Kakaradi Sri Kali Sahasranamavali – ககாராதி³ ஶ்ரீ காளீ ஸஹஸ்ரநாமாவளீ


ஓம் க்ரீம் கால்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரூம் கரால்யை நம꞉ ।
ஓம் கல்யாண்யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாவத்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாபூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாத்³ருஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாபுஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாமஸ்தாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாகராயை நம꞉ ।
ஓம் கலாகோடிஸமாபா⁴ஸாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாகோடிப்ரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாகர்மாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் கலாபாராயை நம꞉ ।
ஓம் கலாக³மாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாதா⁴ராயை நம꞉ । 20

ஓம் கமலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ககாராயை நம꞉ ।
ஓம் கருணாயை நம꞉ ।
ஓம் கவ்யை நம꞉ ।
ஓம் ககாரவர்ணஸர்வாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் கலாகோடிப்ரபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ககாரகோடிகு³ணிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ககாரகோடிபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் ககாரவர்ணஹ்ருத³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ககாரமநுமண்டி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் ககாரவர்ணநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ககஶப்³த³பராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் ககாரவர்ணமுகுடாயை நம꞉ ।
ஓம் ககாரவர்ணபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் ககாரவர்ணரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் காகஶப்³த³பராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கவீராஸ்பா²லநரதாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாகரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாகரநாதா²யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாகரரூபத்⁴ருஷே நம꞉ । 40

ஓம் கமலாகரஸித்³தி⁴ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாகரபாரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாகரமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாகரதோஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கத²ங்காரபராளாபாயை நம꞉ ।
ஓம் கத²ங்காரபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கத²ங்காரபதா³ந்தஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கத²ங்காரபதா³ர்த²பு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் கமலாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் கமலஜாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாக்ஷப்ரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாக்ஷவரோத்³யுக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ககாராயை நம꞉ ।
ஓம் கர்பு³ராக்ஷராயை நம꞉ ।
ஓம் கரதாராயை நம꞉ ।
ஓம் கரச்சி²ந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் கரஶ்யாமாயை நம꞉ ।
ஓம் கரார்ணவாயை நம꞉ ।
ஓம் கரபூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கரரதாயை நம꞉ । 60

ஓம் கரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கரதோயாயை நம꞉ ।
ஓம் கராமர்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மநாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் கரப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கரப்ராணாயை நம꞉ ।
ஓம் கரகஜாயை நம꞉ ।
ஓம் கரகாயை நம꞉ ।
ஓம் கரகாந்தராயை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலஶோபி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலபுத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலதோஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலகே³ஹஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலரக்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலஸம்மாந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலவர்ஷாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலரஞ்ஜிதாயை நம꞉ । 80

ஓம் கரகாசலகாந்தாராயை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலமாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலபோ⁴ஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கரகாசலரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கராமலகஸம்ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கராமலகஸித்³தி⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கராமலகஸம்பூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கராமலகதாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கராமலககால்யை நம꞉ ।
ஓம் கராமலகரோசிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கராமலகமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் கராமலகஸேவிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கராமலகப³த்³த்⁴யேயாயை நம꞉ ।
ஓம் கராமலகதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜநேத்ராயை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜமாலாப்ரியகர்யை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜரூபாயை நம꞉ । 100

ஓம் கஞ்ஜஜாயை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜஜாத்யை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜஹோமபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜஸம்மாநநிரதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜோத்பத்திபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜராஶிஸமாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் கஞ்ஜாரண்யநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கரஞ்ஜவ்ருக்ஷமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கரஞ்ஜவ்ருக்ஷவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கரஞ்ஜப²லபூ⁴ஷாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கரஞ்ஜவநவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கரஞ்ஜமாலாப⁴ரணாயை நம꞉ ।
ஓம் கரவாலபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கரவாலப்ரஹ்ருஷ்டாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் கரவாலப்ரியாக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் கரவாலப்ரியாகந்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கரவாலவிஹாரிண்யை நம꞉ । 120

ஓம் கரவாலமய்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மாயை நம꞉ ।
ஓம் கரவாலப்ரியங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்த⁴மாலாப⁴ரணாயை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்த⁴ராஶிமத்⁴யகா³யை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்த⁴கூடஸம்ஸ்தா²நாயை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்தா⁴நந்தபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்த⁴நாத³ஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்தா⁴ஸநதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்த⁴க்³ருஹமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்த⁴வநவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்த⁴காஞ்சீகரண்யை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்த⁴ராஶிபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்த⁴மாலாஜயதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்த⁴தே³ஹவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கப³ந்தா⁴ஸநமாந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலமால்யதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கபாலமாலாமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கபாலவ்ரததோஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலதீ³பஸந்துஷ்டாயை நம꞉ । 140

ஓம் கபாலதீ³பரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கபாலதீ³பவரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கபாலகஜ்ஜலஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலமாலாஜயதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கபாலஜபதோஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கபாலஸித்³தி⁴ஸம்ஹ்ருஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலபோ⁴ஜநோத்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலவ்ரதஸம்ஸ்தா²நாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலகமலாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் கவித்வாம்ருதஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் கவித்வாம்ருதஸாக³ராயை நம꞉ ।
ஓம் கவித்வஸித்³தி⁴ஸம்ஹ்ருஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கவித்வாதா³நகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கவிபூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கவிக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் கவிரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கவிப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கவிப்³ரஹ்மாநந்த³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கவித்வவ்ரததோஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கவிமாநஸஸம்ஸ்தா²நாயை நம꞉ । 160

ஓம் கவிவாஞ்சா²ப்ரபூரண்யை நம꞉ ।
ஓம் கவிகண்ட²ஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் கம் ஹ்ரீம் கம் கம் கம் கவிபூர்திதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஜ்ஜலாயை நம꞉ ।
ஓம் கஜ்ஜலாதா³நமாநஸாயை நம꞉ ।
ஓம் கஜ்ஜலப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலகஜ்ஜலஸமாயை நம꞉ ।
ஓம் கஜ்ஜலேஶப்ரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஜ்ஜலார்ணவமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கஜ்ஜலாநந்த³ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கஜ்ஜலப்ரியஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கஜ்ஜலப்ரியதோஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கபாலமாலாப⁴ரணாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலகரபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலகரபூ⁴ஷாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலசக்ரமண்டி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலகோடிநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலது³ர்க³காரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கபாலகி³ரிஸம்ஸ்தா²நாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலசக்ரவாஸிந்யை நம꞉ । 180

ஓம் கபாலபாத்ரஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலார்க்⁴யபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலார்க்⁴யப்ரியப்ராணாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலார்க்⁴யவரப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கபாலசக்ரரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலரூபமாத்ரகா³யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ல்யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ளீரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கத³ளீவநவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ளீபுஷ்பஸம்ப்ரீதாயை நம꞉ ।
ஓம் கத³ளீப²லமாநஸாயை நம꞉ ।
ஓம் கத³ளீஹோமஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கத³ளீத³ர்ஶநோத்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் கத³ளீக³ர்ப⁴மத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ளீவநஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ம்ப³புஷ்பநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் கத³ம்ப³வநமத்⁴யகா³யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ம்ப³குஸுமாமோதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ம்ப³வநதோஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ம்ப³புஷ்பஸம்பூஜ்யாயை நம꞉ । 200

ஓம் கத³ம்ப³புஷ்பஹோமதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ம்ப³புஷ்பமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ம்ப³ப²லபோ⁴ஜிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ம்ப³காநநாந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ம்பா³சலவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கக்ஷபாயை நம꞉ ।
ஓம் கக்ஷபாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கக்ஷபாஸநஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்ணபூராயை நம꞉ ।
ஓம் கர்ணநாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்ணாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் காலபை⁴ரவ்யை நம꞉ ।
ஓம் கலப்ரீதாயை நம꞉ ।
ஓம் கலஹதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கலஹாயை நம꞉ ।
ஓம் கலஹாதுராயை நம꞉ ।
ஓம் கர்ணயக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்ணவார்தாகதி²ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்ணஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்ணபிஶாசிந்யை நம꞉ । 220

ஓம் கர்ணமஞ்ஜர்யை நம꞉ ।
ஓம் கவிகக்ஷதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கவிகக்ஷவிரூபாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கவிகக்ஷஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீம்ருக³ஸம்ஸ்தா²நாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீம்ருக³ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீம்ருக³ஸந்தோஷாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீம்ருக³மத்⁴யகா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீரஸநீலாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீக³ந்த⁴தோஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீபூஜகப்ராணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீபூஜகப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீப்ரேமஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீப்ராணதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீபூஜகாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீக³ந்த⁴ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீமாலிகாரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீபோ⁴ஜநப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீதிலகாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீதிலகப்ரியாயை நம꞉ । 240

ஓம் கஸ்தூரீஹோமஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீதர்பணோத்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீமார்ஜநோத்³யுக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீசக்ரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீபுஷ்பஸம்பூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீசர்வணோத்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீக³ர்ப⁴மத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீவஸ்த்ரதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரிகாமோத³ரதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீவநவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீவநஸம்ரக்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீப்ரேமதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீஶக்திநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீஶக்திகுண்ட³கா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீகுண்ட³ஸம்ஸ்நாதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீகுண்ட³மஜ்ஜநாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீஜீவஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீஜீவதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீபரமாமோதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீஜீவநக்ஷமாயை நம꞉ । 260

ஓம் கஸ்தூரீஜாதிபா⁴வஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீக³ந்த⁴சும்ப³நாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீக³ந்த⁴ஸம்ஶோபா⁴விராஜிதகபாலபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீமத³நாந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீமத³ஹர்ஷதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூர்யை நம꞉ ।
ஓம் கவிதாநாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீக்³ருஹமத்⁴யகா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீஸ்பர்ஶகப்ராணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீநிந்த³காந்தகாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூர்யாமோத³ரஸிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீக்ரீட³நோத்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீதா³நநிரதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீவரதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீஸ்தா²பநாஸக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீஸ்தா²நரஞ்ஜிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீகுஶலப்ராணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீஸ்துதிவந்தி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீவந்த³காராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கஸ்தூரீஸ்தா²நவாஸிந்யை நம꞉ । 280

ஓம் கஹரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஹாத்மபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் கஹபூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹாத்யாக்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹஹேயாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹமாலாயை நம꞉ ।
ஓம் கண்ட²பூ⁴ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹமந்த்ரஜபோத்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹநாமஸ்ம்ருதிபராயை நம꞉ ।
ஓம் கஹநாமபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹபாராயணரதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹதே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் கஹேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் கஹஹேதவே நம꞉ ।
ஓம் கஹாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஹநாத³பராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹமாத்ரே நம꞉ । 300

ஓம் கஹாந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கஹமந்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் கஹேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் கஹகே³யாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹத்⁴யாநபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹதந்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் கஹகஹாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹசர்யாபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹாசாராயை நம꞉ ।
ஓம் கஹக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் கஹதாண்ட³வகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கஹாரண்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹரத்யை நம꞉ ।
ஓம் கஹஶக்திபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹராஜ்யநதாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மஸாக்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மக³த்யை நம꞉ । 320

ஓம் கர்மதந்த்ரபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மமாத்ராயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மகா³த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மத⁴ர்மபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மரேகா²நாஶகர்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மரேகா²விநோதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மரேகா²மோஹகர்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மகீர்திபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் கர்மகார்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மஹார்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மகௌதுகஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மகால்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மதாராயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மச்சி²ந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மசாண்டா³லிந்யை நம꞉ । 340

ஓம் கர்மவேத³மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் கர்மபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் கர்மகாண்ட³ரதாநந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மகாண்டா³நுமாநிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மகாண்ட³பரீணாஹாயை நம꞉ ।
ஓம் கமட்²யை நம꞉ ।
ஓம் கமடா²க்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் கமடா²ராத்⁴யஹ்ருத³யாயை நம꞉ ।
ஓம் கமடா²கண்ட²ஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கமடா²ஸநஸம்ஸேவ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கமட்²யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மதத்பராயை நம꞉ ।
ஓம் கருணாகரகாந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் கருணாகரவந்தி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் கடோ²ராயை நம꞉ ।
ஓம் கரமாலாயை நம꞉ ।
ஓம் கடோ²ரகுசதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கபர்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கபடிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கடி²நாயை நம꞉ । 360

ஓம் கங்கபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் கரபோ⁴ர்வை நம꞉ ।
ஓம் கடி²நதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் கரபா⁴லயாயை நம꞉ ।
ஓம் கலபா⁴ஷாமய்யை நம꞉ ।
ஓம் கல்பாயை நம꞉ ।
ஓம் கல்பநாயை நம꞉ ।
ஓம் கல்பதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கமலஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கலாமாலாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாஸ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் க்வணத்ப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ககுத்³மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கஷ்டவத்யை நம꞉ ।
ஓம் கரணீயகதா²ர்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கசார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கசதந்வை நம꞉ ।
ஓம் கசஸுந்த³ரதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கடோ²ரகுசஸம்லக்³நாயை நம꞉ । 380

ஓம் கடிஸூத்ரவிராஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்ணப⁴க்ஷப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கதா²யை நம꞉ ।
ஓம் கந்த³க³த்யை நம꞉ ।
ஓம் கல்யை நம꞉ ।
ஓம் கலிக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கலிதூ³த்யை நம꞉ ।
ஓம் கவிநாயகபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கணகக்ஷாநியந்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கஶ்சித்கவிவரார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ருகாபூ⁴ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் காரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்ணஶத்ருபாயை நம꞉ ।
ஓம் கரணேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் கரணபாயை நம꞉ ।
ஓம் கலவாசாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாநித்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் கலநாயை நம꞉ । 400

ஓம் கலநாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் காரிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கரகாயை நம꞉ ।
ஓம் கராயை நம꞉ ।
ஓம் கலகே³யாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்கராஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்கராஶிப்ரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கந்யாராஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் கந்யகாயை நம꞉ ।
ஓம் கந்யகாப்ரியபா⁴ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கந்யகாதா³நஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் கந்யகாதா³நதோஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கந்யாதா³நகராநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கந்யாதா³நக்³ரஹேஷ்டதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கர்ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் கக்ஷத³ஹநாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் கரமாலாநந்த³கர்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கரமாலாப்ரதோஷிதாயை நம꞉ । 420

ஓம் கரமாலாஶயாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கரமாலாஸமாக³மாயை நம꞉ ।
ஓம் கரமாலாஸித்³தி⁴தா³த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கரமாலாகரப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கரப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கரரதாயை நம꞉ ।
ஓம் கரதா³நபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கலிக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் கலிபூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கலிப்ரஸ்வை நம꞉ ।
ஓம் கலநாத³நிநாத³ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கலநாத³வரப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கலநாத³ஸமாஜஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கஹோலாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹோலதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஹோலகே³ஹமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கஹோலவரதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கஹோலகவிதாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் கஹோலருஷிமாநிதாயை நம꞉ । 440

ஓம் கஹோலமாநஸாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹோலவாக்யகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ருரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ருமய்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ருமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் கர்தர்யை நம꞉ ।
ஓம் கநீயாயை நம꞉ ।
ஓம் கநகாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கநீநகமய்யை நம꞉ ।
ஓம் கநீயாநந்த³நிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் கநகாநந்த³தோஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கநீயககராயை நம꞉ ।
ஓம் காஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் கதா²ர்ணவகர்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்யை நம꞉ ।
ஓம் கரிக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கரிக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் கரித்⁴வஜபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கரிநாத²ப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கண்டா²யை நம꞉ । 460

ஓம் கதா²நகப்ரதோஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கமநீயாயை நம꞉ ।
ஓம் கமநகாயை நம꞉ ।
ஓம் கமநீயவிபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் கமநீயஸமாஜஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கமநீயவ்ரதப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கமநீயகு³ணாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கபிலாயை நம꞉ ।
ஓம் கபிலேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் கபிலாராத்⁴யஹ்ருத³யாயை நம꞉ ।
ஓம் கபிலாப்ரியவாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கஹசக்ரமந்த்ரவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஹசக்ரப்ரஸூநகாயை நம꞉ ।
ஓம் கஏஈலஹ்ரீம்ஸ்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கஏஈலஹ்ரீம்வரப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கஏஈலஹ்ரீம்ஸித்³தி⁴தா³த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கஏஈலஹ்ரீம்ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கஏஈலஹ்ரீம்மந்த்ரவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் கஏஈலஹ்ரீம்ப்ரஸூகலாயை நம꞉ ।
ஓம் கஏவர்கா³யை நம꞉ । 480

ஓம் கபாடஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கபாடோத்³கா⁴டநக்ஷமாயை நம꞉ ।
ஓம் கங்கால்யை நம꞉ ।
ஓம் கபால்யை நம꞉ ।
ஓம் கங்காலப்ரியபா⁴ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கங்காலபை⁴ரவாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கங்காலமாநஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் கங்காலமோஹநிரதாயை நம꞉ ।
ஓம் கங்காலமோஹதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கலுஷக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கலுஷஹாயை நம꞉ ।
ஓம் கலுஷார்திவிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கலிபுஷ்பாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாதா³நாயை நம꞉ ।
ஓம் கஶிப்வை நம꞉ ।
ஓம் கஶ்யபார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கஶ்யபாயை நம꞉ ।
ஓம் கஶ்யபாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கலிபூர்ணகளேவராயை நம꞉ ।
ஓம் களேவரகர்யை நம꞉ । 500

ஓம் காஞ்ச்யை நம꞉ ।
ஓம் கவர்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் கராளகாயை நம꞉ ।
ஓம் கராளபை⁴ரவாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கராளபை⁴ரவேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் கராளாயை நம꞉ ।
ஓம் கலநாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் கபர்தீ³ஶவரப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கபர்தீ³ஶப்ரேமலதாயை நம꞉ ।
ஓம் கபர்தி³மாலிகாயுதாயை நம꞉ ।
ஓம் கபர்தி³ஜபமாலாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கரவீரப்ரஸூநதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கரவீரப்ரியப்ராணாயை நம꞉ ।
ஓம் கரவீரப்ரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்ணிகாரஸமாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் கர்ணிகாரப்ரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கரீஷாக்³நிஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்ஷமாத்ரஸுவர்ணதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கலஶாயை நம꞉ । 520

ஓம் கலஶாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கஷாயாயை நம꞉ ।
ஓம் கரிகா³நதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கபிலாயை நம꞉ ।
ஓம் கலகண்ட்²யை நம꞉ ।
ஓம் கலிகல்பலதா மதாயை நம꞉ ।
ஓம் கல்பமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் கல்பலதாயை நம꞉ ।
ஓம் கல்பகார்யை நம꞉ ।
ஓம் கல்பபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் கர்பூராமோத³ருசிராயை நம꞉ ।
ஓம் கர்பூராமோத³தா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்பூரமாலாப⁴ரணாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்பூரவாஸபூர்திதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கர்பூரமாலாஜயதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கர்பூரார்ணவமத்⁴யகா³யை நம꞉ ।
ஓம் கர்பூரதர்பணரதாயை நம꞉ ।
ஓம் கடகாம்ப³ரதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கபடேஶ்வவரஸம்பூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கபடேஶ்வரரூபிண்யை நம꞉ । 540

ஓம் கட்வை நம꞉ ।
ஓம் கபித்⁴வஜாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாபபுஷ்பதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாபபுஷ்பருசிராயை நம꞉ ।
ஓம் கலாபபுஷ்பபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரகசாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரகசாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கத²ம்ப்³ரூமாயை நம꞉ ।
ஓம் கராளதாயை நம꞉ ।
ஓம் கத²ங்காரவிநிர்முக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் கால்யை நம꞉ ।
ஓம் காலக்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரதவே நம꞉ ।
ஓம் காமிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீபூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீபுஷ்பதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீபுஷ்பநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீபுஷ்பபூர்ணிமாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீபுஷ்பபூஜார்ஹாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீபுஷ்பபூ⁴ஷணாயை நம꞉ । 560

ஓம் காமிநீபுஷ்பதிலகாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீகுண்ட³சும்ப³நாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீயோக³ஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீயோக³போ⁴க³தா³யை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீகுண்ட³ஸம்மக்³நாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீகுண்ட³மத்⁴யகா³யை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீமாநஸாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீமாநதோஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிநீமாநஸஞ்சாராயை நம꞉ ।
ஓம் காளிகாயை நம꞉ ।
ஓம் காலகாளிகாயை நம꞉ ।
ஓம் காமாயை நம꞉ ।
ஓம் காமதே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் காமஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் காமபா⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் காமரதாயை நம꞉ ।
ஓம் காமார்தாயை நம꞉ ।
ஓம் காமமஞ்ஜர்யை நம꞉ ।
ஓம் காமமஞ்ஜீரரணிதாயை நம꞉ । 580

ஓம் காமதே³வப்ரியாந்தராயை நம꞉ ।
ஓம் காமகால்யை நம꞉ ।
ஓம் காமகலாயை நம꞉ ।
ஓம் காளிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் காதி³காயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாயை நம꞉ ।
ஓம் கால்யை நம꞉ ।
ஓம் காலாநலஸமப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் கல்பாந்தத³ஹநாயை நம꞉ ।
ஓம் காந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் காந்தாரப்ரியவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காலபூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காலரதாயை நம꞉ ।
ஓம் காலமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் காளிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காலவீராயை நம꞉ ।
ஓம் காலகோ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் காலஸித்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் காலதா³யை நம꞉ । 600

ஓம் காலாஞ்ஜநஸமாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் காலஞ்ஜரநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காலருத்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் காலவ்ருத்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் காராக்³ருஹவிமோசிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காதி³வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் காதி³மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் காதி³ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் காதி³ஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் காஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் காஞ்ச்யை நம꞉ ।
ஓம் காஞ்சீஶாயை நம꞉ ।
ஓம் காஶீஶவரதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் பீ³ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் பீ³ஜஹ்ருத³யாய நம꞉ ஸ்ம்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் காம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காம்யக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் காம்யஸித்³தி⁴தா³த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் காமபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் காமாக்²யாயை நம꞉ । 620

ஓம் காமரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் காமசாபவிமோசிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காமதே³வகலாராமாயை நம꞉ ।
ஓம் காமதே³வகலாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் காமராத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் காமதா³த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் காந்தாராசலவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காமரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் காமக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் காமயோக³பராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் காமஸம்மர்த³நரதாயை நம꞉ ।
ஓம் காமகே³ஹவிகாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காலபை⁴ரவபா⁴ர்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காலபை⁴ரவகாமிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காலபை⁴ரவயோக³ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் காலபை⁴ரவபோ⁴க³தா³யை நம꞉ ।
ஓம் காமதே⁴நவே நம꞉ ।
ஓம் காமதோ³க்³த்⁴ர்யை நம꞉ ।
ஓம் காமமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் காந்திதா³யை நம꞉ । 640
ஓம் காமுகாயை நம꞉ ।
ஓம் காமுகாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் காமுகாநந்த³வர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கார்தவீர்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கார்திகேயாயை நம꞉ ।
ஓம் கார்திகேயப்ரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கார்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காரணதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கார்யகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் காரணாந்தராயை நம꞉ ।
ஓம் காந்திக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காந்திமய்யை நம꞉ ।
ஓம் காந்த்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காத்யாயந்யை நம꞉ ।
ஓம் காயை நம꞉ ।
ஓம் காமஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் காஶ்மீராயை நம꞉ ।
ஓம் காஶ்மீராசாரதத்பராயை நம꞉ ।
ஓம் காமரூபாசாரரதாயை நம꞉ ।
ஓம் காமரூபப்ரியம்வதா³யை நம꞉ । 660

ஓம் காமரூபாசாரஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் காமரூபமநோமய்யை நம꞉ ।
ஓம் கார்திக்யை நம꞉ ।
ஓம் கார்திகாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் காஞ்சநாரப்ரஸூநபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் காஞ்சநாரப்ரஸூநாபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் காஞ்சநாரப்ரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் காஞ்சரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் காஞ்சபூ⁴ம்யை நம꞉ ।
ஓம் காம்ஸ்யபாத்ரப்ரபோ⁴ஜிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காம்ஸ்யத்⁴வநிமய்யை நம꞉ ।
ஓம் காமஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் காமசும்ப³நாயை நம꞉ ।
ஓம் காஶபுஷ்பப்ரதீகாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் காமத்³ருமஸமாக³மாயை நம꞉ ।
ஓம் காமபுஷ்பாயை நம꞉ ।
ஓம் காமபூ⁴ம்யை நம꞉ ।
ஓம் காமபூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காமதா³யை நம꞉ ।
ஓம் காமதே³ஹாயை நம꞉ । 680

ஓம் காமகே³ஹாயை நம꞉ ।
ஓம் காமபீ³ஜபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் காமத்⁴வஜஸமாரூடா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் காமத்⁴வஜஸமாஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் காஶ்யப்யை நம꞉ ।
ஓம் காஶ்யபாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் காஶ்யபாநந்த³தா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காளிந்தீ³ஜலஸங்காஶாயை நம꞉ ।
ஓம் காளிந்தீ³ஜலபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் காதே³வபூஜாநிரதாயை நம꞉ ।
ஓம் காதே³வபரமார்த²தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மணாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்மணாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் காமகர்மணகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கார்மணத்ரோடநகர்யை நம꞉ ।
ஓம் காகிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காரணாஹ்வயாயை நம꞉ ।
ஓம் காவ்யாம்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் காளிங்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் காளிங்க³மர்த³நோத்³யதாயை நம꞉ । 700

ஓம் காலாகு³ருவிபூ⁴ஷாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் காலாகு³ருவிபூ⁴திதா³யை நம꞉ ।
ஓம் காலாகு³ருஸுக³ந்தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் காலாகு³ருப்ரதர்பணாயை நம꞉ ।
ஓம் காவேரீநீரஸம்ப்ரீதாயை நம꞉ ।
ஓம் காவேரீதீரவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காலசக்ரப்⁴ரமாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் காலசக்ரநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காநநாயை நம꞉ ।
ஓம் காநநாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் கார்வை நம꞉ ।
ஓம் காருணிகாமய்யை நம꞉ ।
ஓம் காம்பில்யவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் காமபத்ந்யை நம꞉ ।
ஓம் காமபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் காத³ம்ப³ரீபாநரதாயை நம꞉ ।
ஓம் காத³ம்ப³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாயை நம꞉ ।
ஓம் காமவந்த்³யாயை நம꞉ । 720

ஓம் காமேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் காமராஜப்ரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் காமராஜேஶ்வரீவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் காமகௌதுகஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் காம்போ³ஜஜாயை நம꞉ ।
ஓம் காஞ்சி²நதா³யை நம꞉ ।
ஓம் காம்ஸ்யகாஞ்சநகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் காஞ்சநாத்³ரிஸமாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் காஞ்சநாத்³ரிப்ரதா³நதா³யை நம꞉ ।
ஓம் காமகீர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் காமகேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் காரிகாயை நம꞉ ।
ஓம் காந்தராஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் காமபே⁴த்³யை நம꞉ ।
ஓம் காமார்திநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காமபூ⁴மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் காலநிர்ணாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காவ்யவநிதாயை நம꞉ ।
ஓம் காமரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் காயஸ்தா²காமஸந்தீ³ப்த்யை நம꞉ । 740

ஓம் காவ்யதா³யை நம꞉ ।
ஓம் காலஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் காரணவராயை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶீபூஜநோத்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் காஞ்சீநூபுரபூ⁴ஷாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் குங்குமாப⁴ரணாந்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் காலசக்ராயை நம꞉ ।
ஓம் காலக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் காலசக்ரமநோப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் குந்த³மத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் குந்த³புஷ்பாயை நம꞉ ।
ஓம் குந்த³புஷ்பப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் குஜாயை நம꞉ ।
ஓம் குஜமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் குஜாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் குடா²ரவரதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் குஞ்ஜரஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் குஶரதாயை நம꞉ ।
ஓம் குஶேஶயவிளோசநாயை நம꞉ । 760

ஓம் குநட்யை நம꞉ ।
ஓம் குரர்யை நம꞉ ।
ஓம் குத்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் குரங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் குடஜாஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் கும்பீ⁴நஸவிபூ⁴ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் கும்பீ⁴நஸவதோ⁴த்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் கும்ப⁴கர்ணமநோல்லாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் குலசூடா³மண்யை நம꞉ ।
ஓம் குலாயை நம꞉ ।
ஓம் குலாலக்³ருஹகந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் குலசூடா³மணிப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் குலபூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் குலாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் குலபூஜாபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் குலபூ⁴ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் குக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் குரரீக³ணஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் குலபுஷ்பாயை நம꞉ ।
ஓம் குலரதாயை நம꞉ । 780

ஓம் குலபுஷ்பபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் குலவஸ்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் குலாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் குலகுண்ட³ஸமப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் குலகுண்ட³ஸமோல்லாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³புஷ்பபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³புஷ்பப்ரஸந்நாஸ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³கோ³ளோத்³ப⁴வாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³கோ³ளோத்³ப⁴வாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³கோ³ளமய்யை நம꞉ ।
ஓம் குஹ்வை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³கோ³ளப்ரியப்ராணாயை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³கோ³ளப்ரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³கோ³ளமநோல்லாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³கோ³ளப³லப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³தே³வரதாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ருத்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் குலஸித்³தி⁴கராயை பராயை நம꞉ ।
ஓம் குலகுண்ட³ஸமாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் குலகுண்ட³ஸமாநபு⁴வே நம꞉ । 800

ஓம் குண்ட³ஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³ருத்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் குமாரீபூஜநோத்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் குமாரீபூஜகப்ராணாயை நம꞉ ।
ஓம் குமாரீபூஜகாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் குமாரீகாமஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் குமாரீபூஜநோத்ஸுகாயை நம꞉ ।
ஓம் குமாரீவ்ரதஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் குமாரீரூபதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் குமாரீபோ⁴ஜநப்ரீதாயை நம꞉ ।
ஓம் குமார்யை நம꞉ ।
ஓம் குமாரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் குமாரமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் குலதா³யை நம꞉ ।
ஓம் குலயோந்யை நம꞉ ।
ஓம் குலேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் குலலிங்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் குலாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் குலரம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் குதர்கத்⁴ருஷே நம꞉ । 820

ஓம் குந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் குலகாந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் குலமார்க³பராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் குல்லாயை நம꞉ ।
ஓம் குருகுல்லாயை நம꞉ ।
ஓம் குல்லுகாயை நம꞉ ।
ஓம் குலகாமதா³யை நம꞉ ।
ஓம் குலிஶாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் குப்³ஜிகாயை நம꞉ ।
ஓம் குப்³ஜிகாநந்த³வர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் குலீநாயை நம꞉ ।
ஓம் குஞ்ஜரக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் குஞ்ஜரேஶ்வரகா³மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் குலபால்யை நம꞉ ।
ஓம் குலவத்யை நம꞉ ।
ஓம் குலதீ³பிகாயை நம꞉ ।
ஓம் குலயோகே³ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் குண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் குங்குமாருணவிக்³ரஹாயை நம꞉ ।
ஓம் குங்குமாநந்த³ஸந்தோஷாயை நம꞉ । 840

ஓம் குங்குமார்ணவவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் குங்குமாயை நம꞉ ।
ஓம் குஸுமப்ரீதாயை நம꞉ ।
ஓம் குலபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் குலஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் குமுத்³வத்யை நம꞉ ।
ஓம் குமுதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் குஶலாயை நம꞉ ।
ஓம் குலடாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் குலடாலயமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் குலடாஸங்க³தோஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் குலடாப⁴வநோத்³யுக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் குஶாவர்தாயை நம꞉ ।
ஓம் குலார்ணவாயை நம꞉ ।
ஓம் குலார்ணவாசாரரதாயை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³ல்யை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³லாக்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் குமத்யை நம꞉ ।
ஓம் குலஶ்ரேஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் குலசக்ரபராயணாயை நம꞉ । 860

ஓம் கூடஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கூடத்³ருஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் குந்தலாயை நம꞉ ।
ஓம் குந்தலாக்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் குஶலாக்ருதிரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கூர்சபீ³ஜத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் க்வை நம꞉ ।
ஓம் கும் கும் கும் கும் ஶப்³த³ரதாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரும் க்ரும் க்ரும் க்ரும் பராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கும் கும் கும் ஶப்³த³நிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் குக்குராளயவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் குக்குராஸங்க³ஸம்யுக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் குக்குராநந்தவிக்³ரஹாயை நம꞉ ।
ஓம் கூர்சாரம்பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் கூர்சபீ³ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் கூர்சஜாபபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் குலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் குலஸம்ஸ்தா²நாயை நம꞉ ।
ஓம் கூர்சகண்ட²பராக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் கூர்சவீணாபா⁴லதே³ஶாயை நம꞉ । 880

ஓம் கூர்சமஸ்தகபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் குலவ்ருக்ஷக³தாயை நம꞉ ।
ஓம் கூர்மாயை நம꞉ ।
ஓம் கூர்மாசலநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் குலபி³ந்த³வே நம꞉ ।
ஓம் குலஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் குலஶக்திபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் குலபி³ந்து³மணிப்ரக்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் குங்குமத்³ருமவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் குசமர்த³நஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் குசஜாபபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் குசஸ்பர்ஶநஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் குசாலிங்க³நஹர்ஷதா³யை நம꞉ ।
ஓம் குமதிக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் குபே³ரார்ச்யாயை நம꞉ ।
ஓம் குசபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் குலநாயிகாயை நம꞉ ।
ஓம் குகா³யநாயை நம꞉ ।
ஓம் குசத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் குமாத்ரே நம꞉ । 900

ஓம் குந்த³த³ந்திந்யை நம꞉ ।
ஓம் குகே³யாயை நம꞉ ।
ஓம் குஹராபா⁴ஸாயை நம꞉ ।
ஓம் குகே³யாகுக்⁴நதா³ரிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கீர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் கிராதிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்லிந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் கிந்நராயை நம꞉ ।
ஓம் கிந்நர்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரீங்காராயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரீஞ்ஜபாஸக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் ஹூம் ஸ்த்ரீம் மந்த்ரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கிர்மீரிதத்³ருஶாபாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் கிஶோர்யை நம꞉ ।
ஓம் கிரீடிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கீடபா⁴ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் கீடயோந்யை நம꞉ ।
ஓம் கீடமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் கீடதா³யை நம꞉ । 920

ஓம் கிம்ஶுகாயை நம꞉ ।
ஓம் கீரபா⁴ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாவத்யை நம꞉ ।
ஓம் கீங்கீம்ஶப்³த³பராயை நம꞉ ।
ஓம் க்லாம் க்லீம் க்லூம் க்லைம் க்லௌம் மந்த்ரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் காம் கீம் கூம் கைம் ஸ்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் க꞉ ப²ட் மந்த்ரஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கேதகீபூ⁴ஷணாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கேதகீப⁴ரணாந்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் கைகதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கேஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் கேஶிஸூத³நதத்பராயை நம꞉ ।
ஓம் கேஶரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கேஶமுக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் கைகேய்யை நம꞉ ।
ஓம் கௌஶிக்யை நம꞉ ।
ஓம் கைரவாயை நம꞉ ।
ஓம் கைரவாஹ்லாதா³யை நம꞉ । 940

ஓம் கேஶராயை நம꞉ ।
ஓம் கேதுரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கேஶவாராத்⁴யஹ்ருத³யாயை நம꞉ ।
ஓம் கேஶவாஸக்தமாநஸாயை நம꞉ ।
ஓம் க்லைப்³யவிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்லைம் நம꞉ ।
ஓம் க்லைம் பீ³ஜஜபதோஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌஶல்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கோஶலாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் கோஶாயை நம꞉ ।
ஓம் கோமளாயை நம꞉ ।
ஓம் கோலாபுரநிவாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் கோலாஸுரவிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கோடிரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கோடிரதாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரோதி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரோத⁴ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கேகாயை நம꞉ ।
ஓம் கோகிலாயை நம꞉ ।
ஓம் கோட்யை நம꞉ । 960

ஓம் கோடிமந்த்ரபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கோட்யநந்தமந்த்ரயுக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் கைரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கேரளாஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் கேரளாசாரநிபுணாயை நம꞉ ।
ஓம் கேரளேந்த்³ரக்³ருஹஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் கேதா³ராஶ்ரமஸம்ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கேதா³ரேஶ்வரபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரோத⁴ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரோத⁴பதா³யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரோத⁴மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் கௌஶிக்யை நம꞉ ।
ஓம் கோத³ண்ட³தா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரௌஞ்சாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌஶல்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌலமார்க³கா³யை நம꞉ ।
ஓம் கௌலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கௌலிகாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌலிகாகா³ரவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கௌதுக்யை நம꞉ । 980

ஓம் கௌமுத்³யை நம꞉ ।
ஓம் கௌலாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌமார்யை நம꞉ ।
ஓம் கௌரவார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌண்டி³ந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌஶிக்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரோத⁴ஜ்வாலாபா⁴ஸுரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கோடிகாலாநலஜ்வாலாயை நம꞉ ।
ஓம் கோடிமார்தண்ட³விக்³ரஹாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ருத்திகாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ருத்யாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாதுராயை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஶாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் க்ருதக்ருத்யாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ர꞉ ப²ட் ஸ்வாஹா ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரௌம் க்ரௌம் ஹூம் ப²ட் மந்த்ரவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் ஹ்ரீம் ஹூம் ப²ட் நம꞉ ஸ்வதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் க்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரூம் ப²ட் ஸ்வாஹா மந்த்ரரூபிண்யை நம꞉ । 1000

இதி ஶ்ரீஸர்வஸாம்ராஜ்யமேதா⁴நாம ககாராதி³ ஶ்ரீ காளீ ஸஹஸ்ரநாமாவளீ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed