Sri Durga Chalisa in Telugu – శ్రీ దుర్గా చాలీసా


నమో నమో దుర్గే సుఖ కరనీ |
నమో నమో అంబే దుఃఖ హరనీ || ౧ ||

నిరంకార హై జ్యోతి తుమ్హారీ |
తిహూఁ లోక ఫైలీ ఉజియారీ || ౨ ||

శశి లలాట ముఖ మహావిశాలా |
నేత్ర లాల భృకుటి వికరాలా || ౩ ||

రూప మాతు కో అధిక సుహావే |
దరశ కరత జన అతి సుఖ పావే || ౪ ||

తుమ సంసార శక్తి లయ కీనా |
పాలన హేతు అన్న ధన దీనా || ౫ ||

అన్నపూర్ణా హుయి జగ పాలా |
తుమ హీ ఆది సుందరీ బాలా || ౬ ||

ప్రలయకాల సబ నాశన హారీ |
తుమ గౌరీ శివ శంకర ప్యారీ || ౭ ||

శివ యోగీ తుమ్హరే గుణ గావేం |
బ్రహ్మా విష్ణు తుమ్హేం నిత ధ్యావేం || ౮ ||

రూప సరస్వతీ కా తుమ ధారా |
దే సుబుద్ధి ఋషి మునిన ఉబారా || ౯ ||

ధరా రూప నరసింహ కో అంబా |
పరగట భయి ఫాడ కే ఖంబా || ౧౦ ||

రక్షా కర ప్రహ్లాద బచాయో |
హిరణ్యాక్ష కో స్వర్గ పఠాయో || ౧౧ ||

లక్ష్మీ రూప ధరో జగ మాహీం |
శ్రీ నారాయణ అంగ సమాహీం || ౧౨ ||

క్షీరసింధు మేం కరత విలాసా |
దయాసింధు దీజై మన ఆసా || ౧౩ ||

హింగలాజ మేం తుమ్హీం భవానీ |
మహిమా అమిత న జాత బఖానీ || ౧౪ ||

మాతంగీ ధూమావతి మాతా |
భువనేశ్వరీ బగలా సుఖదాతా || ౧౫ ||

శ్రీ భైరవ తారా జగ తారిణీ |
ఛిన్న భాల భవ దుఃఖ నివారిణీ || ౧౬ ||

కేహరి వాహన సోహ భవానీ |
లాంగుర వీర చలత అగవానీ || ౧౭ ||

కర మేం ఖప్పర ఖడగ విరాజే |
జాకో దేఖ కాల డర భాజే || ౧౮ ||

తోహే కర మేం అస్త్ర త్రిశూలా |
జాతే ఉఠత శత్రు హియ శూలా || ౧౯ ||

నగరకోటి మేం తుమ్హీం విరాజత |
తిహుఁ లోక మేం డంకా బాజత || ౨౦ ||

శుంభ నిశుంభ దానవ తుమ మారే |
రక్తబీజ శంఖన సంహారే || ౨౧ ||

మహిషాసుర నృప అతి అభిమానీ |
జేహి అఘ భార మహీ అకులానీ || ౨౨ ||

రూప కరాల కాలికా ధారా |
సేన సహిత తుమ తిహి సంహారా || ౨౩ ||

పడీ భీఢ సంతన పర జబ జబ |
భయి సహాయ మాతు తుమ తబ తబ || ౨౪ ||

అమరపురీ అరు బాసవ లోకా |
తబ మహిమా సబ కహేం అశోకా || ౨౫ ||

జ్వాలా మేం హై జ్యోతి తుమ్హారీ |
తుమ్హేం సదా పూజేం నర నారీ || ౨౬ ||

ప్రేమ భక్తి సే జో యశ గావేం |
దుఃఖ దారిద్ర నికట నహిం ఆవేం || ౨౭ ||

ధ్యావే తుమ్హేం జో నర మన లాయి |
జన్మ మరణ తే సౌం ఛుట జాయి || ౨౮ ||

జోగీ సుర ముని కహత పుకారీ |
యోగ న హోయి బిన శక్తి తుమ్హారీ || ౨౯ ||

శంకర ఆచారజ తప కీనో |
కామ అరు క్రోధ జీత సబ లీనో || ౩౦ ||

నిశిదిన ధ్యాన ధరో శంకర కో |
కాహు కాల నహిం సుమిరో తుమకో || ౩౧ ||

శక్తి రూప కో మరమ న పాయో |
శక్తి గయీ తబ మన పఛతాయో || ౩౨ ||

శరణాగత హుయి కీర్తి బఖానీ |
జయ జయ జయ జగదంబ భవానీ || ౩౩ ||

భయి ప్రసన్న ఆది జగదంబా |
దయి శక్తి నహిం కీన విలంబా || ౩౪ ||

మోకో మాతు కష్ట అతి ఘేరో |
తుమ బిన కౌన హరై దుఃఖ మేరో || ౩౫ ||

ఆశా తృష్ణా నిపట సతావేం |
రిపు మూరఖ మొహి అతి దర పావైం || ౩౬ ||

శత్రు నాశ కీజై మహారానీ |
సుమిరౌం ఇకచిత తుమ్హేం భవానీ || ౩౭ ||

కరో కృపా హే మాతు దయాలా |
ఋద్ధి-సిద్ధి దే కరహు నిహాలా | ౩౮ ||

జబ లగి జియూఁ దయా ఫల పావూఁ |
తుమ్హరో యశ మైం సదా సునావూఁ || ౩౯ ||

దుర్గా చాలీసా జో గావై |
సబ సుఖ భోగ పరమపద పావై || ౪౦ ||

దేవీదాస శరణ నిజ జానీ |
కరహు కృపా జగదంబ భవానీ ||


మరిన్ని శ్రీ దుర్గా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed