai namaḥ |
ōṁ kārikāyai namaḥ |
ōṁ karakāyai namaḥ |
ōṁ karāyai namaḥ |
ōṁ kalagēyāyai namaḥ |
ōṁ karkarāśyai namaḥ |
ōṁ karkarāśiprapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kanyārāśyai namaḥ |
ōṁ kanyakāyai namaḥ |
ōṁ kanyakāpriyabhāṣiṇyai namaḥ |
ōṁ kanyakādānasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kanyakādānatōṣiṇyai namaḥ |
ōṁ kanyādānakarānandāyai namaḥ |
ōṁ kanyādānagrahēṣṭadāyai namaḥ |
ōṁ karṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ kakṣadahanāyai namaḥ |
ōṁ kāmitāyai namaḥ |
ōṁ kamalāsanāyai namaḥ |
ōṁ karamālānandakartryai namaḥ |
ōṁ karamālāpratōṣitāyai namaḥ | 420

ōṁ karamālāśayānandāyai namaḥ |
ōṁ karamālāsamāgamāyai namaḥ |
ōṁ karamālāsiddhidātryai namaḥ |
ōṁ karamālākarapriyāyai namaḥ |
ōṁ karapriyāyai namaḥ |
ōṁ kararatāyai namaḥ |
ōṁ karadānaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kalānandāyai namaḥ |
ōṁ kaligatyai namaḥ |
ōṁ kalipūjyāyai namaḥ |
ōṁ kaliprasvai namaḥ |
ōṁ kalanādaninādasthāyai namaḥ |
ōṁ kalanādavarapradāyai namaḥ |
ōṁ kalanādasamājasthāyai namaḥ |
ōṁ kahōlāyai namaḥ |
ōṁ kahōladāyai namaḥ |
ōṁ kahōlagēhamadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ kahōlavaradāyinyai namaḥ |
ōṁ kahōlakavitādhārāyai namaḥ |
ōṁ kahōlar̥ṣimānitāyai namaḥ | 440

ōṁ kahōlamānasārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kahōlavākyakāriṇyai namaḥ |
ōṁ kartr̥rūpāyai namaḥ |
ōṁ kartr̥mayyai namaḥ |
ōṁ kartr̥mātrē namaḥ |
ōṁ kartaryai namaḥ |
ōṁ kanīyāyai namaḥ |
ōṁ kanakārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kanīnakamayyai namaḥ |
ōṁ kanīyānandanilayāyai namaḥ |
ōṁ kanakānandatōṣitāyai namaḥ |
ōṁ kanīyakakarāyai namaḥ |
ōṁ kāṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ kathārṇavakaryai namaḥ |
ōṁ karyai namaḥ |
ōṁ karigamyāyai namaḥ |
ōṁ karigatyai namaḥ |
ōṁ karidhvajaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ karināthapriyāyai namaḥ |
ōṁ kaṇṭhāyai namaḥ | 460

ōṁ kathānakapratōṣitāyai namaḥ |
ōṁ kamanīyāyai namaḥ |
ōṁ kamanakāyai namaḥ |
ōṁ kamanīyavibhūṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ kamanīyasamājasthāyai namaḥ |
ōṁ kamanīyavratapriyāyai namaḥ |
ōṁ kamanīyaguṇārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kapilāyai namaḥ |
ōṁ kapilēśvaryai namaḥ |
ōṁ kapilārādhyahr̥dayāyai namaḥ |
ōṁ kapilāpriyavādinyai namaḥ |
ōṁ kahacakramantravarṇāyai namaḥ |
ōṁ kahacakraprasūnakāyai namaḥ |
ōṁ kaēīlahrīṁsvarūpāyai namaḥ |
ōṁ kaēīlahrīṁvarapradāyai namaḥ |
ōṁ kaēīlahrīṁsiddhidātryai namaḥ |
ōṁ kaēīlahrīṁsvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kaēīlahrīṁmantravarṇāyai namaḥ |
ōṁ kaēīlahrīmprasūkalāyai namaḥ |
ōṁ kaēvargāyai namaḥ | 480

ōṁ kapāṭasthāyai namaḥ |
ōṁ kapāṭōdghāṭanakṣamāyai namaḥ |
ōṁ kaṅkālyai namaḥ |
ōṁ kapālyai namaḥ |
ōṁ kaṅkālapriyabhāṣiṇyai namaḥ |
ōṁ kaṅkālabhairavārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kaṅkālamānasaṁsthitāyai namaḥ |
ōṁ kaṅkālamōhaniratāyai namaḥ |
ōṁ kaṅkālamōhadāyinyai namaḥ |
ōṁ kaluṣaghnyai namaḥ |
ōṁ kaluṣahāyai namaḥ |
ōṁ kaluṣārtivināśinyai namaḥ |
ōṁ kalipuṣpāyai namaḥ |
ōṁ kalādānāyai namaḥ |
ōṁ kaśipvai namaḥ |
ōṁ kaśyapārcitāyai namaḥ |
ōṁ kaśyapāyai namaḥ |
ōṁ kaśyapārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kalipūrṇakalēvarāyai namaḥ |
ōṁ kalēvarakaryai namaḥ | 500

ōṁ kāñcyai namaḥ |
ōṁ kavargāyai namaḥ |
ōṁ karālakāyai namaḥ |
ōṁ karālabhairavārādhyāyai namaḥ |
ōṁ karālabhairavēśvaryai namaḥ |
ōṁ karālāyai namaḥ |
ōṁ kalanādhārāyai namaḥ |
ōṁ kapardīśavarapradāyai namaḥ |
ōṁ kapardīśaprēmalatāyai namaḥ |
ōṁ kapardimālikāyutāyai namaḥ |
ōṁ kapardijapamālāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ karavīraprasūnadāyai namaḥ |
ōṁ karavīrapriyaprāṇāyai namaḥ |
ōṁ karavīraprapūjitāyai namaḥ |
ōṁ karṇikārasamākārāyai namaḥ |
ōṁ karṇikāraprapūjitāyai namaḥ |
ōṁ karīṣāgnisthitāyai namaḥ |
ōṁ karṣāyai namaḥ |
ōṁ karṣamātrasuvarṇadāyai namaḥ |
ōṁ kalaśāyai namaḥ | 520

ōṁ kalaśārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kaṣāyāyai namaḥ |
ōṁ karigānadāyai namaḥ |
ōṁ kapilāyai namaḥ |
ōṁ kalakaṇṭhyai namaḥ |
ōṁ kalikalpalatā matāyai namaḥ |
ōṁ kalpamātrē namaḥ |
ōṁ kalpalatāyai namaḥ |
ōṁ kalpakāryai namaḥ |
ōṁ kalpabhuvē namaḥ |
ōṁ karpūrāmōdarucirāyai namaḥ |
ōṁ karpūrāmōdadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ karpūramālābharaṇāyai namaḥ |
ōṁ karpūravāsapūrtidāyai namaḥ |
ōṁ karpūramālājayadāyai namaḥ |
ōṁ karpūrārṇavamadhyagāyai namaḥ |
ōṁ karpūratarpaṇaratāyai namaḥ |
ōṁ kaṭakāmbaradhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kapaṭēśvavarasampūjyāyai namaḥ |
ōṁ kapaṭēśvararūpiṇyai namaḥ | 540

ōṁ kaṭvai namaḥ |
ōṁ kapidhvajārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kalāpapuṣpadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kalāpapuṣparucirāyai namaḥ |
ōṁ kalāpapuṣpapūjitāyai namaḥ |
ōṁ krakacāyai namaḥ |
ōṁ krakacārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kathambrūmāyai namaḥ |
ōṁ karālatāyai namaḥ |
ōṁ kathaṅkāravinirmuktāyai namaḥ |
ōṁ kālyai namaḥ |
ōṁ kālakriyāyai namaḥ |
ōṁ kratavē namaḥ |
ōṁ kāminyai namaḥ |
ōṁ kāminīpūjyāyai namaḥ |
ōṁ kāminīpuṣpadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kāminīpuṣpanilayāyai namaḥ |
ōṁ kāminīpuṣpapūrṇimāyai namaḥ |
ōṁ kāminīpuṣpapūjārhāyai namaḥ |
ōṁ kāminīpuṣpabhūṣaṇāyai namaḥ | 560

ōṁ kāminīpuṣpatilakāyai namaḥ |
ōṁ kāminīkuṇḍacumbanāyai namaḥ |
ōṁ kāminīyōgasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kāminīyōgabhōgadāyai namaḥ |
ōṁ kāminīkuṇḍasammagnāyai namaḥ |
ōṁ kāminīkuṇḍamadhyagāyai namaḥ |
ōṁ kāminīmānasārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kāminīmānatōṣitāyai namaḥ |
ōṁ kāminīmānasañcārāyai namaḥ |
ōṁ kālikāyai namaḥ |
ōṁ kālakālikāyai namaḥ |
ōṁ kāmāyai namaḥ |
ōṁ kāmadēvyai namaḥ |
ōṁ kāmēśyai namaḥ |
ōṁ kāmasambhavāyai namaḥ |
ōṁ kāmabhāvāyai namaḥ |
ōṁ kāmaratāyai namaḥ |
ōṁ kāmārtāyai namaḥ |
ōṁ kāmamañjaryai namaḥ |
ōṁ kāmamañjīraraṇitāyai namaḥ | 580

ōṁ kāmadēvapriyāntarāyai namaḥ |
ōṁ kāmakālyai namaḥ |
ōṁ kāmakalāyai namaḥ |
ōṁ kālikāyai namaḥ |
ōṁ kamalārcitāyai namaḥ |
ōṁ kādikāyai namaḥ |
ōṁ kamalāyai namaḥ |
ōṁ kālyai namaḥ |
ōṁ kālānalasamaprabhāyai namaḥ |
ōṁ kalpāntadahanāyai namaḥ |
ōṁ kāntāyai namaḥ |
ōṁ kāntārapriyavāsinyai namaḥ |
ōṁ kālapūjyāyai namaḥ |
ōṁ kālaratāyai namaḥ |
ōṁ kālamātrē namaḥ |
ōṁ kālinyai namaḥ |
ōṁ kālavīrāyai namaḥ |
ōṁ kālaghōrāyai namaḥ |
ōṁ kālasiddhāyai namaḥ |
ōṁ kāladāyai namaḥ | 600

ōṁ kālāñjanasamākārāyai namaḥ |
ōṁ kālañjaranivāsinyai namaḥ |
ōṁ kālar̥ddhyai namaḥ |
ōṁ kālavr̥ddhyai namaḥ |
ōṁ kārāgr̥havimōcinyai namaḥ |
ōṁ kādividyāyai namaḥ |
ōṁ kādimātrē namaḥ |
ōṁ kādisthāyai namaḥ |
ōṁ kādisundaryai namaḥ |
ōṁ kāśyai namaḥ |
ōṁ kāñcyai namaḥ |
ōṁ kāñcīśāyai namaḥ |
ōṁ kāśīśavaradāyinyai namaḥ |
ōṁ krīṁ bījāyai namaḥ |
ōṁ krīṁ bījahr̥dayāya namaḥ smr̥tāyai namaḥ |
ōṁ kāmyāyai namaḥ |
ōṁ kāmyagatyai namaḥ |
ōṁ kāmyasiddhidātryai namaḥ |
ōṁ kāmabhuvē namaḥ |
ōṁ kāmākhyāyai namaḥ | 620

ōṁ kāmarūpāyai namaḥ |
ōṁ kāmacāpavimōcinyai namaḥ |
ōṁ kāmadēvakalārāmāyai namaḥ |
ōṁ kāmadēvakalālayāyai namaḥ |
ōṁ kāmarātryai namaḥ |
ōṁ kāmadātryai namaḥ |
ōṁ kāntārācalavāsinyai namaḥ |
ōṁ kāmarūpāyai namaḥ |
ōṁ kāmagatyai namaḥ |
ōṁ kāmayōgaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kāmasammardanaratāyai namaḥ |
ōṁ kāmagēhavikāśinyai namaḥ |
ōṁ kālabhairavabhāryāyai namaḥ |
ōṁ kālabhairavakāminyai namaḥ |
ōṁ kālabhairavayōgasthāyai namaḥ |
ōṁ kālabhairavabhōgadāyai namaḥ |
ōṁ kāmadhēnavē namaḥ |
ōṁ kāmadōgdhryai namaḥ |
ōṁ kāmamātrē namaḥ |
ōṁ kāntidāyai namaḥ | 640
ōṁ kāmukāyai namaḥ |
ōṁ kāmukārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kāmukānandavardhinyai namaḥ |
ōṁ kārtavīryāyai namaḥ |
ōṁ kārtikēyāyai namaḥ |
ōṁ kārtikēyaprapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kāryāyai namaḥ |
ōṁ kāraṇadāyai namaḥ |
ōṁ kāryakāriṇyai namaḥ |
ōṁ kāraṇāntarāyai namaḥ |
ōṁ kāntigamyāyai namaḥ |
ōṁ kāntimayyai namaḥ |
ōṁ kāntyāyai namaḥ |
ōṁ kātyāyanyai namaḥ |
ōṁ kāyai namaḥ |
ōṁ kāmasārāyai namaḥ |
ōṁ kāśmīrāyai namaḥ |
ōṁ kāśmīrācāratatparāyai namaḥ |
ōṁ kāmarūpācāraratāyai namaḥ |
ōṁ kāmarūpapriyaṁvadāyai namaḥ | 660

ōṁ kāmarūpācārasiddhyai namaḥ |
ōṁ kāmarūpamanōmayyai namaḥ |
ōṁ kārtikyai namaḥ |
ōṁ kārtikārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kāñcanāraprasūnabhuvē namaḥ |
ōṁ kāñcanāraprasūnābhāyai namaḥ |
ōṁ kāñcanāraprapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kāñcarūpāyai namaḥ |
ōṁ kāñcabhūmyai namaḥ |
ōṁ kāṁsyapātraprabhōjinyai namaḥ |
ōṁ kāṁsyadhvanimayyai namaḥ |
ōṁ kāmasundaryai namaḥ |
ōṁ kāmacumbanāyai namaḥ |
ōṁ kāśapuṣpapratīkāśāyai namaḥ |
ōṁ kāmadrumasamāgamāyai namaḥ |
ōṁ kāmapuṣpāyai namaḥ |
ōṁ kāmabhūmyai namaḥ |
ōṁ kāmapūjyāyai namaḥ |
ōṁ kāmadāyai namaḥ |
ōṁ kāmadēhāyai namaḥ | 680

ōṁ kāmagēhāyai namaḥ |
ōṁ kāmabījaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kāmadhvajasamārūḍhāyai namaḥ |
ōṁ kāmadhvajasamāsthitāyai namaḥ |
ōṁ kāśyapyai namaḥ |
ōṁ kāśyapārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kāśyapānandadāyinyai namaḥ |
ōṁ kālindījalasaṅkāśāyai namaḥ |
ōṁ kālindījalapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kādēvapūjāniratāyai namaḥ |
ōṁ kādēvaparamārthadāyai namaḥ |
ōṁ karmaṇāyai namaḥ |
ōṁ karmaṇākārāyai namaḥ |
ōṁ kāmakarmaṇakāriṇyai namaḥ |
ōṁ kārmaṇatrōṭanakaryai namaḥ |
ōṁ kākinyai namaḥ |
ōṁ kāraṇāhvayāyai namaḥ |
ōṁ kāvyāmr̥tāyai namaḥ |
ōṁ kāliṅgāyai namaḥ |
ōṁ kāliṅgamardanōdyatāyai namaḥ | 700

ōṁ kālāguruvibhūṣāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ kālāguruvibhūtidāyai namaḥ |
ōṁ kālāgurusugandhāyai namaḥ |
ōṁ kālāgurupratarpaṇāyai namaḥ |
ōṁ kāvērīnīrasamprītāyai namaḥ |
ōṁ kāvērītīravāsinyai namaḥ |
ōṁ kālacakrabhramākārāyai namaḥ |
ōṁ kālacakranivāsinyai namaḥ |
ōṁ kānanāyai namaḥ |
ōṁ kānanādhārāyai namaḥ |
ōṁ kārvai namaḥ |
ōṁ kāruṇikāmayyai namaḥ |
ōṁ kāmpilyavāsinyai namaḥ |
ōṁ kāṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ kāmapatnyai namaḥ |
ōṁ kāmabhuvē namaḥ |
ōṁ kādambarīpānaratāyai namaḥ |
ōṁ kādambaryai namaḥ |
ōṁ kalāyai namaḥ |
ōṁ kāmavandyāyai namaḥ | 720

ōṁ kāmēśyai namaḥ |
ōṁ kāmarājaprapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kāmarājēśvarīvidyāyai namaḥ |
ōṁ kāmakautukasundaryai namaḥ |
ōṁ kāmbōjajāyai namaḥ |
ōṁ kāñchinadāyai namaḥ |
ōṁ kāṁsyakāñcanakāriṇyai namaḥ |
ōṁ kāñcanādrisamākārāyai namaḥ |
ōṁ kāñcanādripradānadāyai namaḥ |
ōṁ kāmakīrtyai namaḥ |
ōṁ kāmakēśyai namaḥ |
ōṁ kārikāyai namaḥ |
ōṁ kāntarāśrayāyai namaḥ |
ōṁ kāmabhēdyai namaḥ |
ōṁ kāmārtināśinyai namaḥ |
ōṁ kāmabhūmikāyai namaḥ |
ōṁ kālanirṇāśinyai namaḥ |
ōṁ kāvyavanitāyai namaḥ |
ōṁ kāmarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kāyasthākāmasandīptyai namaḥ | 740

ōṁ kāvyadāyai namaḥ |
ōṁ kālasundaryai namaḥ |
ōṁ kāmēśyai namaḥ |
ōṁ kāraṇavarāyai namaḥ |
ōṁ kāmēśīpūjanōdyatāyai namaḥ |
ōṁ kāñcīnūpurabhūṣāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ kuṅkumābharaṇānvitāyai namaḥ |
ōṁ kālacakrāyai namaḥ |
ōṁ kālagatyai namaḥ |
ōṁ kālacakramanōbhavāyai namaḥ |
ōṁ kundamadhyāyai namaḥ |
ōṁ kundapuṣpāyai namaḥ |
ōṁ kundapuṣpapriyāyai namaḥ |
ōṁ kujāyai namaḥ |
ōṁ kujamātrē namaḥ |
ōṁ kujārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kuṭhāravaradhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kuñjarasthāyai namaḥ |
ōṁ kuśaratāyai namaḥ |
ōṁ kuśēśayavilōcanāyai namaḥ | 760

ōṁ kunaṭyai namaḥ |
ōṁ kuraryai namaḥ |
ōṁ kudrāyai namaḥ |
ōṁ kuraṅgyai namaḥ |
ōṁ kuṭajāśrayāyai namaḥ |
ōṁ kumbhīnasavibhūṣāyai namaḥ |
ōṁ kumbhīnasavadhōdyatāyai namaḥ |
ōṁ kumbhakarṇamanōllāsāyai namaḥ |
ōṁ kulacūḍāmaṇyai namaḥ |
ōṁ kulāyai namaḥ |
ōṁ kulālagr̥hakanyāyai namaḥ |
ōṁ kulacūḍāmaṇipriyāyai namaḥ |
ōṁ kulapūjyāyai namaḥ |
ōṁ kulārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kulapūjāparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kulabhūṣāyai namaḥ |
ōṁ kukṣyai namaḥ |
ōṁ kurarīgaṇasēvitāyai namaḥ |
ōṁ kulapuṣpāyai namaḥ |
ōṁ kularatāyai namaḥ | 780

ōṁ kulapuṣpaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kulavastrāyai namaḥ |
ōṁ kulārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kulakuṇḍasamaprabhāyai namaḥ |
ōṁ kulakuṇḍasamōllāsāyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍapuṣpaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍapuṣpaprasannāsyāyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍagōlōdbhavātmikāyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍagōlōdbhavādhārāyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍagōlamayyai namaḥ |
ōṁ kuhvai namaḥ |
ōṁ kuṇḍagōlapriyaprāṇāyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍagōlaprapūjitāyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍagōlamanōllāsāyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍagōlabalapradāyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍadēvaratāyai namaḥ |
ōṁ kruddhāyai namaḥ |
ōṁ kulasiddhikarāyai parāyai namaḥ |
ōṁ kulakuṇḍasamākārāyai namaḥ |
ōṁ kulakuṇḍasamānabhuvē namaḥ | 800

ōṁ kuṇḍasiddhyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍar̥ddhyai namaḥ |
ōṁ kumārīpūjanōdyatāyai namaḥ |
ōṁ kumārīpūjakaprāṇāyai namaḥ |
ōṁ kumārīpūjakālayāyai namaḥ |
ōṁ kumārīkāmasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kumārīpūjanōtsukāyai namaḥ |
ōṁ kumārīvratasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kumārīrūpadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kumārībhōjanaprītāyai namaḥ |
ōṁ kumāryai namaḥ |
ōṁ kumāradāyai namaḥ |
ōṁ kumāramātrē namaḥ |
ōṁ kuladāyai namaḥ |
ōṁ kulayōnyai namaḥ |
ōṁ kulēśvaryai namaḥ |
ōṁ kulaliṅgāyai namaḥ |
ōṁ kulānandāyai namaḥ |
ōṁ kularamyāyai namaḥ |
ōṁ kutarkadhr̥ṣē namaḥ | 820

ōṁ kuntyai namaḥ |
ōṁ kulakāntāyai namaḥ |
ōṁ kulamārgaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kullāyai namaḥ |
ōṁ kurukullāyai namaḥ |
ōṁ kullukāyai namaḥ |
ōṁ kulakāmadāyai namaḥ |
ōṁ kuliśāṅgyai namaḥ |
ōṁ kubjikāyai namaḥ |
ōṁ kubjikānandavardhinyai namaḥ |
ōṁ kulīnāyai namaḥ |
ōṁ kuñjaragatyai namaḥ |
ōṁ kuñjarēśvaragāminyai namaḥ |
ōṁ kulapālyai namaḥ |
ōṁ kulavatyai namaḥ |
ōṁ kuladīpikāyai namaḥ |
ōṁ kulayōgēśvaryai namaḥ |
ōṁ kuṇḍāyai namaḥ |
ōṁ kuṅkumāruṇavigrahāyai namaḥ |
ōṁ kuṅkumānandasantōṣāyai namaḥ | 840

ōṁ kuṅkumārṇavavāsinyai namaḥ |
ōṁ kuṅkumāyai namaḥ |
ōṁ kusumaprītāyai namaḥ |
ōṁ kulabhuvē namaḥ |
ōṁ kulasundaryai namaḥ |
ōṁ kumudvatyai namaḥ |
ōṁ kumudinyai namaḥ |
ōṁ kuśalāyai namaḥ |
ōṁ kulaṭālayāyai namaḥ |
ōṁ kulaṭālayamadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ kulaṭāsaṅgatōṣitāyai namaḥ |
ōṁ kulaṭābhavanōdyuktāyai namaḥ |
ōṁ kuśāvartāyai namaḥ |
ōṁ kulārṇavāyai namaḥ |
ōṁ kulārṇavācāraratāyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍalyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍalākr̥tyai namaḥ |
ōṁ kumatyai namaḥ |
ōṁ kulaśrēṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ kulacakraparāyaṇāyai namaḥ | 860

ōṁ kūṭasthāyai namaḥ |
ōṁ kūṭadr̥ṣṭyai namaḥ |
ōṁ kuntalāyai namaḥ |
ōṁ kuntalākr̥tyai namaḥ |
ōṁ kuśalākr̥tirūpāyai namaḥ |
ōṁ kūrcabījadharāyai namaḥ |
ōṁ kvai namaḥ |
ōṁ kuṁ kuṁ kuṁ kuṁ śabdaratāyai namaḥ |
ōṁ kruṁ kruṁ kruṁ kruṁ parāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kuṁ kuṁ kuṁ śabdanilayāyai namaḥ |
ōṁ kukkurālayavāsinyai namaḥ |
ōṁ kukkurāsaṅgasamyuktāyai namaḥ |
ōṁ kukkurānantavigrahāyai namaḥ |
ōṁ kūrcārambhāyai namaḥ |
ōṁ kūrcabījāyai namaḥ |
ōṁ kūrcajāpaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kulinyai namaḥ |
ōṁ kulasaṁsthānāyai namaḥ |
ōṁ kūrcakaṇṭhaparāgatyai namaḥ |
ōṁ kūrcavīṇābhāladēśāyai namaḥ | 880

ōṁ kūrcamastakabhūṣitāyai namaḥ |
ōṁ kulavr̥kṣagatāyai namaḥ |
ōṁ kūrmāyai namaḥ |
ōṁ kūrmācalanivāsinyai namaḥ |
ōṁ kulabindavē namaḥ |
ōṁ kulaśivāyai namaḥ |
ōṁ kulaśaktiparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kulabindumaṇiprakhyāyai namaḥ |
ōṁ kuṅkumadrumavāsinyai namaḥ |
ōṁ kucamardanasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kucajāpaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kucasparśanasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ kucāliṅganaharṣadāyai namaḥ |
ōṁ kumatighnyai namaḥ |
ōṁ kubērārcyāyai namaḥ |
ōṁ kucabhuvē namaḥ |
ōṁ kulanāyikāyai namaḥ |
ōṁ kugāyanāyai namaḥ |
ōṁ kucadharāyai namaḥ |
ōṁ kumātrē namaḥ | 900

ōṁ kundadantinyai namaḥ |
ōṁ kugēyāyai namaḥ |
ōṁ kuharābhāsāyai namaḥ |
ōṁ kugēyākughnadārikāyai namaḥ |
ōṁ kīrtyai namaḥ |
ōṁ kirātinyai namaḥ |
ōṁ klinnāyai namaḥ |
ōṁ kinnarāyai namaḥ |
ōṁ kinnaryai namaḥ |
ōṁ kriyāyai namaḥ |
ōṁ krīṅkārāyai namaḥ |
ōṁ krīñjapāsaktāyai namaḥ |
ōṁ krīṁ hūṁ strīṁ mantrarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kirmīritadr̥śāpāṅgyai namaḥ |
ōṁ kiśōryai namaḥ |
ōṁ kirīṭinyai namaḥ |
ōṁ kīṭabhāṣāyai namaḥ |
ōṁ kīṭayōnyai namaḥ |
ōṁ kīṭamātrē namaḥ |
ōṁ kīṭadāyai namaḥ | 920

ōṁ kiṁśukāyai namaḥ |
ōṁ kīrabhāṣāyai namaḥ |
ōṁ kriyāsārāyai namaḥ |
ōṁ kriyāvatyai namaḥ |
ōṁ kīṅkīṁśabdaparāyai namaḥ |
ōṁ klāṁ klīṁ klūṁ klaiṁ klauṁ mantrarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kāṁ kīṁ kūṁ kaiṁ svarūpāyai namaḥ |
ōṁ kaḥ phaṭ mantrasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kētakībhūṣaṇānandāyai namaḥ |
ōṁ kētakībharaṇānvitāyai namaḥ |
ōṁ kaikadāyai namaḥ |
ōṁ kēśinyai namaḥ |
ōṁ kēśyai namaḥ |
ōṁ kēśisūdanatatparāyai namaḥ |
ōṁ kēśarūpāyai namaḥ |
ōṁ kēśamuktāyai namaḥ |
ōṁ kaikēyyai namaḥ |
ōṁ kauśikyai namaḥ |
ōṁ kairavāyai namaḥ |
ōṁ kairavāhlādāyai namaḥ | 940

ōṁ kēśarāyai namaḥ |
ōṁ kēturūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kēśavārādhyahr̥dayāyai namaḥ |
ōṁ kēśavāsaktamānasāyai namaḥ |
ōṁ klaibyavināśinyai namaḥ |
ōṁ klaiṁ namaḥ |
ōṁ klaiṁ bījajapatōṣitāyai namaḥ |
ōṁ kauśalyāyai namaḥ |
ōṁ kōśalākṣyai namaḥ |
ōṁ kōśāyai namaḥ |
ōṁ kōmalāyai namaḥ |
ōṁ kōlāpuranivāsāyai namaḥ |
ōṁ kōlāsuravināśinyai namaḥ |
ōṁ kōṭirūpāyai namaḥ |
ōṁ kōṭiratāyai namaḥ |
ōṁ krōdhinyai namaḥ |
ōṁ krōdharūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kēkāyai namaḥ |
ōṁ kōkilāyai namaḥ |
ōṁ kōṭyai namaḥ | 960

ōṁ kōṭimantraparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kōṭyanantamantrayuktāyai namaḥ |
ōṁ kairūpāyai namaḥ |
ōṁ kēralāśrayāyai namaḥ |
ōṁ kēralācāranipuṇāyai namaḥ |
ōṁ kēralēndragr̥hasthitāyai namaḥ |
ōṁ kēdārāśramasaṁsthāyai namaḥ |
ōṁ kēdārēśvarapūjitāyai namaḥ |
ōṁ krōdharūpāyai namaḥ |
ōṁ krōdhapadāyai namaḥ |
ōṁ krōdhamātrē namaḥ |
ōṁ kauśikyai namaḥ |
ōṁ kōdaṇḍadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ krauñcāyai namaḥ |
ōṁ kauśalyāyai namaḥ |
ōṁ kaulamārgagāyai namaḥ |
ōṁ kaulinyai namaḥ |
ōṁ kaulikārādhyāyai namaḥ |
ōṁ kaulikāgāravāsinyai namaḥ |
ōṁ kautukyai namaḥ | 980

ōṁ kaumudyai namaḥ |
ōṁ kaulāyai namaḥ |
ōṁ kaumāryai namaḥ |
ōṁ kauravārcitāyai namaḥ |
ōṁ kauṇḍinyāyai namaḥ |
ōṁ kauśikyai namaḥ |
ōṁ krōdhajvālābhāsurarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kōṭikālānalajvālāyai namaḥ |
ōṁ kōṭimārtaṇḍavigrahāyai namaḥ |
ōṁ kr̥ttikāyai namaḥ |
ōṁ kr̥ṣṇavarṇāyai namaḥ |
ōṁ kr̥ṣṇāyai namaḥ |
ōṁ kr̥tyāyai namaḥ |
ōṁ kriyāturāyai namaḥ |
ōṁ kr̥śāṅgyai namaḥ |
ōṁ kr̥takr̥tyāyai namaḥ |
ōṁ kraḥ phaṭ svāhā svarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ krauṁ krauṁ hūṁ phaṭ mantravarṇāyai namaḥ |
ōṁ krīṁ hrīṁ hūṁ phaṭ namaḥ svadhāyai namaḥ |
ōṁ krīṁ krīṁ hrīṁ hrīṁ hrūṁ hrūṁ phaṭ svāhā mantrarūpiṇyai namaḥ | 1000

iti śrīsarvasāmrājyamēdhānāma kakārādi śrī kālī sahasranāmāvalī |


See more śrī kālikā stōtrāṇi for chanting.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed