Sri Durga Chalisa – ஶ்ரீ துர்கா சாலீஸா


நமோ நமோ து³ர்கே³ ஸுக² கரனீ |
நமோ நமோ அம்பே³ து³꞉க² ஹரனீ || 1 ||

நிரங்கார ஹை ஜ்யோதி தும்ஹாரீ |
திஹூம்ˮ லோக பை²லீ உஜியாரீ || 2 ||

ஶஶி லலாட முக² மஹாவிஶாலா |
நேத்ர லால ப்⁴ருகுடி விகராலா || 3 ||

ரூப மாது கோ அதி⁴க ஸுஹாவே |
த³ரஶ கரத ஜன அதி ஸுக² பாவே || 4 ||

தும ஸம்ஸார ஶக்தி லய கீனா |
பாலன ஹேது அன்ன த⁴ன தீ³னா || 5 ||

அன்னபூர்ணா ஹுயி ஜக³ பாலா |
தும ஹீ ஆதி³ ஸுந்த³ரீ பா³லா || 6 ||

ப்ரலயகால ஸப³ நாஶன ஹாரீ |
தும கௌ³ரீ ஶிவ ஶங்கர ப்யாரீ || 7 ||

ஶிவ யோகீ³ தும்ஹரே கு³ண கா³வேம் |
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு தும்ஹேம் நித த்⁴யாவேம் || 8 ||

ரூப ஸரஸ்வதீ கா தும தா⁴ரா |
தே³ ஸுபு³த்³தி⁴ ருஷி முனின உபா³ரா || 9 ||

த⁴ரா ரூப நரஸிம்ஹ கோ அம்பா³ |
பரக³ட ப⁴யி பா²ட³ கே க²ம்பா³ || 10 ||

ரக்ஷா கர ப்ரஹ்லாத³ ப³சாயோ |
ஹிரண்யாக்ஷ கோ ஸ்வர்க³ படா²யோ || 11 ||

லக்ஷ்மீ ரூப த⁴ரோ ஜக³ மாஹீம் |
ஶ்ரீ நாராயண அங்க³ ஸமாஹீம் || 12 ||

க்ஷீரஸிந்து⁴ மேம் கரத விலாஸா |
த³யாஸிந்து⁴ தீ³ஜை மன ஆஸா || 13 ||

ஹிங்க³லாஜ மேம் தும்ஹீம் ப⁴வானீ |
மஹிமா அமித ந ஜாத ப³கா²னீ || 14 ||

மாதங்கீ³ தூ⁴மாவதி மாதா |
பு⁴வனேஶ்வரீ ப³க³லா ஸுக²தா³தா || 15 ||

ஶ்ரீ பை⁴ரவ தாரா ஜக³ தாரிணீ |
சி²ன்ன பா⁴ல ப⁴வ து³꞉க² நிவாரிணீ || 16 ||

கேஹரி வாஹன ஸோஹ ப⁴வானீ |
லாங்கு³ர வீர சலத அக³வானீ || 17 ||

கர மேம் க²ப்பர க²ட³க³ விராஜே |
ஜாகோ தே³க² கால ட³ர பா⁴ஜே || 18 ||

தோஹே கர மேம் அஸ்த்ர த்ரிஶூலா |
ஜாதே உட²த ஶத்ரு ஹிய ஶூலா || 19 ||

நக³ரகோடி மேம் தும்ஹீம் விராஜத |
திஹும்ˮ லோக மேம் ட³ங்கா பா³ஜத || 20 ||

ஶும்ப⁴ நிஶும்ப⁴ தா³னவ தும மாரே |
ரக்தபீ³ஜ ஶங்க²ன ஸம்ஹாரே || 21 ||

மஹிஷாஸுர ந்ருப அதி அபி⁴மானீ |
ஜேஹி அக⁴ பா⁴ர மஹீ அகுலானீ || 22 ||

ரூப கரால காலிகா தா⁴ரா |
ஸேன ஸஹித தும திஹி ஸம்ஹாரா || 23 ||

படீ³ பீ⁴ட⁴ ஸந்தன பர ஜப³ ஜப³ |
ப⁴யி ஸஹாய மாது தும தப³ தப³ || 24 ||

அமரபுரீ அரு பா³ஸவ லோகா |
தப³ மஹிமா ஸப³ கஹேம் அஶோகா || 25 ||

ஜ்வாலா மேம் ஹை ஜ்யோதி தும்ஹாரீ |
தும்ஹேம் ஸதா³ பூஜேம் நர நாரீ || 26 ||

ப்ரேம ப⁴க்தி ஸே ஜோ யஶ கா³வேம் |
து³꞉க² தா³ரித்³ர நிகட நஹிம் ஆவேம் || 27 ||

த்⁴யாவே தும்ஹேம் ஜோ நர மன லாயி |
ஜன்ம மரண தே ஸௌம் சு²ட ஜாயி || 28 ||

ஜோகீ³ ஸுர முனி கஹத புகாரீ |
யோக³ ந ஹோயி பி³ன ஶக்தி தும்ஹாரீ || 29 ||

ஶங்கர ஆசாரஜ தப கீனோ |
காம அரு க்ரோத⁴ ஜீத ஸப³ லீனோ || 30 ||

நிஶிதி³ன த்⁴யான த⁴ரோ ஶங்கர கோ |
காஹு கால நஹிம் ஸுமிரோ துமகோ || 31 ||

ஶக்தி ரூப கோ மரம ந பாயோ |
ஶக்தி க³யீ தப³ மன பச²தாயோ || 32 ||

ஶரணாக³த ஹுயி கீர்தி ப³கா²னீ |
ஜய ஜய ஜய ஜக³த³ம்ப³ ப⁴வானீ || 33 ||

ப⁴யி ப்ரஸன்ன ஆதி³ ஜக³த³ம்பா³ |
த³யி ஶக்தி நஹிம் கீன விலம்பா³ || 34 ||

மோகோ மாது கஷ்ட அதி கே⁴ரோ |
தும பி³ன கௌன ஹரை து³꞉க² மேரோ || 35 ||

ஆஶா த்ருஷ்ணா நிபட ஸதாவேம் |
ரிபு மூரக² மொஹி அதி த³ர பாவைம் || 36 ||

ஶத்ரு நாஶ கீஜை மஹாரானீ |
ஸுமிரௌம் இகசித தும்ஹேம் ப⁴வானீ || 37 ||

கரோ க்ருபா ஹே மாது த³யாலா |
ருத்³தி⁴-ஸித்³தி⁴ தே³ கரஹு நிஹாலா | 38 ||

ஜப³ லகி³ ஜியூம்ˮ த³யா ப²ல பாவூம்ˮ |
தும்ஹரோ யஶ மைம் ஸதா³ ஸுனாவூம்ˮ || 39 ||

து³ர்கா³ சாலீஸா ஜோ கா³வை |
ஸப³ ஸுக² போ⁴க³ பரமபத³ பாவை || 40 ||

தே³வீதா³ஸ ஶரண நிஜ ஜானீ |
கரஹு க்ருபா ஜக³த³ம்ப³ ப⁴வானீ ||

மரின்னி ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed